Nová publikace - L. Mátlová-Uhrová: Ptačí zpěvy v lidovém podání na Hané

V rámci Kojetínských hodů 2017 vydalo MěKS Kojetín publikaci s názvem Ptačí zpěvy v lidovém podání na Hané. Jedná se o dosud nevydané dílo kojetínské rodačky Ludmily Mátlové-Uhrové, která vykonala ve svém životě mnohé pro záchranu lidových zvyků, které dokumentovala v době, kdy kvapem mizely.

Ludmila Mátlová byla skromná žena ze starého selského kojetínského rodu Uhrů. Chovala lásku ke své rodině, hanácké krajině, půdě a především tradičnímu životu svých předků. Po studiu na Masarykově univerzitě v Brně se věnovala pedagogické činnosti. Když byla přeložena do Olomouce  začala se věnovat sběru lidových tanců a jiných etnografických materiálů. V této činnosti ji výrazně podporoval její manžel, lingvista Antonín Mátl. Ještě za svého života vydala Ludmila Mátlová-Uhrová několik publikací. Mezi nejvýznamnější patří Hanácké tance z Tovačovska, podle kterých tančí folklórní soubory z celé Hané dodnes a čtyřdílný cyklus Lidové tance a taneční hry z Hané. Ke sklonku svého života se věnovala Mátlová sběru říkadel a melodií suplující ptačí zpěvy a zvuky v lidovém podání. Jedná se o sbírku především hlasů ptáků, které si lidé v minulosti upravovali a přikládali k nim texty, kdy například skřivan volal na oráče: „Já sem se díval, díval, jak sedlák oral, oral a na koníčky volal...“ Sběry materiálu prováděla Mátlová-Uhrová především v Kojetíně, Uhřičicích, Polkovicích a v Lesnici u Zábřehu. Publikace již byla takřka připravena k samotnému vydání, ale politická situace v tehdejším období tomuto dílku nepřála, mimo jiné i proto, že se v ní vyskytuje mnoho religiózních prvků. Jak sama autorka uvádí: „Tato knížečka nechce být popisným ani speciálně dokladovým materiálem pro poznávání a rozeznávání jednotlivých druhů ptáků. Má zachytit nedávnou dobu, kdy děti i dospělí lidé, zvláště ti, kteří pracovali na poli, byli v úzkém styku s přírodou a jejím děním. Ptáků na Hané bylo mnoho a tvořili součást života dětí i dospělých.“  Na jaře roku 2016 nám podklady pro tuto publikaci poskytla dcera autorky Anna Antlová z Bruntálu.
Tímto počinem bychom chtěli vzdát hold ženě, která celý svůj život zasvětila sběru a znovuoživení hanáckého folklóru. Ženě, jež nikdy nezanevřela na svůj rodný Kojetín i přes veškeré ústrky, které se děly v minulém režimu nejen jí, ale i celé její rodině. Doufáme, že tato publikace se stane jak pedagogickou pomůckou, tak i sondou do nedávné minulosti našich předků a poslouží nejen zájemcům o folklór, ale i široké veřejnosti.

Knihu si můžete zakoupit za 150 Kč na informacích VIC, Masarykovo náměstí 8 v Kojetíně.