DIVADELNÍ KOJETÍN 2024 MÁ VÍTĚZE!

VÝSLEDKY 30. ROČNÍKU PŘEHLÍDKY AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ DIVADELNÍ KOJETÍN 2024


CENA A NOMINACE NA DIVADELNÍ PIKNIK VOLYNĚ 2024
Studio Divadla Haná Vyškov s inscenací Zařídil to Povondra (Válka s mloky)

ČESTNÉ UZNÁNÍ A DOPORUČENÍ NA DIVADELNÍ PIKNIK VOLYNĚ 2024
Divadelní soubor Smotaná hadice Křenovice s inscenací Tři holky jako květ

ČESTNÉ UZNÁNÍ A DOPORUČENÍ NA DIVADELNÍ PIKNIK VOLYNĚ 2024
Morkovští ochotníci s inscenací Marie, dcera Kajetánova

CENA DIVÁKA
Studio Divadla Haná Vyškov za inscenaci Zařídil to Povondra (Válka s mloky)


Ceny:

- Cena Anetě Klvaňové za roli Anny Vrbičkové v inscenaci Upokojenkyně DS J. K. Tyl Brodek
u Přerova
- Cena Ludmile Binderové za roli Marie Ptáčkové v inscenaci Upokojenkyně DS J. K. Tyl Brodek u Přerova
- Cena Haně Svačinové za režijní vedení hereček v inscenaci Tři holky jako květ Smotané hadice Křenovice
- Cena Emilii Vránové za roli Emily v inscenaci Tři holky jako květ Smotané hadice Křenovice
- Cena Martině Večerkové za roli Laury v inscenaci Tři holky jako květ Smotané hadice Křenovice
- Cena Alici Ohlídalové za roli Alice v inscenaci Tři holky jako květ Smotané hadice Křenovice
- Cena Romanovi Uwe Juráňovi za roli Kandidáta ve stejnojmenné inscenaci Divadelního studia Viktorka Holešov
- Cena Sestavovatelce Marii Tesař za spolupráci s dramaturgyní Marií Tesař, režisérkou Marií Tesař, scénografkou Marií Tesař a autorkou kostýmů Marií Tesař v inscenaci Marie, dcera Kajetánova Morkovských ochotníků (za hudební doprovod ne!)
- Cena Divadlu Dostavník Přerov za hereckou souhru v inscenaci Není co skrývat
- Cena Marku Šudomovi za režii a výpravu inscenace Není co skrývat Divadla Dostavník Přerov
- Cena Přemyslu Hniličkovi a Tomáši Dorazilovi za dramatizaci Čapkovy Války s mloky pro inscenaci Zařídil to Povondra Studia Divadla Haná Vyškov
- Cena Tomáši Dorazilovi za režii inscenace Zařídil to Povondra (Válka s mloky) Studia Divadla Haná Vyškov

Čestná uznání:

- Čestné uznání Zdence Kulové za herecký výkon v inscenaci Mariáš života DS Kroměříž
- Čestné uznání Honzovi Raclavskému za herecký výkon v inscenaci Mariáš života DS Kroměříž
- Čestné uznání Studiu SEN Olomouc za autorský přístup v inscenaci Vichřice v domě číslo 11
- Čestné uznání Zuzaně Klusalové za roli Marie Tylové v inscenaci Marie, dcera Kajetánova Morkovských ochotníků
- Čestné uznání Petru Škrabalovi za pěvce Horsta Bucholze a Karla Stárka v inscenaci Marie, dcera Kajetánova Morkovských ochotníků
- Čestné uznání Alexandru Novákovi za roli Povondry v inscenaci Zařídil to Povondra (Válka s mloky) Studia Divadla Haná Vyškov
- Čestné uznání Přemyslu Hniličkovi za roli Van Tocha v inscenaci Zařídil to Povondra (Válka s mloky) Studia Divadla Haná Vyškov
- Čestné uznání Souboru Dohráli jsme Uherské Hradiště za pohybovou nápaditost v inscenaci Jeppe


VŠEM OCENĚNÝM, DOPORUČENÝM A NOMINOVANÝM Z DIVADELNÍHO KOJETÍNA VELKÁ GRATULACE!!!