Lekce informační výchovy

on-line katalog knihovny, základní vyhledávání, praktická cvičení...