Knihovna mění od září půjčovní dobu!!!

Vážení čtenáři, v posledních letech zaznamenáváme významný pokles zájmu o naše sobotní služby, které byly primárně určeny pracujícím a dojíždějícím studentům.

Doba i životní styl se mění. Dle vašich čtenářských preferencí – ústních návrhů, připomínek i nápadů a zejména výsledku anonymní ankety, jsme se rozhodli přistoupit k úpravě výpůjční doby.

Sobotní služby budou zrušeny, prodloužena bude výpůjční doba v pracovním týdnu do 18 hodin (nekrátíme celkový počet výpůjčních hodin za týden!).

Nasloucháme vám, váš názor je pro nás důležitý.

Půjčovní doba od září

Oddělení pro dospělé

Úterý:   8–12 a 14–18 hodin
Čtvrtek: 8–12 a 14–18 hodin
Pátek:   8–12 hodin

Oddělení pro děti a mládež

Pondělí a středa: 13–16 hodin
Úterý:                13–18 hodin

Stále platí, že pokud nás v knihovně již nezastihnete, můžete knihy vracet i na VIC, Masarykovo nám. 8 (přízemí).