28. ročník (rok 2020)

Z důvodu prodloužení nouzového stavu se bohužel

DIVADELNÍ KOJETÍN 2020 LETOS NEUSKUTEČNÍ...

Peníze za zakoupené permanentky po telefonické dohodě na telefonu 581 202 202 vracíme na Vzdělávacím a informačním centru Kojetín.

Na shledanou v lepších časech…Městské kulturní středisko v Kojetíně a Město Kojetín
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Olomouckého kraje pořádají

28. ROČNÍK PŘEHLÍDKY
AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ
DIVADELNÍ KOJETÍN 2020

který se bude konat v sále Sokolovny Kojetín
ve dnech 11. - 15. března 2020

a je postupovou přehlídkou s nominací na 9. Divadelní Piknik Volyně
29. celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla
30. června – 7. července 2020  https://www.nipos.cz/propozice-divadelniho-pikniku-volyne-2020/


Vstupné na jednotlivá představení: 50 Kč
Děti, studenti, důchodci: 30 Kč (na profesionální dopolední pohádky: 50 Kč)
Permanentka: 300 Kč
Prodej a rezervace vstupenek:
Informace Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8, Kojetín, telefon: 581 202 202, 774 001 403


PROGRAM PŘEHLÍDKY (ZMĚNY VYHRAZENY):


STŘEDA 11. BŘEZNA 2020


8.15 a 10.00 hodin

Divadlo scéna Zlín
Karel Čapek: Dášenka čili život štěněte

Pohádka pro mateřské školy a 1.-2. třídy základních škol (nesoutěžní představení, 50 minut)


20.00 hodin

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PŘEHLÍDKY

ihned poté

Hanácká scéna MěKS Kojetín
Jean Franco, Guillaume Melánie: Bordel na ministerstvu

Situační komedie (1. soutěžní představení, 90 minut + 15 minut)
22.30 hodin - Diskuse s lektorským sborem


ČTVRTEK 12. BŘEZNA 2020


10.00 hodin

Divadlo scéna Zlín
Magdaléna Kristenová: O princezně, která ráčkovala

Pohádka pro 3.-6. třídy základních škol (nesoutěžní představení, 65 minut)


17.00 hodin

Divadelní spolek Slavkov u Brna
Milan Jablonský: Všechny lásky světa

Hudební inscenace (2. soutěžní představení, 80 minut)
19.00 hodin - Diskuse s lektorským sborem


20.00 hodin

Divadelní spolek Svatopluk Hodonín
Robert Thomas: Osm žen

Detektivní komedie (3. soutěžní představení, 90 minut)
22.00 hodin - Diskuse s lektorským sborem


PÁTEK 13. BŘEZNA 2020


17.00 hodin

Smotaná hadice Křenovice
Roman Vencl & Michaela Doleželová: Královny

Tragikomedie (4. soutěžní představení, 90 minut)
18.30 hodin - Diskuse s lektorským sborem


20.00 hodin

Divadelní spolek Kroměříž
Jean-Jacques Bricaire, Maurice Lassayques: Velká zebra aneb Jakže se to jmenujete?

Situační komedie (5. soutěžní představení, 100 minut + 15 minut)
22.30 hodin - Diskuse s lektorským sborem


cca 22.00 hodin

VEČÍREK DIVADELNÍHO KOJETÍNA

Večer s hudbou a...


SOBOTA 14. BŘEZNA 2020


11.00 hodin (kukátko na jevišti)

Slovanský tyátr Olomouc
Karel Čapek: Věc Makropulos

Drama (6. soutěžní představení, 100 minut )
13.00 hodin - Diskuse s lektorským sborem


15.00 hodin (kukátko na jevišti)

Divadlo Brod Uherský Brod
Blanka Kubešová: Deník Leošky Kutheilové aneb Komedie o velké vodě

Tragikomedie (7. soutěžní představení, 90 minut + 10 minut)
17.00 hodin - Diskuse s lektorským sborem


20.00 hodin

Divadlo Stodola
Agatha Christie: Past na myši

Detektivka (8. soutěžní představení, 90 minut + 15 minut)
22.30 hodin - Diskuse s lektorským sborem


NEDĚLE 15. BŘEZNA 2020


11.00 hodin

Divadelní studio Viktorka Holešov
Václav Havel: Vernisáž

Jednoaktová „Vaňkovka“ (9. soutěžní představení, 70 minut)
12.30 hodin - Diskuse s lektorským sborem


cca 16.00 hodin

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
A UKONČENÍ 28. ROČNÍKU DIVADELNÍHO KOJETÍNA 2020PRO HRAJÍCÍ SOUBORY - TECHNICKÉ VYBAVENÍ SOKOLOVNY:Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín vyhlašují

28. ROČNÍK PŘEHLÍDKY AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ DIVADELNÍ KOJETÍN 2020

který se bude konat v sále Sokolovny Kojetín (náměstí Republiky 1033, 752 01 Kojetín)
11. - 15. března 2020

a je postupovou přehlídkou s výběrem na Celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla na Divadelní Piknik Volyně 2020

Propozice přehlídky:

► Výběr na přehlídku bude proveden ze zaslaných přihlášek divadelních souborů (viz příloha dole). Výběr provede programová rada výše uvedené přehlídky (do soutěže budou přednostně zařazeny moravské soubory). Datum a hodinu jednotlivých představení oznámí všem přihlášeným souborům písemně programová rada po ukončení výběrového řízení v měsíci únoru 2020.

► Každé soutěžní představení bude na rozborových seminářích hodnotit lektorský sbor, hodnocení bude probíhat vždy po jednotlivém představení.

► Odborná porota může nominovat (za účasti minimálně osmi soutěžících) jednu inscenaci a doporučit (za účasti minimálně pěti soutěžících) libovolný počet inscenací bez uvedení pořadí k výběru do programu celostátní přehlídky. Překročí-li celkový počet nominací z krajských postupových přehlídek ¾ hracích míst na celostátní přehlídce, mění se všechny nominace na doporučení. Celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla počítá s 22 soutěžními inscenacemi.

► Naše organizace Městské kulturní středisko Kojetín může soutěžním souborům uhradit náklady na cestovné do výše 3.000 Kč, a to na základě vystavené faktury za dopravu. Finanční částka bude zaslána z účtu MěKS Kojetín nebo proplacena na místě z pokladny MěKS Kojetín.

► Soubor se může v daném roce se stejnou inscenací zúčastnit pouze postupové přehlídky směřující k celostátní přehlídce amatérského činoherního a hudebního divadla. Zúčastní-li se v daném roce jiné postupové přehlídky, která je postupovou na jinou celostátní přehlídku (např. Šrámkův Písek, Mladá scéna, Krakonošův divadelní podzim), bude tato inscenace vyloučena z jednání programové rady, respektive z programu Divadelního Pikniku Volyně.

► Každý soubor se může zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné přehlídky, která je postupovou pro celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla. Za postupovou přehlídku je pro potřeby těchto propozic považována taková divadelní přehlídka, která respektuje vymezení přehlídky činoherních a hudebních divadelních souborů dospělých.

► Hrací prostory Sokolovny Kojetín naleznete jako přiložený soubor na: http://mekskojetin.cz/divadelni-kojetin (Technické vybavení sálu).

► Spolu s přihláškou zašlete programový materiál, osoby a obsazení, několik slov o souboru a hře a fotografie, abychom včas mohli připravit propagační materiály naší přehlídky. Současně žádáme o zaslání jednoho scénáře inscenace pro lektorský sbor a potvrzení o vyřešení autorských práv. Zároveň zašlete DVD nebo odkaz na záznam.

► Na nedělním vyhlášení výsledků a vítěze (15. března 2020) budou zároveň uděleny diplomy a čestná uznání jednotlivcům, proto doporučujeme všem divadelním souborům, aby se tohoto vyhlášení zúčastnily nebo vyslaly aspoň jednoho zástupce.

► Možnosti ubytování v Kojetíně (hradí si soubor):
- Sokolovna zdarma!!! (vlastní karimatky a spací pytle + sprchy v budově)
- Penzion Western steak house, Olomoucká 842, Kojetín, telefon: 776 117 172, 775 995 855
http://www.westernhouse.cz/whs/cz.php?penzion=steakhouse
- Penzion Maďarská bašta, Růžová 423, Kojetín, telefon: 774 235 335, 602 626 248
https://www.madarskabasta.cz/
- Pivovarský hotel Kojetín s. r. o., nám. Dr. E. Beneše 61, Kojetín, telefon: Telefon: 581 277 882,
Mobil: 722 172 305, http://www.pivovarskyhotel.cz

ZÁVAZNÝ TERMÍN PRO ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠEK (poštou nebo e-mailem) NA 28. ROČNÍK POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ DIVADELNÍ KOJETÍN 2020 JE DO 31. LEDNA 2020 NA ADRESE:

Městské kulturní středisko Kojetín, náměstí Republiky 1033, 752 01 Kojetín
tel: 581 76 20 46, mobil: 774 001 405
e-mail: reditelka@meks.kojetin.cz

Pokud nepřijede hrát, rádi vás uvítáme i jako diváky nebo účastníky besed s lektorských sborem.
Budete mít možnost vidět nové inscenace a navázat nové kontakty. Z těchto důvodů doporučujeme soutěžním souborům, aby se zúčastnily celé přehlídky.

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VAŠÍM SOUBOREM U NÁS, NA DIVADELNÍM KOJETÍNĚ.

Přiložené soubory
PDF 2020-propozice.pdf PDF dokument 170.36 kB
PDF 2020-brozura.pdf PDF dokument 682.59 kB