Rok 2019

Leden 2019

Josífku, k noze!
Literární beseda s knihou Daniely Krolupperové, oblíbené dětské autorky, byla připravena pro žáky 2. tříd základních škol.

Tříkrálové čtení
V oddělení pro dětské čtenáře proběhlo sdílené čtení inspirované knihou „Příšerné příběhy vánoční“ od Chrise Priestleyho pro školní družiny a „Klub malých čtenářů z Polkovic“.

Lekce informační výchovy
Žáci 4. tříd základních škol navštívili knihovnu, tentokrát dostali informace o on-line katalogu knihovny, základním vyhledáváním. Nechyběla praktická cvičení.

Novoroční setkání dobrovolných knihovníků střediska Kojetín
Setkání všech knihovníků střediska proběhlo 23. ledna 2019 v kavárně VIC Kojetín.