Výsledky ročníku 2017

VÝSLEDKY 25. ROČNÍKU PŘEHLÍDKY AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ DIVADELNÍ KOJETÍN 2017


Nominace na Divadelní Piknik Volyně 2017

Malá scéna ZUŠ Zlín - inscenace Večer pro Edgara aneb Maska Červené smrti a... v režii Martina Dominika Polínka

Doporučení na Divadelní Piknik Volyně 2017

Divadelní soubor Osvětové besedy Velká Bystřice - inscenace Probuzení jara autora Franka Wedekinda v režii Tomáše Hradila a Pavla Dorazila

Cena Divadelního Koječáka

Divadelní spolek Kroměříž za inscenaci Na útěku

ČESTNÁ UZNÁNÍ:

- Čestné uznání Romaně Blažkové za herecký výkon v roli Margot v inscenaci Na útěku DS Kroměříž
- Čestné uznání Aničce Vondrů za herecký výkon v roli Melichara v inscenaci Probuzení jara DS Osvětové besedy Velká Bystřice
- Čestné uznání Václavu Lužnému za herecký výkon v roli Sira Simona de Canterville v inscenaci Strašidlo cantervillské Divadla Hanácké obce Prostějov
- Čestné uznání Petru Savčenkovi za herecký výkon v roli Poštmistra v inscenaci Revizor DS Za dveřmi Náměšť na Hané
- Čestné uznání Dagi Hrubé za herecký výkon v roli Jolany v inscenaci Honzo, vstávej! Divadla Dostavník Přerov
- Čestné uznání Marii Kostíkové za herecký výkon v roli Frosiny v inscenaci Lakomec Divadelního spolku Slavkov u Brna
- Čestné uznání Janu Binarovi za herecký výkon v rolích Pascala Marii a tiskového mluvčího v inscenaci Na returnu stál souboru Dramkrou Opava

CENY:

- Cena Vlastimilu Drškovi za herecký výkon v roli Hejtmana v inscenaci Revizor DS Za dveřmi Náměšť na Hané
- Cena Honzovi Raclavskému za herecký výkon v roli Johnnyho Kinga v inscenaci Honzo, vstávej! Divadla Dostavník Přerov
- Cena účinkujícím za kolektivní herecký projev v inscenaci Večer pro Edgara aneb Maska Červené smrti a... Malé scény ZUŠ Zlín
- Cena Milanu Hrazdílkovi za herecký výkon v roli Harpagona v inscenaci Lakomec Divadelního spolku Slavkov u Brna
- Cena Jakubu Jacháčkovi za herecký výkon v roli Juraje Čerešničky v inscenaci Na returnu stál souboru Dramkrou Opava
- Cena Tomáši Hradilovi a Pavlu Dorazilovi za dramaturgicko-režijní koncepci inscenace Probuzení jara DS Osvětové besedy Velká Bystřice
- Cena Malé scéně ZUŠ Zlín za inscenaci Večer pro Edgara aneb Maska Červené smrti a...
- Cena Jakubu Plaskurovi za scénář inscenace Na returnu stál souboru Dramkrou Opava


VŠEM OCENĚNÝM, DOPORUČENÝM A NOMINOVANÝM Z DIVADELNÍHO KOJETÍNA VELKÁ GRATULACE!!!


Odborná porota pracovala ve složení:

Vladimír Fekar – předseda, garant
Petra Richter Kohutová, Katarína Kašpárková Koišová – členové


NOMINACE na celostátní přehlídku činoherního a hudebního divadla 6. Divadelní Piknik Volyně 2017

Soubor: Malá scéna ZUŠ Zlín

Inscenace: Večer pro Edgara aneb Maska červené smrti a...

Autor: Edgar Alan Poe

Scénář: Martin Dominik Polínek

Režie: Martin Dominik Polínek

Inscenace Večer pro Edgara aneb Maska Červené smrti a… přinesla v sobotu odpoledne do skladby kojetínské přehlídky výrazně originální tóny. Devět frekventantů Malé scény ZUŠ Zlín se pod vedením Martina Dominika Polínka v posledních letech zabývá plastickým divadlem, v němž slovo plní pouze inspirativní funkci (je prožíváno bez analýzy, skrze fysis) a jehož podstatou je práce s tělem, skupinová improvizace a výrazná partneřina, jeho zastřešujícím oborem je teatroterapie, jež nicméně směřuje nejen k vyrovnávání se s jistými tématy, ale vyžaduje také dotažení tvaru.
Jako podklad pro poctu Edgaru Allanu Poeovi, jenž je ceněn pro schopnost navodit atmosféru a pocit plíživé hrůzy na technicky racionálně vystavěných příbězích, si tvůrci zvolili jeho pět povídek a jednu z jeho básní; na jejich částech pak stavěli s minimem rekvizit (bedna ala rakev, rudá šerpa, koruna, maska) a pár kostýmními doplňky (kabátce či stylizovaný královský plášť) plus především ze svých vlastních, u chlapců polonahých těl a za značné pohybové vynalézavosti působivé obrazy, skrze něž jsme se dozvídali příběhy „o té, jejíž jméno je Smrt – jejíž jméno je Slaná Zubatá“.
Inscenace vyžaduje od účinkujících výrazné emoční zaujetí a také vynikající tělesnou připravenost; vědomě pracuje s emocemi a s asociacemi – ale divákovi je poskytnuto i dost záchytných bodů, aby si dal dohromady epický příběh či dokonce příběhů několik.
V rámci debaty s lektory se hovořilo o možnostech dotažení některých složek – v případě herců např. mluvených pasáží, jež ve srovnání s pohybovými poněkud zaostávají, o výběru hudby, o dotažení některých mizanscén – i o možnostech využití postupů plastického divadla pro divadlo činoherní. Účinkující ve Večeru pro Edgara získali cenu za kolektivní herecký projev, Malá scéna ZUŠ Zlín cenu za inscenaci a nominaci k účasti na Divadelním Pikniku Volyně 2017.


DOPORUČENÍ na celostátní přehlídku činoherního a hudebního divadla 6. Divadelní Piknik Volyně 2017

Soubor: Divadelní spolek Osvětové besedy Velká Bystřice

Inscenace: Probuzení jara

Autor: Frank Wedekind

Překlad: Josef Balvín

Režie: Tomáš Hradil, Pavel Dorazil

Režisér Tomáš Hradil se v DS OB Velká Bystřice věnoval léta lehkonohé Múze, kromě odskoku ke sci fi v roce 2005 uváděl vesměs situační komedie a frašky (kousky Johna Patricka, Feydeaua, Labiche...). Před dvěma lety překvapivě nastudoval s tímtéž souborem nelehkou hru Fernanda Arrabala pod názvem Miláček Fando a Lis, tehdy získala inscenace na Hanáckém divadelním máji v Němčicích 2015 druhé doporučení na KDP ve Vysokém nad Jizerou. Příklon ke složitějším tématům a těžšímu žánru se evidentně vyplácí, zdá se, že kolega Hradil se konečně našel - byť u běžného venkovského či maloměstského publika se to nesetká vždy s pochopením...
Letos sáhl po tragédii Franka Wedekinda Probuzení jara, obsadil kromě "dospělého" Romana Tegela pět děvčat, která odrostla bystřickému dětskému souboru, a původně hereckého kolegu Pavla Dorazila přizval jako spolurežiséra. Jejich inscenace více než sto let staré, stále však živé hry o uvědomování si vlastní sexuality, o hranicích osobní svobody ve společnosti sešněrované pokrytectvím a hledání vlastní morálky se opírá o vynikající úpravu, sestávající ze situací seškrtaných až na dřeň - přesto příběh, na jehož počátku je překvapení dětí nad tím, že přestávají být dětmi, a na konci sebevražda, smrt při potratu a útěk z dosud známého světa zůstává přehledný a má na diváka překvapivě silný účinek. Překvapivější o to, že pět děvčat hraje všechny dospívající postavy, tedy i ty chlapecké (!) plus některé dospělé (jen faráře, ředitele školy a otce představuje zmíněný Roman Tegel). Překvapivější o to, že situace jdou po sobě v rychlém sledu a jen přehození kostýmů, byť jednoduchých, jakož i příprava scény na další obraz, přiznaně probíhající před zraky diváků, je náročná na techniku i zručnost. A překvapivější o to, že způsob sdělování je vlastně postaven na odstupu, na brechtovském demonstrování faktů, stavů postav i dialogů (paradoxně nefungují ta nemnohá místa, kdy účinkující začnou prožívat).
Tomáš Hradil a Pavel Dorazil podpořili hru důsledně vedeným znakovým systémem, jehož součástí byla např. hra s těly a zvukem kytar, nočními motýly, růžemi bílými, červenými i černými, práce s oponami atd.
Po evidentně poučeném představení bylo možné kromě pojmenování inscenačních postupů hledat možnosti doladění některých konkrétních složek (použité písně, délka scény ve sborovně, mizanscéna hřbitovní scény...) - s vědomím toho, že premiéra proběhla před týdnem, a tak se inscenace "vyhraje", a že sami tvůrci vyjádřili ochotu ji doupřesnit.
Tomáš Hradil a Pavel Dorazil obdrželi cenu za dramaturgicko-režijní koncepci, Anna Vondrů čestné uznání za herecký výkon v roli Melichara a inscenace Probuzení jara Franka Wedekinda a DS OB Velká Bystřice doporučení k účasti na Divadelním Pikniku Volyně 2017.