Rok 2018

Duben 2018


Dům doktora Fišera – Petra Braunová a Literární kavárna s Petrou Braunovou
Ve středu 11. dubna 2018 jsme přivítali známou a úspěšnou, současnou českou spisovatelku Petru Braunovou. Je autorkou řady knih pro děti, ale věnuje se i tvorbě pro dospělé. Literatura byla jejím koníčkem už od dětství, nejdříve přispívala články do různých časopisů a pak začala psát také knihy. Žije v Praze a je maminkou tří dětí, díky nim je v kontaktu s dětským světem neutuchající fantazie a lotrovin, který jí je nevyčerpatelnou inspirací pro tvorbu. Se žáky 5. tříd, v dopoledních hodinách mluvila Petra Braunová s žáky 5. tříd o knize „Dům doktora Fišera“, která se těší velké oblibě u dětských čtenářů. Veřejnost v podvečer pobavila svými zážitky se slavnými osobnostmi a autentickými životními příběhy.

Babička má vždycky pravdu, ale poslouchá ji někdo?
Humornou literární besedu o vztazích mezi prarodiči a vnuky jsme prezentovali klientům CSS a Domu sv. Josefa v Kojetíně.

Knihovnické lekce
On-line katalog knihovny, základní vyhledávání, praktická cvičení. Lekce byla určena pro žáky 4. tříd ZŠ.

Znáš pohádky?
Vědomostní soutěž pro ŠD a Klub malých čtenářů z Polkovic zaměřená na čtenářské znalosti proběhla v dětském oddělení knihovny.


Březen 2018


Březen – měsíc čtenářů
Březen je již tradičně měsícem čtenářů, letos proběhl 9. ročník celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti (vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků). Kojetínská knihovna připravila pro své čtenáře hned několik novinek.

Kniha se záložkou
Inspirace pro čtenáře od čtenářů a knihovníků: označte knihu, která podle vás stojí za přečtení. U výpůjčního pultu v dospělém oddělení si vyberete záložku a vložíte do knihy, která se vám líbila. Usnadníte tím výběr ostatním čtenářům, a zároveň načerpáte inspiraci. Vkládat záložky do knih budeme i my – knihovnice a tím upozorňovat na výjimečná díla knižní produkce a zároveň posilovat vztah mezi knihovníky a návštěvníky – čtenáři.

Malý knižní bazar
Instalace boxu s vyřazenými knihami v oddělení pro dospělé čtenáře: za symbolickou cenu nabízíme k odkoupení vyřazené knihy po průběžné aktualizaci knihovního fondu. Aktualizace a vyřazování knihovního fondu je  stejně důležitou činností jako jeho doplňování. Zásadou je zachovat rozsah v optimálních mezích a udržovat rovnováhu mezi přírůstky a úbytky zastaralých, opotřebovaných a nevyužívaných knih. Tato malá nabídka nebude nahrazovat zavedený Velký knižní bazar, pouze ho doplňovat.

Literární soutěž pro seniory
Ve spolupráci s CSS Kojetín.

Vyhlášení nejlepších dětských čtenářů
Proběhlo v dětském oddělení.

Hu, hu, hu, jaro už je tu
Výstavka prací klientů Domu sv. Josefa s jarní a velikonoční tematikou byla k vidění v oddělení pro dospělé čtenáře.
Velikonoce v knihovně Tvořivá dílnička spojená se čtením o lidových zvycích a tradicích a veselých velikonočních příbězích proběhla v oddělení pro dětské čtenáře a byla určena pro školní družiny a Klub malých čtenářů z Polkovic.

   

Lekce informační výchovy
Kniha a její části, základní žánrové a tematické rozdělení literatury, uspořádání beletrie a naučné literatury. Lekce byla určena pro žáky třetích tříd ZŠ.

Noc s Andersenem
V pátek 23. března 2018 proběhl 18. ročník celostátní akce „Noc s Andersenem“, která je zaměřena na podporu dětského čtenářství. V naší knihovně se konala už popáté a byla určená pro děti 1. – 4. tříd, které jsou aktivními čtenáři naší knihovny. Zahájení Noci se zúčastnil i starosta města Kojetín – Jiří Šírek, který přišel děti pozdravit, popovídat si a také předčítat. Letos jsme si připomněli hned několik výročí:
– 1928 vznikla krásná knížka Povídání o pejskovi a kočičce,
– 1938 začaly vycházet kreslené příběhy klubu Rychlých šípů,
– 1918 vznik Československa,
– 180 let od doby, kdy Hans Christian Andersen napsal svou pohádku Statečný cínový vojáček.
A právě kniha Josefa Čapka – Povídání o pejskovi a kočičce – se stala nosným tématem pátečního večera. Předčítali jsme z ní dětem a  příběhy hlavních postav inspirovaly děti při hrách, soutěžích a výtvarné dílničce. Nechyběla ani stezka odvahy v tajuplných chodbách a strašidelného sklepení budovy VIC. Na závěr kouzelného večera jsme dětem četli a četli na dobrou noc – např. i zmiňovanou jubilejní pohádku H. Ch. Andersena a z dalších krásným oblíbených knih – dokud všichni neusnuli. V sobotu, po snídani, okolo osmé hodiny ranní za doprovodu rodičů se děti rozcházely domů. Moc jsme si to všichni užili!

     


Únor 2018


Zimní pohádkové čtení pro nejmenší
Sdílené čtení (pohádky, básničky, říkadla) pro děti z MŠ.

     

Lekce informační výchovy
Vysvětlení základních pojmů – jak vzniká kniha, kdo je spisovatel, ilustrátor, co je knihovna, uspořádání fondu v knihovně x pořádek v domácí knihovničce, půjčovní doba a knihovní řád, na závěr praktická hra na půjčování v knihovně pro žáky 1. tříd ZŠ.

Valentýnská tvořivá dílnička
Výroba přáníček určená pro školní družiny a „Klub malých čtenářů z Polkovic“.

Výrobky z pedigu manželů Macourkových
Výstavka prací byla instalována v oddělení pro dospělé čtenáře.

   

Místní knihovna v Křenovicích opět v provozu

Ve čtvrtek 1. února 2018, po slavnostním otevření, obnovila svůj provoz (cca po půlročním uzavření) místní knihovna v Křenovicích. V krásných, nových a důstojných prostorách si mohou křenovští občané opět půjčovat knihy, scházet se, či využít nabídky volnočasových aktivit, které se pro ně chystají. Poděkování patří zřizovateli – Obci Křenovice, za citlivý výběr a realizaci rekonstrukce při vybudování moderního, kulturního, víceúčelového zařízení v obci a za podporu, kterou knihovně poskytuje. Přejeme jí do budoucna hodně spokojených čtenářů.

 


Leden 2018


Lekce informační výchovy
V dětském oddělení jsme si připravili pro děti z 5. tříd lekce informační výchovy. Tentokrát bylo téma naučná literatura – orientace a vyhledávání v encyklopediích a na internetu spolu se srovnáním a praktickým cvičením.

Lekce informační výchovy
Pro žáky 2. tříd ZŠ byly uspořádány lekce informační výchovy. V ní byly děti seznámeny se základním rozdělením literatury a popisem knihy.

Vítej Karle
Interaktivní literární beseda věnovaná Karlu IV. byla uspořádaná pro 4. třídy základních škol.

Moje oslava
V dětském oddělení jsme vyhodnotili malířskou a básnickou soutěž
a ocenili nejlepší práce našich malých a šikovných čtenářů.

Tříkrálové putování
Pro školní družiny a „Klub malých čtenářů z Polkovic“ proběhla v dětském oddělení čtenářská soutěž a  luštění.

     

Moje oslava
Vyhodnotili jsme a vyhlásili vítěze čtenářské soutěže Moje oslava.

Novoroční setkání dobrovolných knihovníků střediska Kojetín
Na začátku ledna se uskutečnilo setkání knihovníků střediska Kojetín. V komorní atmosféře jsme prodiskutovali plány na celý rok.