Kniha o protinacistickém odboji a odporu na Kojetínsku

V únoru 2024 vyšla kniha s názvem „Navzdory všem překážkám – Protinacistický odboj a odpor v soudním okrese Kojetín“. Autor Petr Jirák v ní shrnul výsledky dlouholetého bádání, které započalo studií o Rajmundu Navrátilovi zveřejněnou ve Sborníku Státního okresního archivu Přerov 2009. Od té doby publikoval další práce o protinacistickém odboji v Kojetíně a jeho okolí, mimo jiné i samostatné publikace o Kojetíně a Tovačově v éře tzv. protektorátu Čechy a Morava (2015, 2017).

Po vydání knihy o partyzánské skupině z Velké Bystřice (2020) se Jirák rozhodl završit badatelskou činnost v oblasti II. odboje na Kojetínsku, přičemž pod tím myslel území někdejšího soudního okresu Kojetín (1877–1949), respektive okresu Kojetín (1949–1960). Území tohoto okresu bylo v polovině roku 1960 rozděleno mezi okresy Prostějov, Přerov a Olomouc. Pro účely knihy „Navzdory všem překážkám“ autor zpracoval také řadu případů individuálního odporu proti německým okupantům či doplnil některé z kapitol, které již dříve publikoval formou studií a článků.
Řada kapitol knihy se ve větší či menší míře týká přímo Kojetína. Vždyť v tomto městě bylo centrum ilegální okresní organizace KSČ, několik Sokolů zapojených do organizace Obrana národa, žil zde Jaroslav Raška – vedoucí postava „kojetínské“ skupiny Moravské rovnosti, rodák Rajmund Navrátil našel při útěku před Němci útočiště i ve městě (kromě toho např. v Pivíně či Tovačově). Co se týče konkrétních odbojových činů, tak v Kojetíně mj. opakovaně docházelo k úředně zachycenému rozšiřování ilegálních tiskovin, zejména na nádraží byly zaznamenány sabotáže, ukrývalo se zde několik hledaných osob, Sokolové uschovávali na začátku okupace střelné zbraně.
Na jiných místech okresu došlo i k radikálnějším akcím, mj. ve Věrovanech se uskutečnila v srpnu 1943 přestřelka mezi odbojářem Karlem Bolfem a dvěma gestapáky, v květnu 1944 se v Tovačově a Věrovanech pohyboval postřelený partyzán Stanislav Mikolášek, v posledních měsících války provedli partyzáni v okolí Nezamyslic a Pivína několik diverzních akcí, zejména výbuchů na železničních tratích.
Publikaci „Navzdory všem překážkám“, kterou doprovází bohatá obrazová příloha, si lze pořídit v internetových i kamenných knihkupectvích za částku okolo 300 korun.
Publikaci si můžete zakoupit na informacích Vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně, Masarykovo náměstí 8.