Městské
kulturní
středisko

Vzdělávací
a informační
centrum


Městská
knihovna


Městské
muzeum

Kojetínský zpravodaj

Měsíčník - periodický tisk územního samosprávného celku Města Kojetín.

aktuální číslo »
archiv časopisu »

Kojetínské hody

a Kojetínské hudební léto

Srpnová třídenní akce s pestrým kulturním programem zakončená týdnem hudby.

do sekce »

Divadelní Kojetín

Březen patří v Kojetíně amatérskému divadlu v rámci Přehlídky amatérských divadel-
ních souborů - Divadelní Kojetín.

do sekce »

Aktuality

do sekce » RSS kanál

Kalendář kulturních akcí

více akcí »

Výstava v galerii VIC "Od lovců mamutů k cihle"

Osud světoznámé archeologické lokality Předmostí a příběh hrobu, který ji proslavil.Galerie VIC Kojetín

 

 

Neobvyklý název charakterizuje výstavu o výjimečné archeologické lokalitě, kterou na konci 19. století proslavil odkryv pohřebiště obsahující kosterní pozůstatky více než dvaceti jedinců populace lovců mamutů. Výstava přibližuje dobu působení známých českých badatelů  i smutný zánik lokality při těžbě cihlářských surovin. Návštěvníci se mohou seznámit s životem lovců z Moravské brány ve světle nových vědeckým bádání a prohlédnout si originální nálezy. 

Výstavu o pravěku z přerovského Předmostí - Od lovců mamutů k cihle naší galerii zapůjčilo Muzeum Komenského Přerov...

Výstava v galerii VIC - Archeologické nálezy Kojetínska a Proměny kojetínského náměstí

Depozitář Kojetínského muzea skrývá nejeden archeologický skvostGalerie VIC Kojetín

z různých lokalit střední Moravy např. Předmostí, Mostkovic, Křenovic a dalších významných lokalit. Při této výstavě jsme se zaměřili přímo na archeologické artefakty z města Kojetína  a zároveň i jeho extravilánu.

Mezi zajímavé doposud plnohodnotně neprozkoumané lokality patří například Křižíky mezi Kojetínem a Uhřičicemi, Padělky při cestě z Kojetína na Měrovice, Babiny, které se rozprostírají u Křenovic a také kojetínský „Hrádek“, kde stávala středověká tvrz, kterou obýval husitský lapka Havel Drástil.

Výstava mapuje významné nálezy od doby kamenné, až po středověk. Řada nálezů pochází od soukromých dárců, kteří artefakty nacházeli při práci na poli, při stavbách komunikací, domů a výkopových pracích. Mezi nestory, kteří obohatili kojetínské muzeum, patřili především Ladislav Červinka, Antonín Telička, kojetínský muzejník Max Navrátil a v neposlední řadě Jan Vražina, jehož sbírky se v současné době zpracovávají, ale ukázku z jeho sběratelské činnosti můžete vidět i zde v sekci věnované kojetínskému Hrádku.

Mezi cenné exponáty, které zde může návštěvník spatřit, patří například nedotčená laténská situla, která byla nalezena v roce 1887 u prvního strážního domku železniční dráhy směrem na Kroměříž, ta dokládá keltské osídlení na Kojetínsku.

Zajímavý je i osud náhrobku Jana Pivce z Hradčan a Klimštejna, jehož část (hlava) sloužila původně jako kámen v klenbě sklepa a později ji používali majitelé domu číslo 35 jako zátěž desky v sudu s kysaným zelím.

Významné jsou i středověké nálezy z kojetínského náměstí a ulic Kojetína, které dokládají silný ekonomický vzestup města v tomto údobí.

Archeologická část výstavy je doplněna i fotografiemi míst, kde byly archeologické artefakty nalezeny.

Výstava je doplněna fotografiemi kojetínského náměstí - současné Masarykovo náměstí. Je zde zachycen časový horizont a proměny náměstí od doby Rakousko-Uherska, první republiky, protektorátu, socialismu až po současnost. Vícero fotografií je věnováno renovaci náměstí, která probíhala v letech 2014 - 2015.

Výstavy budou otevřeny do 16. října 2015.

Evropský týden mobility 2015

Sportovní, kulturní a společenské akce v rámci ETMKojetín a okolí

Město Kojetín,  CSS Kojetín, DDM Kojetín, MěKS Kojetín a ostatní organizace a spolky města
všechny zvou na

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 2015
VYBER. ZMĚŇ. ZKOMBINUJ.
12. - 26. ZÁŘÍ 2015


 


PROGRAM:


Sobota 12. září 2015

VOLEJBALOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV „O POHÁR MAJITELE POHŘEBNÍHO ÚSTAVU“

9 hodin - Areál Sokolovny Kojetín (Sokol Kojetín)


Sobota 12. září 2015

SE STAROSTOU KOJETÍNA NA KOLECH PLÁNOVANOU ARCIBISKUPSKOU CYKLOSTEZKOU DO TOVAČOVA

10 hodin - sraz účastníků z Kojetínska na Masarykově náměstí v Kojetíně
Trasa: Kojetín - Sifon Uhřičice - Hospůdka U Orlů Lobodice - Tovačov
Program a občerstvení: Zámek Tovačov
výstup na Spanilou věž, táborák, opékání špekáčků, harmonika a zpěv...
(Město Kojetín, MěKS Kojetín, Město Tovačov, Zámek Tovačov)


12. září - 26. září 2015

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ A VÝSTAVA VYBER - ZMĚŇ - ZKOMBINUJ!

Informace - DDM Kojetín, Sv. Čecha Kojetín
Pro děti do 15 let (DDM Kojetín)


Středa 16. září 2015

„UDRŽUJME SI KONDICI“ - SM SYSTÉM SPINÁLNÍ STABILIZACE

14 hodin - Víceúčelová klubovna CSS Kojetín
Aktivní zdravotní cvičení s elastickým lanem i s flexibary. Povede odborná lektorka Lenka Fasnerová z Centra pohybu Olomouc (CSS Kojetín)


Pátek 18. září 2015

COUNTRY TANCE S LUCKY WHILE

17 hodin - Sál Sokolovny Kojetín
Country tance v kruhu, čtverylkách a řadách
(Lucky While MěKS Kojetín)


Pátek 18. září 2015

KAM DOJEDEŠ ANEB TAJEMSTVÍM OPŘEDENÁ MÍSTA KOJETÍNA

Sraz: Vzdělávací a informační centrum Kojetín
Cyklistický výlet pro starší děti, spojený s přespáním v knihovně a strašidelným programem - variace na Noc s Andersenem
(Městská knihovna MěKS Kojetín)


Neděle 20. září 2015

POHÁDKOVÝ RYBNÍK NA HRÁZI

Start i cíl: Střelnice, Rybník Na Hrázi Kojetín
14 - 15 hodin - registrace soutěžících
Startovné: 20 Kč / osoba (pro děti špekáček na opékání v ceně)
Procházka okolo pohádkového rybníku, soutěžení a plnění různých úkolů a nástrah, které pro děti i rodiče připraví pohádkové postavičky...
Bohatý doprovodný program na střelnici: táborák a opékání špekáčků, skákací hrad, jízda na ponících, koloběžky, střelba ze vzduchovky, malování na obličej, sladké odměny a spousta další zábavy...
(MěKS Kojetín a DDM Kojetín)


Úterý 22. září 2015

VÝLET NA SV. HOSTÝN A DO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

Odjezdy od jednotlivých DPS od 9.30 hodin
Výjezd zajištěn až k bazilice na sv. Hostýně, Možnost účasti na mši svaté v 11.15 hodin
Přejezd a návštěva muzea v Bystřici p. H.
Účast na akcích je nutno nahlásit do 15. září 2015 na telefonu: 727 813 601, 588 580 108
Pozor - počet míst je omezen!
(CSS Kojetín)


Pátek 25. září 2015

KOLEČKIÁDA ANEB S VĚTREM O ZÁVOD

16 hodin - Prostory u nové haly
Soutěže pro děti, odrážedla, kola a koloběžky
Startovné: 10 Kč
(DDM Kojetín)


Pátek 25. září 2015

KONCERT DECHOVÝCH HUDEB

17 hodin - Masarykovo náměstí Kojetín
Vystoupí: MDO (Malý dechový orchestr ZUŠ Kojetín)
Two, Three, Four (Dechový orchestr ZUŠ D-Music Chropyně),
Chropyňské babky (překvatepní podvečera)
(ZUŠ Kojetín)


Sobota 26. září 2015

DRUHÁ PODVEČERNÍ ORGANIZOVANÁ VYJÍŽĎKA NA KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH I KOLECH PO OKOLÍ KOJETÍNA

17 hodin - Sraz u Stadionu Morava Kojetín
Peloton bruslařů a kolařů bude doprovázet ozvučené auto, městská policie, zdravotník, spousta zábavy,
skvělá hudba a pohoda... (MěKS a Sokol Kojetín)

Cyklistická vyjížďka z Kojetína do Tovačova

v rámci Evropského týdne mobilityKojetín - Tovačov


Sobota 12. září 2015

SE STAROSTOU KOJETÍNA NA KOLECH PLÁNOVANOU ARCIBISKUPSKOU CYKLOSTEZKOU DO TOVAČOVA

10 hodin - sraz účastníků z Kojetínska na Masarykově náměstí v Kojetíně
Trasa: Kojetín - Sifon Uhřičice - Hospůdka U Orlů Lobodice - Tovačov
Program a občerstvení: Zámek Tovačov
výstup na Spanilou věž, táborák, opékání špekáčků, harmonika a zpěv...
(Město Kojetín, MěKS Kojetín, Město Tovačov, Zámek Tovačov)


Pohádkový rybník Na Hrázi Kojetín

Rybník Na Hrázi plný pohádkových bytostíKojetín - Střelnice, Rybník Na Hrázi

- procházka okolo pohádkového rybníku, soutěžení a plnění různých úkolů a nástrah, které pro děti i rodiče připraví pohádkové postavičky...
- táborák a opékání špekáčků...
- dále skákací hrad, jízda na ponících, koloběžky, střelba ze vzduchovky, malování na obličej, sladké odměny a spousta další zábavy...


Akci pořádá: MěKS Kojetín a DDM Kojetín
Start i cíl: Střelnice Kojetín
Registrace soutěžících: 14 - 15 hodin
Startovné: 20 Kč / osoba (pro děti špekáček na opékání v ceně)

Ztracená tvář Hané

Stálá expozice kojetínského muzea


stálá akce
Expozice muzea VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

Ze života na Hané - lidový kroj a tvorba, selská jizba, vybavení domácnosti, řemesla, zemědělství, kuriozity...

Expozice otevřena celoročně.