Výsledky ročníku 2014

22. ročník
Přehlídky amatérských divadelních souborů
DIVADELNÍ KOJETÍN 2014
19. - 23. 3. 2014
SOKOLOVNA KOJETÍN

Výsledková listina

1. MÍSTO
NOMINACE NA 3. DIVADELNÍ PIKNIK VOLYNĚ 2014
DS NETRDLO – DIVADÉLKO ZDEŇKA ŘEHKY MKS VYŠKOV
s inscenací hry Slawomira Mrožka Letní den

2. MÍSTO
DOPORUČENÍ NA ŠRÁMKŮV PÍSEK 2014
DIVADLO DIGOKNU ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
s inscenací autorské hry Řeknu ti to v říjnu

3. MÍSTO
DOPORUČENÍ NA 3. DIVADELNÍ PIKNIK VOLYNĚ 2014
DIVADELNÍ SPOLEK KROMĚŘÍŽ
s inscenací hry Sue Glover Slaměná židle

Individuální ocenění:

ČESTNÉ UZNÁNÍ BYLO UDĚLENO:
- Radku SVOBODOVI za roli Ivoše v inscenaci hry Ještě jednou, profesore
- Radku BAŠTINCOVI za roli Oty v inscenaci hry Ještě jednou, profesore
- Petru ŤOPKOVI za roli Boba v inscenaci hry Nevyléčitelní
- Zdeňku HILBERTOVI za roli Frederika v inscenaci hry Na tohle teď není ta pravá chvíle!
- Bobu ŠPONAROVI za roli Matyáše v inscenaci hry Na tohle teď není ta pravá chvíle!
- Tomáši HRADILOVI za dramaturgickou volbu hry Miláček Fando a Lis
- Zdeňku HRBKOVI, Pavlu DORAZILOVI a Františku J. DENKOVI za ztvárnění rolí Namura, Mitara a Tosa v inscenaci hry Miláček Fando a Lis
- souboru DIVOCH DK Vizovice za soudružnost ansámblu včetně nápovědy v inscenaci hry Ryba ve čtyřech
- Petře HAUSEROVÉ za roli Tety v inscenaci hry Nevěsta na marách
- Vladimíru BUBENÍKOVI za roli Nezdara v inscenaci hry Letní den

------------

DIPLOM BYL UDĚLEN:
- Tereze PREININGEROVÉ za roli Prudence v inscenaci hry Nevyléčitelní
- Vlastě HARTLOVÉ za režijní a scénografické řešení inscenace hry Na tohle teď není ta pravá chvíle
- Renatě BARTLOVÉ za roli Blandine v inscenaci hry Na tohle teď není ta pravá chvíle
- hercům DS P.O.KRO.K. Kroměříž za ztvárnění postav v inscenaci hry Dokonalá svatba
- Iloně ZÁMEČNÍKOVÉ za roli Lídy Malé v inscenaci autorské hry Řeknu ti to v říjnu
- Marku ŠPANIHELOVI za roli Ludvíka Krkošky v inscenaci autorské hry Řeknu ti to v říjnu
- Divadlu DiGoknu za inscenaci autorské hry Řeknu ti to v říjnu
- Janě STĚPÁNOVÉ za roli Rachel v inscenaci hry Slaměná židle
- Kláře HAVRÁNKOVÉ za roli Oony v inscenaci hry Slaměná židle
- Janě HOSTIČKOVÉ za roli Isabely v inscenaci hry Slaměná židle
- Ondřeji BUCHTOVI za roli Anease v inscenaci hry Slaměná židle
- Vladimíru MÁTLOVI za režijní vedení herců v inscenaci hry Slaměná židle
- DS NETRDLO – Divadélko Zdeňka Řehky MKS Vyškov za inscenaci hry Letní den
- Petru MUZIKÁŘOVI za roli Zdara v inscenaci hry Letní den
- Olze PITELOVÉ za roli Dámy v inscenaci hry Letní den
- Aloisi KUMMEROVI za režii inscenace hry Letní den

Odborná porota pracovala ve složení :
Mgr. Marie Šerá - předsedkyně
PhDr. Vít Závodský
MgA. Vladimír Fekar - člen, garant
MgA. Vladimír Zajíc - člen

NOMINACE na celostátní přehlídku činoherního a hudebního divadla 3. Divadelní Piknik Volyně 2014

Soubor: D.S. NETRDLO – Divadélko Zdeňka Řehky Vyškov
Inscenace: LETNÍ DEN
Autor: Slawomir Mrožek
Překlad: Roman Mecnarowsky
Dramaturgie a režie: Alois Kummer

Lektorský sbor Divadelního Kojetína 2014 nominuje na celostátní přehlídku činoherního a hudebního divadla 3. DIVADELNÍ PIKNIK VOLYNĚ 2014 inscenaci hry Slawomira Mrožka Letní den v nastudování souboru DS Netrdlo – Divadélko Zdeňka Řehky Vyškov, při MKS Vyškov a o. s. Thalia Vyškov.
K nominaci lektorský sbor vedly tyto důvody:
- inspirativní dramaturgie: uvádění her Slawomira Mrožka není zcela obvyklé, v amatérských podmínkách vyžaduje zralost hereckého souboru, přesvědčivé a jasné režijní, dramaturgické i herecké vedení,
- provedení má pevný, jasný a zřetelný inscenační koncept, symbolickými atributy zdůrazňuje modelovost textu, přičemž herecké výkony jsou věrohodné,
- v inscenaci je patrné porozumění pro poetiku hry, která je založená na modelové situaci setkání dvou mužů a jedné ženy, vyžadující jemně odosobněné herectví, aby vynikl Mrožkův humor, střet argumentů, logických paradoxů, myšlení autora, které k nám skrze postavy proniká,
- zvolené herecké prostředky (umírněné, nepsychologické herectví, přesné ve schopnosti argumentovat) - vynikají zejména u představitele postavy Zdara (Petr Muzikář) a Dámy (Olga Pitelová), herec představující Nezdara (Vladimír Bubeník) po ne zcela přesvědčivém začátku (inscenačně nejsložitější monologická úvodní pasáž) buduje postavu dále v dialogických pasážích mnohem věrohodněji,
- koncepci inscenace posiluje ústrojně symbolický motiv hry (divadelní, hudební, dětský, sportovní) i přidání postavy hudebníka (jemuž je přisouzena i role rozhodčího, sudího a osudu),
- scénografické řešení nese také znaky hry (veškeré situace jsou situovány na pláž k beach volejbalovému hřišti),
- symboliku hry navíc podtrhují i další prvky a rekvizity (balony, hračky, píšťalka v rukou přidané postavy hudebníka atd.),
- použití hudebních citací (skladba Život je jen náhoda) je velmi tvořivé, v nečekaném a invenčním aranžmá, v němž je základní a poměrně profláklý hudební motiv nenápadně skryt - divák je tedy nucen jej v moderním jazzovém aranžmá odhalovat a rozkrývat,
- režie má cit pro změny atmosfér jednotlivých situací,
- v případě uvedení na národní přehlídce doporučujeme respektovat volně zvolený hrací prostor (inscenace byla hrána na přehlídce Divadelní Kojetín v komorním prostoru přímo na jevišti) - divácké percepci by reprízování ve velkém prostoru mohlo ublížit.

DOPORUČENÍ na celostátní přehlídku experimentujícího divadla Šrámkův Písek 2014

Soubor: Divadlo DiGonu
Inscenace: ŘEKNU TI TO V ŘÍJNU
Režie a scénář: František Kreuzmann, Ilona Zámečníková

Lektorský sbor Divadelního Kojetína 2014 doporučuje inscenaci hry Ilony Zamečníkové a Františka Kreuzmanna Řeknu ti to v říjnu v nastudování souboru DIGOKNU z Rožnova pod Radhoštěm na celostátní přehlídku experimentujícího divadla Šrámkův Písek 2014.
K doporučení lektorský sbor vedly tyto důvody:
- inscenace, byť byla uvedena na přehlídce, jež může nominovat na Divadelní Piknik Volyně, naplňuje parametry experimentálního a autorského divadla, snoubí prvky činoherního a pohybového divadla ve velice funkční symbióze,
- zachycuje tradiční, až banální modelovou situaci: seznamování, sbližování a rozcházení osamělé ženy (Lídy Malé, švadleny - Ilona Zámečníková) a osamělého muže (Ludvíka Krkošky, truhláře - František Španihel), jejich komplikované pokusy o společné soužití. Užívá k tomu však nebanální a invenční divadelní prostředky,
- inscenace a herci v ní dokážou výborně balancovat na hraně trapnosti, do níž jsou postavy, díky rozdílnému pohledu na soužití, uvrhnuty,
- herectví obou protagonistů je provázeno jemnými nenásilnými zcizovacími prostředky, je záměrně insitní a jednoduché, což posiluje dojem jistého outsiderovství obou postav uprostřed společnosti, jejich sociální neohrabanost, absurditu jejich životů (Krkoškova závislost na matce, posedlost přesnostní a měřením všeho, Lídino sepětí s kamarádkami a větší neukotvenost, její život jakoby neměl pevný řád). Je to pokus, zda se člověk chaotický a člověk chorobně pořádkumilovný dokážou domluvit, dokážou spolu žít. Herci využívají vystupování z rolí, čímž odkazují na to, že příběh Lídy a Ludvíka je ryze divadelní metaforou pokusů o lidské soužití,
- součástí inscenace jsou pantomimické pasáže, tanec, principy epického divadla (herec představuje svou postavu, kterou bude hrát), zcizení komentářem (hlas z reproduktorů informuje diváka, v jaké fázi příběhu Ludvíka a Lídy se nachází),
- souhrou všech inscenačních složek dostává tento banální příběh trochu až existenciální rozměr,
- na Šrámkově Písku může inscenace vyvolat diskusi o tom, jak se autorsky vztahovat k věcem zdánlivě banálním a všedním tak, abychom pro ně objevovali nevšední a nekonvenční divadelní prostředky.

DOPORUČENÍ na celostátní přehlídku činoherního a hudebního divadla 3. Divadelní Piknik Volyně 2014

Soubor: Divadelní spolek Kroměříž
Inscenace: SLAMĚNÁ ŽIDLE
Autor: Sue Glover
Překlad: David Drozd
Dramatizace a režie: Vladimír Mátl

Lektorský sbor Divadelního Kojetína 2014 doporučuje na celostátní přehlídku činoherního a hudebního divadla 3. DIVADELNÍ PIKNIK VOLYNĚ 2014 inscenaci hry skotské autorky Sue Glover Slaměná židle v nastudování souboru DS Kroměříž (režie: Vladimír Mátl).
K doporučení lektorský sbor vedly tyto důvody:
- odvážná dramaturgie: hra Slaměná židle skotské autorky Sue Glover vyžaduje skutečně zralé herectví a ujasněnou dramaturgicko režijní koncepci,
- režie se rozhodla zdůrazňovat zvolenými prostředky zejména baladické možnosti textu, přestože texty Sue Glover lze interpretovat syrovějšími inscenačními prostředky. Hra je situována na ostrov odloučený od veškeré civilizace, kde byla před šesti lety uvězněna bývalá šlechtična Rachel. Děj se odehrává v okamžiku, kdy na ostrov přijíždí nový pastor Aneas se svou mladou ženou. Jejich přítomnost vnese do ostrova nový impulz, Rachel novou naději a opětovné bolestné rozpomínání na čas svobody,
- baladické interpretaci byly také přizpůsobeny scénografické prostředky: scéna využívá měkkých materiálů - pytloviny, ale i hudební (inscenace posiluje hudební složku zpěvem, který je inspirován skotskými baladami, zpěv se objevuje také na místech, kde je autorka původně nepředepisuje - především v závěru inscenace),
- herecké výkony:
* postava Ráchel, v níž se snoubí hrdost a zároveň bláznivost, je v podání Jany Štěpánové modelována suverénně, možná trošku akademickými hereckými prostředky, nicméně v intencích amatérského divadla představuje obdivuhodný a zaznamenatelný výkon. Hereckými, trochu jednostrannými prostředky však - domníváme se - poněkud oslabuje kontrastní mísení šlechtické aristokratičnosti a divokosti, které postava podléhá vlivem dlouhého života na ostrově,
* Oona v podání Kláry Havránkové má rysy živočišně dravé postavy, dodává inscenaci na životnosti a jevištní pravdivosti,
* Isabela (Jana Hostičková) působí na jevišti velmi křehce a zranitelně,
* Aneas (Ondřej Buchta) si uchovává odměřenost vůči postavám na ostrově, přitom s ním začíná bytostně srůstat, herec demonstruje především proces myšlení postavy, více než osobní zaujetí postavy,
- symbol slaměné židle, která se objevuje i v samotném názvu hry, jeví se ne zcela dostatečně využit, aby její znakovost vyvstala do popředí a stala se jedním ze základních témat hry,
- inscenace má přes veškeré výhrady charakter velké odvážné činohry, která se tak často na jevištích amatérských divadel nevidí, je nepodbízivá, nevolí ani záměrně moderní a neústrojné interpretace textu, je poctivým pokusem o divadlo, opírající se zejména o herecké výkony.