Vyšly nové publikace o Kojetínu

Městské kulturní středisko Kojetín vydalo dvě publikace z historie našeho města.

Autor Petr Jirák zpracoval první ucelenou knihu týkající se II. světové války a Kojetína s názvem Kojetín v období protektorátu (vybrané kapitoly).

František Řezáč v publikaci O židovské komunitě v Kojetíně (...také oni utvářeli tvář tohoto města...) mapuje židovskou historii a památky v našem městě.

Oběma autorům patří velké díky za zpracování důležitých mezníků kojetínské historie.

Obě publikace si můžete zakoupit na VICku a určitě by neměly chybět ve vaší knihovničce...