Rok 2018

Říjen 2018


Týden knihoven
Již tradičně v prvním říjnovém týdnu (1. – 7. října 2018) probíhá celostátní akce SKIPu na podporu četby a knihoven nazvaná „Týden knihoven“ (letos již 22. ročník), ve kterém jsme „pečovali“ o naše  čtenáře, jak stávající, tak i nové.
Ústředním tématem byla regionální historie.
V dětském oddělení probíhala registrace prvňáčků a dále byla pro děti připravena hra s luštěním a hledáním pokladu – nazvaná podle místní pověsti Bohumíra Štégera „Poklad na Šprlochu“.
V dospělém oddělení jsme již tradičně uspořádali exkurze žáků 9. tříd a gymnázia.
Dále bylo možno využít nabídku  bezplatné registrace do konce roku 2018 a čtenářské amnestie v obou odděleních knihovny.
Aktuální čísla z Týdne knihoven: počet nově registrovaných čtenářů: 95; počet návštěvníků v rámci exkurzí: 124 (žáci 1. a 9. tříd ZŠ, kvarta a 1. ročník Gymnázia Kojetín); počet aktivních návštěvníků: 336; počet výpůjček: 770.

Lekce informační výchovy
Žáci 6. tříd základních škol a souběžných ročníků gymnázia si na lekcích vyzkoušeli on-line katalog a praktická cvičení.

Lekce informační výchovy
Žáci 7. tříd základních škol se seznámili s naučnou literaturou, jejím tříděním, zařazením podle mezinárodního desetinného třídění, vše s  praktickým cvičením.

České století
Ve dnech 22. až 27. října 2018 mohli  v dospělém oddělení návštěvníci zhlédnout výstavku knih ke 100. výročí založení republiky, zároveň si mohli vystavené knihy zapůjčit.

Setkání dobrovolných knihovníků střediska Kojetín
Setkání proběhlo ve středu 10. října 2018 v bistru VIC Kojetín.

Velký knižní bazar
Výprodej straších opotřebovaných knih se uskutečnil ve dnech 23. a 24. října 2018 v kavárně VIC Kojetín.


Září 2018


Spolupráce se školami
V září se naplno rozběhla spolupráce s kojetínskými školami, školními družinami a Klubem mladých čtenářů z Polkovic. Zábavný program „Hurá do knihovny!“ přilákal nejedno dítko školou povinné... Ani den otevřených dveří – „Den pro prvňáčka“, není žádnou novinkou v našich službách, ale tradiční a osvědčenou akcí, ve které se žáci prvních tříd seznámí s knihovním fondem a pravidly půjčování.

Podzimní Shakespearovské slavnosti
Zkrocení zlé ženy – čtení z díla  světového dramatika W. Shakespeara, proběhlo na nádvoří VIC pro publikum z řad studentů Gymnázia Kojetín.

Kam dojedeš aneb Tajemstvím opředená místa Kojetína 4
V rámci „Evropského týdne mobility“ jsme na pátek 21. září 2018 připravili čtvrtý cyklistický výlet pro starší děti po okolí našeho města se zaměřením na regionální historii spojený s přespáním v knihovně. Tentokrát nás inspirovala pověst o „Klášternici“ (B. Štéger) a naše cesta vedla – se zastavením u obce Uhřičice, kde jsme si prohlédli unikátní technické památky Vantroky a Sifon – do obce Lobodice. Tam jsme se zastavili u žudru (NKP), tedy domu s venkovními klenbami, které společně s ním pocházejí ze 17. století. Další zajímavostí byla exkurze do budovy elektrárny, jedné z nejvýznamnějších technických staveb v republice. Vznikla v roce 1905 po požáru původního mlýna a elektrickou energií zásobovala i naše město. Průvodce nám byl starosta obce Lobodice  Petr Hlavinka.
Po návratu do knihovny nás čekal další zajímavý program.


Prázdniny 2018


O prázdninách bylo u nás živo
Letos jsme putovali všemi světadíly. Četli jsme příběhy z polárních krajů (příjemné osvěžení v parných dnech horkého léta), o indiánech, starověkých Egypťanech, daleké Číně. A také jsme si zasoutěžili, zaluštili a něco hezkého vyrobili. Zábavný program probíhal v měsíci srpnu v dětském oddělení Městské knihovny.

Prázdniny v knihovně a prázdninové čtení
O srpnových pondělcích se konalo pro děti od sedmi do patnácti let zábavné prázdninové čtení spojené s tvořivými dílničkami, hrami, soutěžemi, luštěním a možností zkusit si práci knihovníka.
Středeční prázdninové čtení bylo určeno pro děti do sedmi let s maminkami (vítáni byli i tatínkové, babičky či dědečkové). Společně se četly pohádkové příběhy, veselé básničky, nechyběly hádanky, hry i tvořivé dílničky.

Dopoledne s faraony
V pondělí 16. července 2018 přivítaly knihovnice v dětském oddělení knihovny MěKS Kojetín děti z letního příměstského tábora „Egypt“, pořádaného DDM Kojetín. Zájemci o starověkou civilizaci začali své putování načerpáním informací a zajímavostí z našich knihovních fondů.

„Nakresli obrázek ze světa Simpsonů“
V rámci Dne pro dětskou knihu Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) pod záštitou komiksového nakladatelství CREW vyhlásil soutěž „Nakresli obrázek ze světa Simpsonů“. I naše knihovna se rozhodla do této celostátní akce zapojit a zde jsou výsledky: 150 registrovaných knihoven a 400 soutěžících dětí, které kreslily a vymýšlely příběhy ze života oblíbené a povedené rodinky Simpsonů. Odbornou porotou byl vybrán obrázek kojetínského čtenáře Zdeňka Kokyho, který se umístil v první desítce nejlepších kreseb a byl otištěn v komiksu „Bart Simpson“. Blahopřejeme Zdeňkovi k velkému úspěchu, děkujeme za reprezentaci naší knihovny a města Kojetína a přejeme mu spoustu dalších úspěchů.


Červen 2018


Týden čtení
Osmý ročník tradiční celostátní akce Týden čtení v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ proběhl ve dnech od 4. do 8. června 2018. Cílem Týdne čtení dětem v České republice je motivování dětí, mládeže a dospělých k soustavnému čtení a rozvíjení lásky k literatuře prostřednictvím výběru hodnotné a dobré četby. Zapojením se do této akce chceme široké veřejnosti ukázat, že každodenní čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy čtenáře.
Ve středu 6. června 2018 knihovnice navštívily kojetínské prvňáčky v jejich třídách, představily jmenovaný projekt a knihu Evelýny Koubové a Radomíry Kielbergerové "Bráchova bota", která byla vydaná k této příležitosti. Získat ji mohou knihovny, které se aktivně věnují práci se začínajícími čtenáři. Společně jsme si přečetli krátkou ukázku
a děti nám předvedly, že se v první třídě opravdu naučily samostatně číst. Kniha jim poté zůstává jako dárek ke školnímu i domácímu čtení.

Na podporu Týdne čtení proběhly tyto akce:
Se starostou na zmrzlinu
Účastníci letošní Noci s Andersenem se setkali se starostou města Jiřím Šírkem na kojetínské radnici. Navzájem si sdělovali své zážitky a dojmy z letošní „Andersenovy noci“ a povídání zakončili sladkou tečkou v podobě zmrzliny, na kterou je pozval starosta města.

Týden čtení v naší knihovně
V rámci akce také proběhlo Sdílené čtení pro děti ze školních družin.

Jarní Shakespearovské slavnosti
Pro studenty septimy Gymnázia Kojetín si knihovnice na nádvoří VIC připravily čtení z díla světového dramatika W. Shakespeara Zkrocení zlé ženy.

Prázdninová záložka
V knihovně se také pro děti uskutečnila Tvořivá dílnička s výrobou záložky do prázdninové knihy.

Knihovnická minima
S knihovnou se poprvé seznámily  předškolní děti z mateřské školy.


Květen 2018


Vítej, Karle
Interaktivní literární beseda pro žáky 2. tříd základních škol inspirovaná stejnojmennou knihou Ivony Březinové byla věnována k 702. výročí narození Karla IV.

Kdo to nakreslil?
V soutěži k získání vědomostí o českých ilustrátorech dětských knih soutěžily děti ze školních družin a „Klubu malých čtenářů z Polkovic".

Literární kavárna s Jarmilou Mandžukovou – Biologické hodiny – tajemství zdraví
Další ze série literární kavárny proběhla ve středu 16. května 2018 se spisovatelkou Jarmilou Mandžukovou, která je autorkou celé řady zajímavých knih. Její tvorba není beletristická, ale odráží široké spektrum autorčiných zájmů – zdravý životní styl, astrologii či psychologii a je vyjádřením její celoživotní touhy – psát knihy. Jarmila Mandžuková pravidelně publikuje do časopisů Spirit, Zahrádkář a Betynka, a je také častým hostem České televize v pořadech Sama doma a Barvy života.
Hlavním tématem přednášky byly biologické hodiny, o kterých autorka říká: „Jedním z důležitých aspektů zdraví je pravidelnost. Pokud se naučíme respektovat náš časový systém – biologické hodiny, umožní nám to přirozeně působit na naše zdraví, odstraňovat zdravotní potíže, a také snadněji hubnout a udržovat optimální hmotnost.“
Přednáška byla doplněna o řadu praktických návodů a zkušeností.


Duben 2018


Dům doktora Fišera – Petra Braunová a Literární kavárna s Petrou Braunovou
Ve středu 11. dubna 2018 jsme přivítali známou a úspěšnou, současnou českou spisovatelku Petru Braunovou. Je autorkou řady knih pro děti, ale věnuje se i tvorbě pro dospělé. Literatura byla jejím koníčkem už od dětství, nejdříve přispívala články do různých časopisů a pak začala psát také knihy. Žije v Praze a je maminkou tří dětí, díky nim je v kontaktu s dětským světem neutuchající fantazie a lotrovin, který jí je nevyčerpatelnou inspirací pro tvorbu. Se žáky 5. tříd, v dopoledních hodinách mluvila Petra Braunová s žáky 5. tříd o knize „Dům doktora Fišera“, která se těší velké oblibě u dětských čtenářů. Veřejnost v podvečer pobavila svými zážitky se slavnými osobnostmi a autentickými životními příběhy.

Babička má vždycky pravdu, ale poslouchá ji někdo?
Humornou literární besedu o vztazích mezi prarodiči a vnuky jsme prezentovali klientům CSS a Domu sv. Josefa v Kojetíně.

Knihovnické lekce
On-line katalog knihovny, základní vyhledávání, praktická cvičení. Lekce byla určena pro žáky 4. tříd ZŠ.

Znáš pohádky?
Vědomostní soutěž pro ŠD a Klub malých čtenářů z Polkovic zaměřená na čtenářské znalosti proběhla v dětském oddělení knihovny.


Březen 2018


Březen – měsíc čtenářů
Březen je již tradičně měsícem čtenářů, letos proběhl 9. ročník celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti (vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků). Kojetínská knihovna připravila pro své čtenáře hned několik novinek.

Kniha se záložkou
Inspirace pro čtenáře od čtenářů a knihovníků: označte knihu, která podle vás stojí za přečtení. U výpůjčního pultu v dospělém oddělení si vyberete záložku a vložíte do knihy, která se vám líbila. Usnadníte tím výběr ostatním čtenářům, a zároveň načerpáte inspiraci. Vkládat záložky do knih budeme i my – knihovnice a tím upozorňovat na výjimečná díla knižní produkce a zároveň posilovat vztah mezi knihovníky a návštěvníky – čtenáři.

Malý knižní bazar
Instalace boxu s vyřazenými knihami v oddělení pro dospělé čtenáře: za symbolickou cenu nabízíme k odkoupení vyřazené knihy po průběžné aktualizaci knihovního fondu. Aktualizace a vyřazování knihovního fondu je  stejně důležitou činností jako jeho doplňování. Zásadou je zachovat rozsah v optimálních mezích a udržovat rovnováhu mezi přírůstky a úbytky zastaralých, opotřebovaných a nevyužívaných knih. Tato malá nabídka nebude nahrazovat zavedený Velký knižní bazar, pouze ho doplňovat.

Literární soutěž pro seniory
Ve spolupráci s CSS Kojetín.

Vyhlášení nejlepších dětských čtenářů
Proběhlo v dětském oddělení.

Hu, hu, hu, jaro už je tu
Výstavka prací klientů Domu sv. Josefa s jarní a velikonoční tematikou byla k vidění v oddělení pro dospělé čtenáře.
Velikonoce v knihovně Tvořivá dílnička spojená se čtením o lidových zvycích a tradicích a veselých velikonočních příbězích proběhla v oddělení pro dětské čtenáře a byla určena pro školní družiny a Klub malých čtenářů z Polkovic.

   

Lekce informační výchovy
Kniha a její části, základní žánrové a tematické rozdělení literatury, uspořádání beletrie a naučné literatury. Lekce byla určena pro žáky třetích tříd ZŠ.

Noc s Andersenem
V pátek 23. března 2018 proběhl 18. ročník celostátní akce „Noc s Andersenem“, která je zaměřena na podporu dětského čtenářství. V naší knihovně se konala už popáté a byla určená pro děti 1. – 4. tříd, které jsou aktivními čtenáři naší knihovny. Zahájení Noci se zúčastnil i starosta města Kojetín – Jiří Šírek, který přišel děti pozdravit, popovídat si a také předčítat. Letos jsme si připomněli hned několik výročí:
– 1928 vznikla krásná knížka Povídání o pejskovi a kočičce,
– 1938 začaly vycházet kreslené příběhy klubu Rychlých šípů,
– 1918 vznik Československa,
– 180 let od doby, kdy Hans Christian Andersen napsal svou pohádku Statečný cínový vojáček.
A právě kniha Josefa Čapka – Povídání o pejskovi a kočičce – se stala nosným tématem pátečního večera. Předčítali jsme z ní dětem a  příběhy hlavních postav inspirovaly děti při hrách, soutěžích a výtvarné dílničce. Nechyběla ani stezka odvahy v tajuplných chodbách a strašidelného sklepení budovy VIC. Na závěr kouzelného večera jsme dětem četli a četli na dobrou noc – např. i zmiňovanou jubilejní pohádku H. Ch. Andersena a z dalších krásným oblíbených knih – dokud všichni neusnuli. V sobotu, po snídani, okolo osmé hodiny ranní za doprovodu rodičů se děti rozcházely domů. Moc jsme si to všichni užili!

     


Únor 2018


Zimní pohádkové čtení pro nejmenší
Sdílené čtení (pohádky, básničky, říkadla) pro děti z MŠ.

     

Lekce informační výchovy
Vysvětlení základních pojmů – jak vzniká kniha, kdo je spisovatel, ilustrátor, co je knihovna, uspořádání fondu v knihovně x pořádek v domácí knihovničce, půjčovní doba a knihovní řád, na závěr praktická hra na půjčování v knihovně pro žáky 1. tříd ZŠ.

Valentýnská tvořivá dílnička
Výroba přáníček určená pro školní družiny a „Klub malých čtenářů z Polkovic“.

Výrobky z pedigu manželů Macourkových
Výstavka prací byla instalována v oddělení pro dospělé čtenáře.

   

Místní knihovna v Křenovicích opět v provozu

Ve čtvrtek 1. února 2018, po slavnostním otevření, obnovila svůj provoz (cca po půlročním uzavření) místní knihovna v Křenovicích. V krásných, nových a důstojných prostorách si mohou křenovští občané opět půjčovat knihy, scházet se, či využít nabídky volnočasových aktivit, které se pro ně chystají. Poděkování patří zřizovateli – Obci Křenovice, za citlivý výběr a realizaci rekonstrukce při vybudování moderního, kulturního, víceúčelového zařízení v obci a za podporu, kterou knihovně poskytuje. Přejeme jí do budoucna hodně spokojených čtenářů.

 


Leden 2018


Lekce informační výchovy
V dětském oddělení jsme si připravili pro děti z 5. tříd lekce informační výchovy. Tentokrát bylo téma naučná literatura – orientace a vyhledávání v encyklopediích a na internetu spolu se srovnáním a praktickým cvičením.

Lekce informační výchovy
Pro žáky 2. tříd ZŠ byly uspořádány lekce informační výchovy. V ní byly děti seznámeny se základním rozdělením literatury a popisem knihy.

Vítej Karle
Interaktivní literární beseda věnovaná Karlu IV. byla uspořádaná pro 4. třídy základních škol.

Moje oslava
V dětském oddělení jsme vyhodnotili malířskou a básnickou soutěž
a ocenili nejlepší práce našich malých a šikovných čtenářů.

Tříkrálové putování
Pro školní družiny a „Klub malých čtenářů z Polkovic“ proběhla v dětském oddělení čtenářská soutěž a  luštění.

     

Moje oslava
Vyhodnotili jsme a vyhlásili vítěze čtenářské soutěže Moje oslava.

Novoroční setkání dobrovolných knihovníků střediska Kojetín
Na začátku ledna se uskutečnilo setkání knihovníků střediska Kojetín. V komorní atmosféře jsme prodiskutovali plány na celý rok.