Kalendář akcí knihovny

Plechovky – sběrné místo v knihovně

Projet Keňa Gymnázia Kojetín.Městská knihovna MěKS Kojetín, oddělení pro dospělé

Finance vybrané ze sběru a následného prodeje plechovek, využije škola na nákup školních potřeb pro keňské děti.
Pomozte i vy!

 

Březen – měsíc čtenářů 2019

10. ročníkMěstská knihovna MěKS Kojetín, oddělení pro dospělé

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje 10. ročník celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti.

K akci BMČ se svými aktivitami každoročně hlásí více než 400 aktivních veřejných knihoven z celého Česka a naše knihovna je každoročně mezi nimi!

Hledáme čtenáře – muže roku 2019!

V roce 2011 se v knihovnách založila nová tradice – oceňování nejlepších čtenářů.Městská knihovna MěKS Kojetín, oddělení pro dospělé

Základním kritériem  pro výběr Čtenáře roku bývá počet výpůjček konkrétního čtenáře za uplynulý rok, jak  byl vykázán ve výpůjčním systému. Podle loňského průzkumu čtenářství se opět prokázalo, že ženy čtou daleko více než muži a knihovny chtějí muže ve čtenářství podpořit! V průběhu března 2019 budeme vybírat čtenáře muže se zajímavým “čtenářským příběhem”. (Statistika odhalila i rozdíly mezi mužským a ženským čtením. Ženy čtou, v českém prostředí více než kde jinde, výrazně více než muži. Rozdílná je i skladba jejich četby: u žen má výraznější podíl beletrie, zatímco muži čtou více literaturu faktu). Výsledky budou zveřejněny  v měsíci dubnu v odd. pro dospělé čtenáře.

Vyhlášení nejlepších dětských čtenářůMěstská knihovna MěKS Kojetín, dětské oddělení

Lekce informační výchovy

pro 3. třídy ZŠMěstská knihovna MěKS Kojetín, dětské oddělení

kniha a její části, základní žánrové a tématické rozdělení literatury, uspořádání beletrie a naučné literatury

Noc s Andersenem 2019

Vyvrcholením letošního BŘEZNA bude již devatenáctá Noc s Andersenem.Městská knihovna MěKS Kojetín - VIC Kojetín

Témata pro letošní rok jsou dvě:

Andersen známý – neznámý, připomene autorovy u nás zcela neznámé pohádky (např. kniha „Při nejzazším moři“)

70. výročí nakladatelství Albatros, které nás přímo vybízí k tomu, abychom je dětem připomněli a s ním také některé jeho kmenové autory – např. E. Petišku, F. Nepila, P. Síse, O. Sekoru a další. Těšíme se na vás!

-29. 30. 3. 2019, budova VIC

Napoleon Bonaparte

Přednáška s promítáním Dany Šimkové.Městská knihovna MěKS Kojetín - sál VIC Kojetín

Letos si připomínáme 250. výročí narození Napoleona Bonaparta. Poznejme blíže osobnost slavného vojevůdce, podívejme se na něj očima jeho současníků – nepřátel, manželek, milenek, vojáků, kteří ho oddaně následovali, a umělců.

Upozornění na uzavření knihovny 8. – 22. dubna 2019

Těšit se na vás budeme po Velikonocích 23. 4. 2019.Městská knihovna MěKS Kojetín

Vážení čtenáři a příznivci knihovny, z důvodu provedení revize a aktualizace knihovního fondu (dle Knihovního zákona č. 257/2001 a vyhlášky č. 88/2002 Sb.) bude knihovna ve dnech 8. - 22. 4. 2019 uzavřena.

Přijďte se „předzásobit“ dobrou četbou!