Pohlednice Popůvek a Kovalovic

Pohlednice ze soukromé sbírky Josefa Bibra a depozitáře Městského muzea MěKS Kojetín...

(Uveřejněno se souhlasem majitele... Popisky budou doplněny.)


Část pohlednic byla otištěna v knize - Jiří Šírek, Josef Bibr: Kojetín na starých pohlednicích


POHLEDNICE POPŮVEK

Pohlednice Popis Pohlednice Popis
Vydavatel Foto Blahák, Kojetín. prošlá poštou 24.7.1930. Budova bývalé národní školy, posatavené v roce 1905. Náklad p. Horáka v popůvkách. Foto K. Plíhal, Kojetín. Pohlednice vydaná kolem roku 1930. Náves, škola, obecní hostinec, cihelna pana Prchala.
Vydavatel neznámý. Prošlá poštou 25.3.1907. Škola, postavená v roce 1905, kaple sv. Prokopa z 18. století, hostinec. Nakladatel Vaculík Tomáš, foto - Dolejš, Praha XII. Pohlešdnice vydaná asi v roce 1941. Čtyřokénková pohlednice se záběry staveb v obci.
Vydavatel Foto Blahák, Kojetín. Prošlá poštou 8.11.1937. Horákův obchod. Vydavatel Foto Blahák, Kojetín. Prošlá poštou 24.12.19xx. Kaple sv. Prokopa, lidová stavba z 18. století.
Vydavatel neznámý. Pohlednice vydaná v roce 1930. Náves s žebřiňákem.    

POHLEDNICE KOVALOVIC

Pohlednice Popis Pohlednice Popis

Nakladatelství František Valášek, foto Dolejš, Praha XII. Prošlá poštou 18.8.1941. Škola, nyní obchod a hostinec, náves s kaplí sv. Františka Serafinského, hostinec, domy před kaplí.

Vydavatel neznámý. Prošlá poštou 30.8.1926. Náves s kaplí sv. Františka Serafinského postavenou v roce 1815.