Rok 2020

Únor 2020

Josífku, k noze!
Literární beseda s knihou Daniely Krolupperové, oblíbené dětské autorky, pro žáky 2. tříd základních škol.

Knihovnické minimum
První seznámení s knihovnou pro děti z mateřských škol a předškolní děti Mateřské školy Polkovice.

Valentýnské přáníčko „Sněhuláček“
Tvořivá dílnička pro děti ze školních družin a „Klub malých čtenářů z Polkovic“ – výroba záložky do knihy.

Lekce informační výchovy
Naučná literatura – orientace a vyhledávání v encyklopediích a na internetu – srovnání, praktická cvičení, pro žáky 5. tříd základních škol.

První velká pohádková olympiáda
Pokračování a vyhodnocení vědomostní soutěže určené všem dětským čtenářům.

Dobré rady Josefa Lady
Sdílené čtení z knihy Josefa Lady „Kocour Mikeš“. Seznámení s autorem, jeho tvorbou – literární i výtvarnou, pro „Klub malých čtenářů z Polkovic“.


Leden 2020

Kocour Josef
Sdílené čtení ze stejnojmenné knihy L. Rožnovské pro žáky 1. tříd ZŠ.

Lekce informační výchovy
On-line katalog knihovny, základní vyhledávání, praktická cvičení pro žáky 4. tříd ZŠ.

První velká pohádková olympiáda
Vědomostní soutěž s tematikou vánočních pohádek. Kdo z vás si vzpomene na...? Více informací na vás čeká v knihovně. Akce pro školní družiny, Kroužek malých čtenářů z Polkovic a všechny dětské čtenáře.

Novoroční setkání dobrovolných knihovníků střediska Kojetín
proběhlo 22. ledna 2020.