Kalendář akcí knihovny

Spolupráce se školami

S novým začínajícím školním rokem Městská knihovna MěKS KojetínMěstská knihovna MěKS Kojetín, dětské oddělení

opět zahájí spolupráci se všemi kojetínskými školami, školními družinami a Klubem mladých čtenářů z Polkovic

 

Hurá do knihovny!Městská knihovna MěKS Kojetín, dětské oddělení

Děti ze školních družin a Klubu mladých čtenářů z Polkovic se mohou těšit na soutěže, kvízy, rukodělné dílničky,
společné čtení...

 

Den pro prvňáčka

- pro žáky 1. třídMěstská knihovna MěKS Kojetín, dětské oddělení

Den otevřených dveří v knihovně pro letošní prvňáčky. Návštěva knihovny s programem pro  začínající čtenáře. Seznámení s knihovním fondem, pravidly půjčování, společné čtení a tvořivá dílnička.

 

Podzimní Shakespearovské slavnosti

- pro studenty Gymnázia KojetínaMěstská knihovna MěKS Kojetín, dětské oddělení

Zkrocení zlé ženy – čtení z díla  světového dramatika W. Shakespeara

 

Kam dojedeš aneb Tajemstvím opředená místa Kojetína 4

Akce v rámci Evropského týden mobilty 2018Kojetín a okiolí

Sraz v 16.00 hodin před budovou VIC Čtvrtý cyklistický výlet pro starší děti po okolí se zaměřením na historii našeho města a spojeným s přespáním v knihovně.
V letošním roce zaměřeno na pověst o „Klášternici“ (B. Štéger) a cesta povede do obce Lobodice, kde si děti prohlédnou místní památky – žudr ze 17. století a budovu elektrárny s letopočtem 1704.
Zájemci o tuto akci najdou přihlášky v dětském oddělení Městské knihovny MěKS Kojetín.