Kalendář akcí knihovny

Lekce informační výchovy

pro žáky 4. tříd základních školMěstská knihovna MěKS Kojetín, dětské oddělení

on-line katalog knihovny, základní vyhledávání, praktická cvičení...

Novoroční setkání dobrovolných knihovníků střediska Kojetín

Tradiční setkání dobrovolných knihovníků,kavárna VIC Kojetín, Masarykovo nám. 8

poděkování za celoroční činnost, novinky v knihovnické práci, výměna zkušeností a diskuze. Městská knihovna MěKS poskytuje odbornou pomoc (tzv. regionální funkce) 9 místním knihovnám v blízkém okolí města. Odborná pomoc spočívá v nákupu knih do fondu a výměnných souborů, odborné knihovnické zpracování, cirkulace fondu, revize a aktualizace fondu, metodika, statistika a další.

Tato činnost je financována z krajské dotace.

Místní knihovny, o které se staráme:
MK Kovalovice, MK Křenovice, MK Lobodice, MK Měrovice, MK Oplocany, MK Polkovice, MK Stříbrnice, MK Troubky a MK Uhřičice.

 

Kocour Josef

Sdílené čteníse stejnojmennou knihou L. Rožnovské pro 1. třídy základních školMěstská knihovna MěKS Kojetín, dětské oddělení

První velká pohádková olympiáda

pro školní družiny, kroužek malých čtenářů z Polkovic a všichni dětští čtenářiMěstská knihovna MěKS Kojetín, dětské oddělení

Vědomostní soutěž s tématikou vánočních pohádek. Kdo z vás si vzpomene na…? Více informací na vás čeká v knihovně.

Josífku, k noze!

pro žáky 2. tříd ZŠMěstská knihovna MěKS Kojetín, dětské oddělení

Literární beseda s knihou Daniely Krolupperové, oblíbené dětské autorky...

 

Lekce informační výchovy

pro žáky 5. tříd ZŠMěstská knihovna MěKS Kojetín, dětské oddělení

Naučná literatura – orientace a vyhledávání v encyklopediích a na internetu – srovnání, praktická cvičení...

Knihovnické minimum

pro předškolní děti MŠ PolkoviceMěstská knihovna MěKS Kojetín, dětské oddělení

První seznámení s knihovnou pro děti z MŠ...

 

Valentýnské přáníčko

pro školní družiny a „Klub malých čtenářů z Polkovic“Městská knihovna MěKS Kojetín, dětské oddělení

Tvořivá dílnička, výroba záložky do knihy...