Pronájmy prostor

MěKS Kojetín pronajímá tyto nebytové prostory:


Vzdělávací a informační centrum (VIC)

Adresa: Masarykovo nám. 8, 752 01 Kojetín

Provozovatel: MěKS Kojetín, se sídlem náměstí Republiky 1033, Kojetín I-Město, IČ 00368903

Telefon: 581 202 202, 774 001 403
Správce budovy: Jarmila Látalová - telefon: 733 328 277

Zásady chování uživatelů a návštěvníků VIC, jejich práva a povinnosti určuje "Provozní řád VIC".


Sál

  Kč / 1 hodinu Kč nad 6 hodin / 1 den
Kulturní akce 300,- Kč 1 500,- Kč + provozní náklady*
Sportovní akce 200,- Kč 1 000,- Kč + provozní náklady*
Příprava, vyklizení, úklid prostor mimo den pronájmu   250,- Kč / nad 2 hodiny

Bistro

  Kč / 1 hodinu Kč nad 6 hodin / 1 den
Oslava, školení, akce 250,- Kč 1 500,- Kč + provozní náklady*

Příprava, vyklizení, úklid prostor mimo den pronájmu

  250,- Kč / nad 2 hodiny

Sál + bistro

  Kč / 1 hodinu Kč nad 6 hodin / 1 den
Oslava 500,- Kč 2 500,- Kč + provozní náklady*
Kulturní akce 400,- Kč 2 000,- Kč + provozní náklady*
Příprava, vyklizení, úklid prostor mimo den pronájmu   500,- Kč / nad 2 hodiny

Nádvoří

  Kč / 1 hodinu Kč nad 6 hodin / 1 den
Oslava 250,- Kč 1 500,- Kč + provozní náklady*
Kulturní akce 200,- Kč 1 000,- Kč + provozní náklady*
Příprava, vyklizení, úklid prostor mimo den pronájmu   250,- Kč / nad 2 hodiny

Sál + bistro + nádvoří

  Kč / 1 hodinu Kč nad 6 hodin / 1 den
Oslava, akce 500,- Kč 3 000,- Kč + provozní náklady*
Příprava, vyklizení, úklid prostor mimo den pronájmu   500,- Kč / nad 2 hodiny

Bistro + nádvoří

  Kč / 1 hodinu Kč nad 6 hodin
Oslava 400,- Kč 2 000,- Kč + provozní náklady*
Příprava, vyklizení, úklid prostor mimo den pronájmu   300,- Kč / nad 2 hodiny

Galerie

  Kč / 1 hodinu Kč nad 6 hodin
Školení 100,- Kč -
Prodejní akce 200,- Kč 1 000,- Kč + provozní náklady*
Prodejní výstava - 15 % z tržby

Klubovna

  Kč / 1 hodinu Kč nad 6 hodin
Školení, prodej 100,- Kč 500,- Kč + provozní náklady*

*) Provozní náklady zahrnují vyprání ubrusů (25,- Kč/1 ks), rozbité sklo a ztracený inventář dle ceníku.


Sokolovna

Adresa: náměstí Republiky 1033, 752 01 Kojetín
Správce budovy: Jana Nováková - telefon: 777 997 807

Provozovatel: TECHNIS Kojetín spol. s r.o., se sídlem Padlých hrdinů 638, Kojetín I-Město, IČ 64608727, DIČ CZ64608727.

Zásady chování uživatelů a návštěvníků VIC, jejich práva a povinnosti určuje „Provozní řád".

Informace ke kulturnímu domu budou dostupné na webových stránkách http://technis.kojetin.cz/teplo-a-sprava-nemovitosti.


Velký sál, přísálí a jeviště (457 m2)

  Kč / 1 hodinu Kč nad 6 hodin
Prodejní akce 700,- Kč 4 000,- Kč + provozní náklady*
Oslava 500,- Kč 3 000,- Kč + provozní náklady*
Kulturní akce 750,- Kč

4 500,- Kč
+ kabina** + provozní náklady*

Sportovní akce 500,- Kč 3 000,- Kč + provozní náklady*
Příprava, vyklizení, úklid prostor mimo den pronájmu   500,- Kč / nad 2 hodiny

Vestibul s kuchyní a šatnou (228 m2)

  Kč / 1 hodinu Kč nad 6 hodin
Prodejní akce 350,- Kč 2 000,- Kč + provozní náklady*
Oslava 250,- Kč 1 500,- Kč + provozní náklady*
Kulturní akce 250,- Kč 1 500,- Kč + provozní náklady*
Příprava, vyklizení, úklid prostor mimo den pronájmu   500,- Kč / nad 2 hodiny

Sklep (126 m2)

  Kč / 1 hodinu Kč nad 6 hodin
Oslava 250,- Kč 1 500,- Kč + provozní náklady*
Kulturní akce 150,- Kč 700,- Kč + provozní náklady*
Příprava, vyklizení, úklid prostor mimo den pronájmu   500,- Kč / nad 2 hodiny

Kavárna s galerií (115 m2)

  Kč / 1 hodinu Kč nad 6 hodin
Akce 200,- Kč 1 000,- Kč + provozní náklady*
Příprava, vyklizení, úklid prostor mimo den pronájmu   250,- Kč / nad 2 hodiny

Sál + vestibul

  Kč / 1 hodinu Kč nad 6 hodin
Ples, společenská akce - 8 000,- Kč
+ provozní náklady* + kabina**
Příprava, vyklizení, úklid prostor mimo den pronájmu   1 000 Kč / nad 2 hodiny

Sál + vestibul + sklep + kavárna

  Kč / 1 hodinu Kč nad 6 hodin
Ples, společenská akce - 10 000,- Kč + provozní náklady* + kabina**
Příprava, vyklizení, úklid prostor mimo den pronájmu - 2 000 Kč / nad 2 hodiny

Klubovna (1. patro)

  Kč / 1 hodinu Kč nad 6 hodin
Sportovní, kulturní akce 200,- Kč 1 000,- Kč + provozní náklady*

*) Provozní náklady zahrnují vyprání ubrusů (25,- Kč/1 ks), rozbité sklo a ztracený inventář dle ceníku.
**) Kabina = zvukařská a osvětlovací kabina včetně práce technika.


Kulturní dům Kovalovice

adresa: Kovalovice 1, 752 01 Kojetín
telefon: 581 76 20 46, 774 001 405
správce budovy: Jiřina Bělašková - telefon: 733 652 922

Nebytové prostory

  Kč / 1 hodinu Kč nad 6 hodin
Všechny prostory 250,- Kč 1 500,- Kč + provozní náklady* **
Klubovna - přízemí 100,- Kč 500,- Kč + provozní náklady* **
Sál v patře 100,- Kč 500,- Kč + provozní náklady* **
Venkovní sklep 100,- Kč 500,- Kč + provozní náklady* **
Hudební zkušebna - dlouhodobý pronájem 500,- Kč / měsíc

*) Provozní náklady zahrnují vyprání ubrusů (25,- Kč/1 ks), rozbité sklo a ztracený inventář dle ceníku.
**) V měsících topné sezóny budou k nájmu započítány náklady na topení 1 uhlák (10 kg) uhlí = 50 Kč, 1 balík briket = 60 Kč (6 Kč/1 briketa)
***) Příprava, vyklizení, úklid prostor mimo den pronájmu bude zpoplatněno dle předešlé dohody.


Zapůjčení inventáře kuchyně, ubrusů, stolů a židlí

telefon: 581 76 20 46, 774 001 405

Talíř, sklenice, příbor 1,- Kč / ks
Ubrusy včetně praní 30,- Kč / ks
Stůl - sokolovna 30,- Kč / ks
Židle - sokolovna 10,- Kč / ks

Ceník je platný od 1. června 2019.

Přiložené soubory
PDF Technické vybavení sálu PDF dokument 325.13 kB