Výroční zpráva MěKS Kojetín za rok 2019

Rada města Kojetína na své 27. schůzi konané dne 11. března 2020 vzala na vědomí výroční zprávu Městského kulturního střediska Kojetín, příspěvkové organizace, za rok 2019:

http://mekskojetin.cz/dokumenty (Rok 2019)