Městské kulturní středisko

   


Městské kulturní středisko Kojetín   

příspěvková organizace
náměstí Republiky 1033
752 01 Kojetín
IČ: 00368903


Městské kulturní středisko Kojetín (Sokolovna)
náměstí Republiky 1033, 752 01 Kojetín
telefon: 581 76 20 46, mobil: 774 001 405, 774 709 231
e-mail: reditelka@meks.kojetin.cz   zastupce@meks.kojetin.cz   ucetni@meks.kojetin.cz

Vzdělávací a informační centrum Kojetín (informace - muzeum - galerie)
Masarykovo náměstí 8, 752 01 Kojetín
telefon:
581 202 202, mobil: 774 001 403
e-mail: info@meks.kojetin.cz

Městská knihovna MěKS Kojetín
Masarykovo náměstí 8, 752 01 Kojetín
telefon: 581 76 22 95, mobil: 777 593 984
e-mail: knihovna@meks.kojetin.cz

Městské muzeum Kojetínska
náměstí Republiky 1033, 752 01 Kojetín
telefon: 581 76 20 46, mobil: 774 001 375
e-mail: muzeum@meks.kojetin.cz

Letní kino Kojetín (nádvoří VIC)
Masarykovo náměstí 8, 752 01 Kojetín
Číslo kina: 795900
telefon: 581 762 046, mobil: 774 001 405
e-mail: reditelka@meks.kojetin.cz


Městské kulturní středisko v Kojetíně - budovy:

- Sokolovna, náměstí Republiky 1033, 752 01 Kojetín
- Vzdělávací a informační centrum, Masarykovo náměstí 8, 752 01 Kojetín (informace, galerie, muzeum, knihovna)
- Muzeum, Husova ul., 752 01 Kojetín
- Depozitář muzea, 3. patro polikliniky, 6. května 1373, 752 01 Kojetín
- Kulturní dům v Kovalovicích, Kovalovice1, 752 01 Kojetín III-Kovalovice


Městské kulturní středisko zabezpečuje v plné šíři kulturní a společenské vyžití občanů města a místních částí zabezpečuje:


HLAVNÍ ČINNOST


KULTURNÍ STŘEDISKO

- Pořádání kulturních a společenských akcí:
* Plesů v rámci plesové sezóny: Hanácké bál, Country bál, Dětský karneval,
* Koncertů, divadelních představení,
* Pořadů a akcí pro děti, mládež i dospělé,
* Divadelního předplatného „Divadlo žije! aneb Neseďte doma - pojďte do divadla!“,

- Pořádání akcí tradičních:
* Vodění medvěda a pochovávání basy,
* Stavění a kácení mája,
* Pohádkový rybník,
* Evropský týden mobility,
* Hubertova jízda,
* Pěvecké setkání „S písničkou se mládne“,
* Návštěvy Mikuláše, andělů a čertů do domácností,
* Rozsvícení vánočního stromu...,

- Pořádání významných kulturních akcí města:
* Krajská postupová divadelní přehlídka Divadelní Kojetín více: http://mekskojetin.cz/divadelni-kojetin
* Kojetínské hody více: http://mekskojetin.cz/kojetinske-hody
* Kojetínské kulturní léto - Kojetínské hudební léto a Kojetínské filmové léto
   více: http://mekskojetin.cz/hudebni-leto
   více: http://mekskojetin.cz/kojetinske-filmove-leto

- Pořádání kurzů
* jazykových a pohybových, taneční pro mládež

více: http://mekskojetin.cz/mestske-kulturni-stredisko


VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM

- Informační centrum
- Galerie a Expozice muzea

více: http://mekskojetin.cz/vzdelavaci-a-informacni-centrum


MĚSTSKÁ KNIHOVNA

- Výpůjční činnost
- Akce pro dětské a dospělé čtenáře
- Práce s knihovním fondem
- Středisková knihovna pro devět knihoven

více: http://mekskojetin.cz/mestska-knihovna


MĚSTSKÉ MUZEUM KOJETÍNSKA

- Správa depozita a sbírek
- Akviziční činnost
- Výstavní činnost
- Osvětová činnost
- Publikační činnost

více: http://mekskojetin.cz/mestske-muzeum


LETNÍ KINO

- Kojetínské filmové léto (pro dětského, dospělého i náročného diváka)

více: http://mekskojetin.cz/letni-kino


ZŘIZOVÁNÍ SOUBORŮ ZÁJMOVÉ UMĚLECKÉ ČINNOSTI

- Tvůrčí skupina Signál 64
- Divadelní soubor Hanácká scéna
- Národopisný soubor Hanácká beseda
- Country taneční skupina Lucky While
- Pěvecký soubor Cantas
- Dětská divadelní skupina Mimoni

více: http://mekskojetin.cz/zajmove-soubory


VYDAVATELSKÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

- Kojetínský zpravodaj (11 čísel), který má regionální působnost
- Publikace, brožury, knihy
- Propagační materiály města

více: http://mekskojetin.cz/kojetinsky-zpravodaj


PREZENTACE A PROPAGACE

- Plakáty, letáky, webové stránky


Nejvýznamnějšími kulturními akcemi města jsou v měsíci únoru tradiční Hanácké bál, Country bál, Dětský karneval, v měsíci březnu soutěžní krajská Přehlídka amatérských divadelních souborů Divadelní Kojetín, v měsících červen až srpen Kojetínské kulturní léto - Hudební léto a Filmové léto, v měsíci srpnu Kojetínské hody, v měsíci září Týden mobility, v říjnu Hubertova jízda, v měsíci listopadu setkání pěveckých souborů "S písničkou se mládne" a v měsíci prosinci Rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí.


VEDLEJŠÍ DOPŇKOVÁ ČINNOST


Dlouhodobé a krátkodobé pronájmy nebytových prostor

více: http://mekskojetin.cz/pronajmy-prostor

Maloobchodní prodej propagačních materiálů a zboží na VIC

více: http://mekskojetin.cz/zbozi-z-nasi-nabidky