Kalendář kulturních akcí

Výstava: Když ještě technika byla v plenkách

Technické skvosty a zajímavosti z depozitáře kojetínského muzea a soukromé sbírky Milana ZahradníkaGalerie VIC Kojetín

Evropský týden mobility 2018

Město Kojetín se i letos zapojí do celoevropské akce „Evropský týden mobility“. Letošní rok nese témKojetín a okolí

 

Kam dojedeš aneb Tajemstvím opředená místa Kojetína 4

Akce v rámci Evropského týden mobilty 2018Kojetín a okolí

Sraz v 16.00 hodin před budovou VIC
Čtvrtý cyklistický výlet pro starší děti po okolí se zaměřením na historii našeho města a spojeným s přespáním v knihovně.
V letošním roce zaměřeno na pověst o „Klášternici“ (B. Štéger) a cesta povede do obce Lobodice, kde si děti prohlédnou místní památky – žudr ze 17. století a budovu elektrárny s letopočtem 1704.
Zájemci o tuto akci najdou přihlášky v dětském oddělení.
(Městská knihovna MěKS Kojetín)

 

Cyklovýlet: Se starostou Kojetína na kole za vodou v naší krajině

Akce v rámci Evropského týdne mobility 2018Kojetín a okolí

9.30 hodin –  sraz účastníků z Kojetínska na Masarykově náměstí v Kojetíně
10 hodin - odjezd
Trasa: Kojetín - Mlýn Kojetín - Vantroky a Sifon v Uhřičicích - Národní přírodní rezervace Zástudánčí - Soutok Bečvy
a Moravy - Troubecké jezero - Elektrárna Lobodice
Trasa vede polními a lesními cestami, vhodné i pro děti
Závěrečné občerstvení: U Orlů v Lobodicích s harmonikou a zpěvem...
(Město Kojetín a MěKS Kojetín)

 

 

Dobré duše vol. 3

Charitativní hudební festivalNádvoří VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

Ukázky řemesel: Brána do staréch časů na Hané

Přindite si vyzkóšet jak se žilo za časů našich stařéčků a stařenek (tato akca je pro celó rodinu)Nádvoří VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

Výstava: TJ Slavoj KojetínGalerie VIC Kojetín

Výstava: Betlémy

na památku zakladatelky výstavy Marie Kalovské z KojetínaGalerie VIC Kojetín

Rozsvícení vánočního stromu v Kojetíně

Tradiční akce oznamující příchod adventuMasarykovo náměstí Kojetín

Výstava: Ztracená tvář Hané

Stálá expozice kojetínského muzea


stálá akce
Expozice muzea VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8

Ze života na Hané - lidový kroj a tvorba, selská jizba, vybavení domácnosti, řemesla, zemědělství, kuriozity...

Expozice otevřena celoročně.

Více info zde

Atrakce: Hrůzostrašné sklepení

Pojďte se bát...


stálá akce
VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8