Výroční zpráva MěKS Kojetín za rok 2021

Zastupitelstvo města Kojetína na svém 23. zasedání konaném dne 29. března 2022 vzalo na vědomí výroční zprávu Městského kulturního střediska Kojetín, příspěvkové organizace, za rok 2021:

http://mekskojetin.cz/dokumenty (Rok 2021)