Novoroční setkání dobrovolných knihovníků střediska Kojetín

poděkování za celoroční činnost, novinky v knihovnické práci, výměna zkušeností a diskuze. Městská knihovna MěKS poskytuje odbornou pomoc (tzv. regionální funkce) 9 místním knihovnám v blízkém okolí města. Odborná pomoc spočívá v nákupu knih do fondu a výměnných souborů, odborné knihovnické zpracování, cirkulace fondu, revize a aktualizace fondu, metodika, statistika a další.

Tato činnost je financována z krajské dotace.

Místní knihovny, o které se staráme:
MK Kovalovice, MK Křenovice, MK Lobodice, MK Měrovice, MK Oplocany, MK Polkovice, MK Stříbrnice, MK Troubky a MK Uhřičice.