Výstavy a expozice - * Hrůzostrašné sklepení * Ztracená tvář Hané

Navštivte zajímavé výstavy a expozice v galerii nebo expozicích muzea v budově Vzdělávací a informační centrum Kojetín (Masarykovo náměstí 8):


Hrůzostrašné sklepení

Jak už napovídá samotný název, jedná se o atrakci, která má v návštěvnících vzbudit strach. Ovšem ne strach v pravém slova smyslu, ale strach spojený s příjemným mravenčením, zábavou a jistotou, že všechno je jen jako.
Už od pradávna si lidé strach uměle navozovali vyprávěním hrůzostrašných historek, čímž se očišťovali a učili se připravovat na strach opravdový, který každý z nás ve svém životě určitě už zažil. Z psychologického hlediska má takový uměle vytvořený strach člověka očišťovat a vyplavit mu jistou dávku adrenalinu, který nám v dnešním přemodernizovaném světě chybí. Jsou i teorie o tom, že člověk, který vidí zprostředkovaně nějakou hrůznou událost, je podvědomě rád, že se mu samotnému nestala.

Expozice Hrůzostrašné sklepení není nijak historicky podložena, ani spjata s Kojetínem, slouží jako atrakce a my doufáme, že tento úkol splní na výtečnou. Přejeme všem návštěvníkům příjemnou a zároveň mrazivou zábavu.

Výstavu můžete navštívit ve sklepení  Vzdělávací a informační centrum Kojetín (Masarykovo náměstí 8) a je otevřena celoročně.


Ztracená tvář Hané

Jedná se o expozici kojetínského muzea s názvem Ztracená tvář Hané , která je koncipována národopisně. Ze sbírek kojetínského muzea jsou na výstavě nainstalovány předměty, které se váží ke Kojetínu, Hané a životu našich předků.

Můžete zde vidět artefakty, které v minulosti byly součástí každodenního života Hanáků. Muzejní depozitář nabízí opravdové poklady. Obrázky malované na skle, dnes již jinak vypadající kroje i krojové součástky, keramiku, porcelán, sbírky hodin, původní hanácký nábytek a jiné skvosty, kterými je vybavena i improvizovaná hanácká jizba. Můžete zde také objevit koutek se zemědělským nářadím, originály obrazů Marie Gardavské a v přední části výstavy i předměty spojené s lidovými řemesly. Expozice je oživena krojovanými figurami. Pro ukázku rozmanitosti hanáckých krojů je k vidění kroj pracovní, sváteční a také kroj starší i mladší generace. Expozice muzea se nachází v zadní části v budově Vzdělávacího a informačního centra na Masarykově náměstí. Výstava je dárkem a poděkováním za pětaosmdesátiletou činnost národopisného souboru Hanácká beseda Kojetín, bez kterého by Haná a hlavně Kojetín ztratily svou tvář.

Výstavu můžete navštívit v expozici muzea v budově Vzdělávacího a informačního centra Kojetín (Masarykovo náměstí 8) a je otevřena celoročně.


VIC je otevřeno: Po - Pá: 9 - 11.30 a 12. 30 - 17 hodin, So a Ne: po telefonické dohodě 774 001 403, 581 202 202

Srdečně zveme k návštěvě výstav a expozic!!!