Výroční zpráva MěKS Kojetín za rok 2023

Zastupitelstvo města Kojetína na svém zasedání konaném dne 26. března 2024 vzalo na vědomí výroční zprávu Městského kulturního střediska Kojetín, příspěvkové organizace, za rok 2023:

https://mekskojetin.cz/dokumenty (Rok 2023)