25. ročník (2017)

Rozhodnutí programové rady Divadelního Pikniku Volyně

Odkaz zde: http://www.amaterskascena.cz/clanek/programova-rada-divadelniho-pikniku-volyne-txnxa.html#.WOqNX3U8b7A.facebook


Amatérská scéna: Kojetínské probuzení jara divadlem

Autor: Petra Richter Kohutová

http://www.amaterskascena.cz/clanek/kojetinske-probouzeni-jara-divadlem-qkojg.html

Na počátku Bůh stvořil Divadelního Koječáka. Sokolovna pak byla pustá a prázdná, nad jevištěm byla tma a nad hledištěm se vznášel Boží Duch. Bůh řekl: " Ať je světlo!"- a Racek pustil světla. Bůh viděl, že reflektory jsou dobře nastavené, a Bůh oddělil světlo od tmy. Bůh nazval světlo "scénou" a tmu nazval "zákulisí". Byl večer a bylo ráno, první den přehlídky.

První příspěvek, počátek seriálu „Genesis“ ve zpravodaji Divadelního Kojetína 2017 předznamenal průběh letošní přehlídky ve vší její hravosti, dobré náladě a zábavnosti, zároveň soustředěnosti a naplněnosti. Slavnostní dvacátý pátý ročník probíhal ve dnech 15. – 19. března 2017, zahrnoval osm soutěžních představení (deváté odpadlo kvůli zdravotní indispozici jedné z účinkujících – zaskočila místní Hanácká scéna s nesoutěžním Když se zhasne) a doprovodný program (dopolední představení pro děti, výstava připomínající předchozích čtyřiadvacet ročníků přehlídky na sále, výstava bizarních kreseb Petra Válka ve foyer…). Porota pracovala ve složení Vladimír Fekar, Petra Richter Kohutová a Katarína Kašpárková Koišová, letos byly debaty po představeních výrazněji obsazeny diskutujícími kolegy z jiných souborů a diváky (zdá se, že to konečně začíná fungovat). Hlavou přehlídky byla ředitelka Městského kulturního střediska Hana Svačinová, připravenost a nasazení jejího organizačního týmu nelze pominout. Vycházel (skoro) každodenně již zmíněný Divadelní Koječák, do něhož přispívali bývalí i současní studenti místního gymnázia (někteří z těch bývalých se vracejí každý rok, jen aby mohli „být při tom“), jejich příspěvky shromažďovala a korigovala Hanka Hásová. A proběhlo mnoho akcí jaksi navíc; samostatnou kapitolou je středeční zahájení, v jehož rámci se objevila „kojetínská Tálija“, představovaná starostou Jiřím Šírkem, jenž políbil porotu a popřál hodně sil, a „lidová fraška“ místního „písmáka“ Milana Zahradníka Kojecké betlém, zahraná dětskou divadelní skupinou Mimoni. V pátek se pak konala oslava čtvrtstoletí s hudbou, dortem, rozkrojeným místním Belmondem, a „živým vstupem do rádyja Olomóc“ atd.
I v oblasti uvedených představení byla přehlídka žánrově, tématicky i stylově tak různorodá, jak už dlouho ne. V soutěžní části jsme viděli ženskou konverzační komedii, jakousi krotší verzi road movie Thelma a Luisa (Na útěku P. Palmadeho a Ch. Duthurona v podání DS Kroměříž), mladistvou, epicky demonstrovanou tragédii o dětech, které přestávají být dětmi (Wedekindovo Probuzení jara DS OB Velká Bystřice), crazy komedii hranou jako o život (Strašidlo cantervillské O. Wildea a Divadla Hanácké obce Prostějov), tradičně pojatou klasickou satirickou komedii (Gogolův Revizor DS Za dveřmi Náměšť na Hané), pokus o hudební tragikomedii s vážným tématem (Honzo, vstávej! přerovského Dostavníku), plastické divadlo inspirované otcem moderního horroru (Večer pro Edgara aneb Maska Červené smrti a… Malé scény ZUŠ Zlín), lehce muzeálně předvedenou klasiku (Molierův Lakomec DS Slavkov u Brna) a inteligentní sportovní anekdotu (Na returnu stál autora a režiséra Jakuba Plaskury a Dramkrou Opava).
Jen stručně k jednotlivým představením.
Francouzská konverzační komedie Na útěku, obsazená dvěma ženami (Kateřinou Nakládalovou a Romanou Blažkovou) a ženou (Janou Štěpánovou) režírovaná, vypráví o dvou pokusech uniknout svému nepodařenému životu a jednom obyčejném lidském setkání. Kroměřížské dámy se jí zhostily se ctí, narazily však na limity textu a fakt, že i zdánlivě lehké konverzační herectví je jednou z nejtěžších hereckých disciplín a neradno podceňovat analýzu postav a situací.
Strašidlo cantervillské Divadla Hanácké obce Prostějov zahltilo jeviště a následně hlediště přívalem herecké energie, nasazení souboru bylo obdivuhodné. Škoda, že to vedlo nejen k nepřehlednosti děje i situací, protože nebylo akcentováno to podstatné, nač by měla být upřena divákova pozornost – ale také ke konstatování, že „méně je někdy více“.
Náměšťský Revizor neaspiroval na aktuální interpretaci komedie, snažil se jen o co nejvěrnější zpodobení Ruska devatenáctého století a srozumitelného převyprávění příběhu. Inscenaci zvídavého souboru s vůlí rozvíjet se drží chlapská sestava (a tři ženy) se sympatickou energií, podráží ji (ne)výklad Chlestakova a jistá stereotypnost v rytmu.
Opora přerovského Dostavníku, rocker, vynikající herec a zároveň debutující režisér Zdeněk Hilbert neměl šťastnou ruku při výběru textu, který se tváří jako hlubokomyslná úvaha nad tím, zdali máme právo ukončit život člověka na přístrojích, potažmo jaký má takový život smysl, ale ve výsledku zplošťuje většinu postav, zjednodušuje jejich motivace a sama témata snižuje na sentimentální klišé. Honzo, vstávej! nelze považovat za počin, který se povedl – škoda – Zdeněk Hilbert by si se svým zaujetím pro divadlo a tvůrčím nasazením zasloužil na poli režijním lepší start.
Zahrát si Harpagona bylo snem Milana Hrazdílka. Tři roky se na roli připravoval, poté oslovil pana Stanislava Olbrichta, aby mu pomohl s režií, a svůj sen uvést ve Slavkově Molierova Lakomce realizoval. Vznikla inscenace lehce muzeální, netající své okouzlení archaickým jazykem a historickými kostýmy, se zjednodušenými postavami a častými promluvami do publika. Debata s tímto souborem pak patřila k těm smysluplnějším.
Asi hodinová anekdota Na returnu stál Jakuba Plaskury nabízí komediální zprávu o finále Wimbledonu, v němž se utkají hvězdy bratři Bryanové s poněkud „lůzrovským“ duem Švéd Claksson/ Slovák Juraj Čerešnička. Umně napsaná hra a na jejím půdorysu inteligentně postavená inscenace pracuje se stereotypy a klišé, humor čerpá z kontrastu profesionálních rutinérů a snaživců, jimž čouhá sláma z bot, také z klišé spojovaných se sportovci a zobrazovanými lidskými typy obecně plus z jednotlivých národností konkrétně. Bylo to zábavné, bylo to milé, některé zanedbané složky inscenace lze dodělat – a o Jakubu Plaskurovi nesporně ještě uslyšíme.
Větší prostor si zaslouží dvě inscenace, které nakonec v Kojetíně bodovaly nejvíce.
Režisér Tomáš Hradil se v DS OB Velká Bystřice věnoval léta lehkonohé Múze, kromě odskoku ke sci fi v roce 2005 uváděl vesměs situační komedie a frašky (kousky Johna Patricka, Feydeaua, Labiche…). Před dvěma lety překvapivě nastudoval nelehkou hru Fernanda Arrabala pod názvem Miláček Fando a Lis, tehdy získala inscenace na Hanáckém divadelním máji v Němčicích 2015 druhé doporučení na KDP ve Vysokém nad Jizerou, jež bohužel neproměnila. Příklon ke složitějším tématům a těžšímu žánru se evidentně vyplácí, zdá se, že kolega Hradil se konečně našel – byť se dá předpokládat, že u běžného venkovského či maloměstského publika se to nesetká vždy s pochopením… Letos sáhl po tragédii Franka Wedekinda Probuzení jara, obsadil kromě „dospělého“ Romana Tegela pět děvčat, která odrostla bystřickému dětskému souboru, a původně hereckého kolegu Pavla Dorazila přizval jako spolurežiséra. Jejich interpretace více než sto let staré, stále však živé hry o uvědomování si vlastní sexuality, o hranicích osobní svobody ve společnosti sešněrované pokrytectvím a hledání vlastní morálky se opírá o vynikající úpravu, sestávající ze situací seškrtaných až na dřeň – přesto příběh, na jehož počátku je překvapení dětí nad tím, že přestávají být dětmi, a na konci sebevražda, smrt při potratu a útěk z dosud známého světa zůstává přehledný a má na diváka překvapivě silný účinek. Překvapivější o to, že pět děvčat hraje všechny dospívající postavy, tedy i ty chlapecké (!) plus některé dospělé (jen faráře, ředitele školy a otce představuje zmíněný Roman Tegel). Překvapivější o to, že situace jdou po sobě v rychlém sledu a jen přehození kostýmů, byť jednoduchých, jakož i příprava scény na další obraz, přiznaně probíhající před zraky diváků, je náročná na techniku i zručnost. A překvapivější o to, že způsob sdělování je vlastně postaven na odstupu, na brechtovském demonstrování faktů, stavů postav i dialogů (paradoxně nefungují ta nemnohá místa, kdy účinkující začnou prožívat). Režiséři Tomáš Hradil a Pavel Dorazil podpořili hru důsledně vedeným znakovým systémem, jehož součástí byla např. hra s těly a zvukem kytar, nočními motýly, růžemi bílými, červenými i černými, práce s oponami atd. Tomáš Hradil a Pavel Dorazil obdrželi cenu za dramaturgicko-režijní koncepci, Anna Vondrů čestné uznání za herecký výkon v roli Melichara a inscenace Probuzení jara Franka Wedekinda a DS OB Velká Bystřice doporučení k účasti na Divadelním Pikniku Volyně 2017.
Devět frekventantů Malé scény ZUŠ Zlín se pod vedením Martina Dominika Polínka v posledních letech zabývá plastickým divadlem, v němž slovo plní pouze inspirativní funkci (je prožíváno bez analýzy, skrze fysis) a jehož podstatou je práce s tělem, skupinová improvizace a výrazná partneřina; jeho zastřešujícím oborem je teatroterapie, jež nicméně směřuje nejen k osobnímu vyrovnávání se s jistými tématy, ale vyžaduje také dotažení tvaru. Jako podklad inscenace Večer pro Edgara aneb Maska Červené smrti a…, jakousi poctu Edgaru Allanu Poeovi, jenž je ceněn pro schopnost navodit atmosféru a pocit plíživé hrůzy na technicky racionálně vystavěných příbězích, si tvůrci zvolili jeho pět povídek a jednu z jeho básní; na jejich částech pak stavěli s minimem rekvizit (bedna ala rakev, rudá šerpa, koruna, maska) a pár kostýmními doplňky (kabátce či stylizovaný královský plášť) plus především ze svých vlastních, u chlapců polonahých těl a za značné pohybové vynalézavosti působivé obrazy, skrze něž jsme se dozvídali příběhy „o té, jejíž jméno je Smrt – jejíž jméno je Slaná Zubatá“. Inscenace vyžaduje od účinkujících výrazné emoční zaujetí a také vynikající tělesnou připravenost; vědomě pracuje s emocemi a s asociacemi. Účinkující ve Večeru pro Edgara získali cenu za kolektivní herecký projev, Malá scéna ZUŠ Zlín cenu za inscenaci a nominaci k účasti na Divadelním Pikniku Volyně 2017.
Radostné pětadvacáté „probouzení jara divadlem“ na Divadelním Kojetíně 2017 skončilo. A protože vlastní tvorba místních (úvody soutěžních představení, „hanácke písně pánům a pannám na světlo vydané“ za doprovodu harmoniky v podání Hany Svačinové a Milana Zahradníka, byly neodolatelné) a zároveň takřka buditelská atmosféra přehlídky inspirovala předsedu poroty Vladimíra Fekara k závěrečnému veršovanému vyznání, jež – facebookově řečeno – „kradu“ na konec tohoto příspěvku:
"Když někdo neuspěl, ať ho neraní!
Podstatné je a bude vždy to setkání,
které soubory vzájemně obohatí…
Snad další ročníky nikdy nic nezhatí
a dalších nejmíň pětadvacet let
bude se Divadelní Kojetín rozvíjet,
bude plodnou půdou pro divadelní květy,
bude zrát a mládnout s přibývajícími léty! "
Petra Richter Kohutová


Divadelní Kojetín 2017 ve fotografii:

http://h-svaca.rajce.idnes.cz/Divadelni_Kojetin_2017_15._-19._3._2017/


Poděkování za Divadelní Kojetín 2017

- Poděkování patří všem divadelníkům, bez kterých by naše přehlídka nebyla přehlídkou, festival festivalem a Kojetín by nebyl Kojetínem divadelním:

- DIVADELNÍ SPOLEK KROMĚŘÍŽ, DS OSVĚTOVÉ BESEDY VELKÁ BYSTŘICE, DIVADLO HANÁCKÉ OBCE PROSTĚJOV, DS ZA DVEŘMI NÁMĚŠŤ NA HANÉ, DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV, MALÁ SCÉNA ZUŠ ZLÍN, DIVADELNÍ SPOLEK SLAVKOV U BRNA, DRAMKROU OPAVA, Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod, Divadlo scéna Zlín,

- děkujeme všem divákům, kteří vytvořili v Kojetíně pravou festivalovou atmosféru,

- děkujeme odborné porotě – Petře Richter Kohutové, Katarině Kašpárkové Koišové a Vladimíru Fekarovi za přátelské debaty s divadelníky po představení a za nelehký úkol vybrat ty nejlepší,

- velký dík si zaslouží redaktoři a reportéři Divadelního Koječáka s šéfredaktorkou Hadičkou Hásovou (Vladimír Fekar/Ondřej Gardavský/Kateřina Halenková/David Hás/Hana Hásová/Petra Richter Kohutová/Aneta Kotásková/Katarína Kašpárková Koišová/Petr Nýdrle/Daniel Sucharski/Hana Svačinová/Adam Ston/Erik Szcotka/Adéla Večerková/Milan Zahradník/Jan Žmolík/Jakub Šírek) za šest čísel společensko - kulturně - satiricko - kritického deníku přehlídky,

- děkujeme Městu Kojetín i Ministerstvu kultury ČR za finanční podporu,

- děkujeme všem sponzorům přehlídky,

- děkujeme starostovi Jiřímu Šírkovi, že fandí divadlu a celkově kultuře, a hlavně za „Táliju s číslem 25“, která se stala múzou letošního festivalu,

- děkujeme Mimoňům za zahájení festivalu Kojeckým betlémem,

- děkujeme pohotové Hanácké scéně Kojetín za páteční představení „Když se zhasne!“,

- děkujeme všem krojovaným Hanákům a Hanačkám za přivítání všech divadelníků v Divadelním Kojetíně,

- děkujeme Kačce a Ondrovi za písničkový narozeninový večer,

- děkujeme Kvěťovi Vránovi za Belmonda,

- děkujeme fotografce Janě Večeřové za celofestivalovou fotodokumentaci,

- děkujeme Petru Válkovi za zapůjčení jeho vtipných obrazů, které zdobily vestibul Sokolovny,

- děkujeme Kačeně Vymětalové za upečení narozeninového dortu,

- děkujeme hasičům za požární asistenci během představení,

- díky všem nejmenovaným, kteří se jakkoliv, kdykoliv, kdekoliv, v čemkoliv, s kýmkoliv podíleli na zdárném chodu kojetínského festivalu a dělali to hlavně a především z lásky k divadlu.

- Obrovské poděkování celému realizačnímu týmu, který se pět dní nevyspal a staral se o snad bezproblémový (i o ten zákulisní) děj přehlídky – Milanovi Zahradníkovi, Kubovi Šírkovi, Kačce Krčmařové, Janči Novákové, Kačce Lýskové, Emilce Vránové a taky technikovi a zároveň herci Honzovi Raclavskému – jste lidé na správném místě a díky vám je Kojetín městem divadla!

Ze srdce všem děkuje Hana Svača Svačinová, ředitelka přehlídky


VÝSLEDKY 25. ROČNÍKU PŘEHLÍDKY AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ DIVADELNÍ KOJETÍN 2017

Nominace na Divadelní Piknik Volyně 2017

Malá scéna ZUŠ Zlín - inscenace Večer pro Edgara aneb Maska Červené smrti a... v režii Martina Dominika Polínka

Doporučení na Divadelní Piknik Volyně 2017

Divadelní soubor Osvětové besedy Velká Bystřice - inscenace Probuzení jara autora Franka Wedekinda v režii Tomáše Hradila a Pavla Dorazila

Cena Divadelního Koječáka

Divadelní spolek Kroměříž za inscenaci Na útěku

ČESTNÁ UZNÁNÍ:

- Čestné uznání Romaně Blažkové za herecký výkon v roli Margot v inscenaci Na útěku DS Kroměříž
- Čestné uznání Aničce Vondrů za herecký výkon v roli Melichara v inscenaci Probuzení jara DS Osvětové besedy Velká Bystřice
- Čestné uznání Václavu Lužnému za herecký výkon v roli Sira Simona de Canterville v inscenaci Strašidlo cantervillské Divadla Hanácké obce Prostějov
- Čestné uznání Petru Savčenkovi za herecký výkon v roli Poštmistra v inscenaci Revizor DS Za dveřmi Náměšť na Hané
- Čestné uznání Dagi Hrubé za herecký výkon v roli Jolany v inscenaci Honzo, vstávej! Divadla Dostavník Přerov
- Čestné uznání Marii Kostíkové za herecký výkon v roli Frosiny v inscenaci Lakomec Divadelního spolku Slavkov u Brna
- Čestné uznání Janu Binarovi za herecký výkon v rolích Pascala Marii a tiskového mluvčího v inscenaci Na returnu stál souboru Dramkrou Opava

CENY:

- Cena Vlastimilu Drškovi za herecký výkon v roli Hejtmana v inscenaci Revizor DS Za dveřmi Náměšť na Hané
- Cena Honzovi Raclavskému za herecký výkon v roli Johnnyho Kinga v inscenaci Honzo, vstávej! Divadla Dostavník Přerov
- Cena účinkujícím za kolektivní herecký projev v inscenaci Večer pro Edgara aneb Maska Červené smrti a... Malé scény ZUŠ Zlín
- Cena Milanu Hrazdílkovi za herecký výkon v roli Harpagona v inscenaci Lakomec Divadelního spolku Slavkov u Brna
- Cena Jakubu Jacháčkovi za herecký výkon v roli Juraje Čerešničky v inscenaci Na returnu stál souboru Dramkrou Opava
- Cena Tomáši Hradilovi a Pavlu Dorazilovi za dramaturgicko-režijní koncepci inscenace Probuzení jara DS Osvětové besedy Velká Bystřice
- Cena Malé scéně ZUŠ Zlín za inscenaci Večer pro Edgara aneb Maska Červené smrti a...
- Cena Jakubu Plaskurovi za scénář inscenace Na returnu stál souboru Dramkrou Opava


Odborná porota pracovala ve složení:

Vladimír Fekar – předseda, garant
Petra Richter Kohutová, Katarína Kašpárková Koišová – členové


VŠEM OCENĚNÝM, DOPORUČENÝM A NOMINOVANÝM Z DIVADELNÍHO KOJETÍNA VELKÁ GRATULACE!!!POZOR, POZOR, DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
- DNEŠNÍ ZMĚNA V PROGRAMU DIVADELNÍHO KOJETÍNA:

P.O.K.ROK KROMĚŘÍŽ BOHUŽEL MUSEL Z DŮVODU NÁHLÉHO ONEMOCNĚNÍ JEDNOHO Z PROTAGONISTŮ ZRUŠIT PŘEDSTAVENÍ.

V PÁTEK 17. BŘEZNA 2017 V 16 HODIN ZAHRAJE HANÁCKÁ SCÉNA KOJETÍN - KDYŽ SE ZHASNE!!!

SRDEČNĚ ZVEME A DO KROMĚŘÍŽE BRZKÉ UZDRAVENÍ!!!

 


   


Městské kulturní středisko v Kojetíně a Město Kojetín
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR pořádají

25. ROČNÍK PŘEHLÍDKY
AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ
DIVADELNÍ KOJETÍN 2017

který se bude konat v sále Sokolovny Kojetín
ve dnech 15. - 19. března 2017

a je postupovou přehlídkou s nominací na
Celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla 6. Divadelní Piknik Volyně
(4. - 7. a 11. - 14. května 2017)


Vstupné na jednotlivá představení: 50 Kč
Děti, studenti, důchodci: 20 Kč (na dopolední profesionální divadla 40 Kč)
Permanentka: 300 Kč
Prodej a rezervace: Informace Vzdělávacího a informačního centra
telefon: 581 202 202, 774 001 403


PROGRAM PŘEHLÍDKY (ZMĚNY VYHRAZENY):


STŘEDA 15. BŘEZNA 2017

19.30 hodin

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PŘEHLÍDKY

Dětská divadelní skupina Mimoni Kojetín
M. Zahradník: KOJECKÉ BETLÉM

lidová fraška (nesoutěžní představení)

20.00 hodin

Divadelní spolek Kroměříž
P. Palmade, Ch. Duthuron: NA ÚTĚKU

road-movie (1. soutěžní představení)


ČTVRTEK 16. BŘEZNA 2017

8.15 a 10.00 hodin

Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod
O ŠEVCI KUBOVI

divadelní pohádka pro děti MŠ a žáky ZŠ (nesoutěžní představení)

16.00 hodin

Divadelní soubor Osvětové besedy Velká Bystřice
F. Wedekind: PROBUZENÍ JARA

tragédie (2. soutěžní představení)

20.00 hodin

Divadlo Hanácké obce Prostějov
O. Wilde: STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ

komedie (3. soutěžní představení)


PÁTEK 17. BŘEZNA 2017

8.15 a 10.15 hodin

Divadlo Scéna Zlín
K. May, K. Popel: VINNETOU

divadelní představení pro žáky ZŠ a studenty GKJ (nesoutěžní představení)

16.00 hodin

P.O.KRO.K Kroměříž
J. Fránek: NA KONÍČKA aneb MILUJME SE, KDYŽ UŽ SE MNOŽÍME

rodinná komedie (4. soutěžní představení)

20.00 hodin

Divadelní spolek Za dveřmi Náměšť na Hané
N. V. Gogol: REVIZOR

komedie (5. soutěžní představení)

22.00 hodin

SLAVÍME ČTVRTSTOLETÍ DIVADELNÍHO KOJETÍNA

Večer s hudbou (hraje Kačka, Ondra a Milan), dortem a...


SOBOTA 18. BŘEZNA 2017

11.00 hodin

Divadlo Dostavník Přerov
M. Vašáková, K. Šimáková: HONZO, VSTÁVEJ!

hudební tragikomedie (6. soutěžní představení)

15.00 hodin

Malá scéna ZUŠ Zlín
E. A. Poe:VEČER PRO EDGARA aneb MASKA ČERVENÉ SMRTI A…

plastické divadlo (7. soutěžní představení)

20.00 hodin

Divadelní spolek Slavkov u Brna
Moliére: LAKOMEC

komedie (8. soutěžní představení)


NEDĚLE 19. BŘEZNA 2017

11.00 hodin

Dramkrou Opava
J. Plaskura: NA RETURNU STÁL

komedie (9. soutěžní představení)

15.00 hodin

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
A UKONČENÍ 25. ROČNÍKU DIVADELNÍHO KOJETÍNA 2017


     

     

     

     

Přiložené soubory
PDF 2017-plakat.pdf PDF dokument 212.85 kB
PDF 2017-brozura-soubory.pdf PDF dokument 5.5 MB
PDF 2017-vysledky.pdf PDF dokument 144.09 kB