Výroční zpráva MěKS Kojetín za rok 2018

Zastupitelstvo Města Kojetín na svém 6. zasedání konaném dne 11. června 2019 vzalo na vědomí výroční zprávu Městského kulturního střediska Kojetín, příspěvkové organizace, za rok 2018:

http://mekskojetin.cz/dokumenty (Rok 2018)