Kalendář akcí knihovny

Kabelkový veletrh – sběrné místo v knihovně

Nebuďme lhostejní a podpořme dobrou věc!Městská knihovna MěKS Kojetín, oddělení pro dospělé čtenáře

Naše knihovna, stejně jako v loňském roce, se zapojí do charitativního projektu organizace Dobré místo pro život, jako sběrné místo. Máte-li doma kabelku, kterou již můžete postrádat, přineste ji do naší knihovny. V měsíci říjnu proběhne v Přerově „Kabelkový veletrh“, kde budou právě ty vaše  darované kousky nabídnuty široké veřejnosti za symbolickou cenu a výtěžek veletrhu bude určen pro Aktivační centrum „Jsme tady“ z Přerova, které se věnuje těžce nemocným lidem s kombinovaným postižení.