Výroční zpráva MěKS Kojetín za rok 2022

Zastupitelstvo města Kojetína na svém zasedání konaném dne 28. března 2023 vzalo na vědomí výroční zprávu Městského kulturního střediska Kojetín, příspěvkové organizace, za rok 2022:

https://mekskojetin.cz/dokumenty (Rok 2022)