28. ročník (rok 2021)

Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín vyhlašují

28. ROČNÍK PŘEHLÍDKY AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ DIVADELNÍ KOJETÍN 2021

který se bude konat v sále Sokolovny Kojetín (náměstí Republiky 1033, 752 01 Kojetín)
5. - 9. května 2021

a je postupovou přehlídkou s výběrem na Celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla na Divadelní Piknik Volyně 2021

Propozice přehlídky:

► Výběr na přehlídku bude proveden ze zaslaných přihlášek divadelních souborů (viz příloha). Výběr provede programová rada výše uvedené přehlídky. Datum a hodinu jednotlivých představení oznámí všem přihlášeným souborům písemně programová rada po ukončení výběrového řízení v měsíci dubnu 2021.

► Každé soutěžní představení bude na rozborových seminářích hodnotit lektorský sbor, hodnocení bude probíhat vždy po jednotlivém představení.

► Odborná porota může nominovat (za účasti minimálně osmi soutěžících) jednu inscenaci a doporučit (za účasti minimálně tří soutěžících) libovolný počet inscenací bez uvedení pořadí k výběru do programu celostátní přehlídky.

► Pokud by se kojetínská přehlídka nemohla uskutečnit ve vyhlášeném, ani náhradním termínu, mohou se soubory hlásit přímo do programu celostátní přehlídky. Uzávěrka doručení návrhů z krajských přehlídek pro programovou radu je do 31. května 2021. Jednání programové rady proběhne 3. června 2021.

► Naše organizace Městské kulturní středisko Kojetín může soutěžním souborům uhradit náklady na cestovné do výše 3.000 Kč, a to na základě vystavené faktury za dopravu. Finanční částka bude zaslána z účtu MěKS Kojetín nebo proplacena na místě z pokladny MěKS Kojetín.

► Soubor se může v daném roce se stejnou inscenací zúčastnit pouze postupové přehlídky směřující k celostátní přehlídce amatérského činoherního a hudebního divadla. Zúčastní-li se v daném roce jiné postupové přehlídky, která je postupovou na jinou celostátní přehlídku (např. Šrámkův Písek, Mladá scéna, Krakonošův divadelní podzim), bude tato inscenace vyloučena z jednání programové rady, respektive z programu Divadelního Pikniku Volyně.

► Každý soubor se může zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné přehlídky, která je postupovou pro celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla. Za postupovou přehlídku je pro potřeby těchto propozic považována taková divadelní přehlídka, která respektuje vymezení přehlídky činoherních a hudebních divadelních souborů dospělých.

► Spolu s přihláškou zašlete programový materiál, osoby a obsazení, několik slov o souboru a hře a fotografie, abychom včas mohli připravit propagační materiály naší přehlídky. Současně žádáme o zaslání jednoho scénáře inscenace pro lektorský sbor a potvrzení o vyřešení autorských práv. Zároveň zašlete DVD nebo odkaz na záznam.

► Na nedělním vyhlášení výsledků a vítěze (9. května 2021) budou zároveň uděleny diplomy a čestná uznání jednotlivcům, proto doporučujeme všem divadelním souborům, aby se tohoto vyhlášení zúčastnily nebo vyslaly aspoň jednoho zástupce.

► Možnosti ubytování v Kojetíně (hradí si soubor):
    - Sokolovna zdarma!!! (vlastní karimatky a spací pytle + sprchy v budově)
    - Penzion Western steak house, Olomoucká 842, Kojetín, telefon: 776 117 172, 775 995 855
        http://www.penzion-western-steak-house.cz-ubytovani.com/Kojetin.htm
    - Penzion Maďarská bašta, Růžová 423, Kojetín, telefon: 774 235 335, 602 626 248
        http://www.madarska-basta.cz/
    - Pivovarský hotel Kojetín s. r. o., nám. Dr. E. Beneše 61, Kojetín, telefon: Telefon: 581 277 882,
        Mobil: 722 172 305, www.pivovarskyhotel.cz

ZÁVAZNÝ TERMÍN PRO ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠEK (poštou nebo e-mailem) NA 28. ROČNÍK POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ DIVADELNÍ KOJETÍN 2021 JE DO 31. BŘEZNA 2021 NA ADRESE:

Městské kulturní středisko Kojetín, náměstí Republiky 1033, 752 01 Kojetín
tel: 581 76 20 46, mobil: 774 001 405
e-mail: reditelka@meks.kojetin.cz

Pokud nepřijede hrát, rádi vás uvítáme i jako diváky nebo účastníky besed s lektorských sborem.Budete mít možnost vidět nové inscenace a navázat nové kontakty.Z těchto důvodů doporučujeme soutěžním souborům, aby se zúčastnily celé přehlídky.

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VAŠÍM SOUBOREM U NÁS, NA DIVADELNÍM KOJETÍNĚ.


PRO HRAJÍCÍ SOUBORY - TECHNICKÉ VYBAVENÍ SOKOLOVNY:Přiložené soubory
PDF Přihláška 2021 PDF dokument 306.95 kB
PDF Propozice 2021 PDF dokument 170.76 kB