Pohlednice Kojetína - pátá část

Pohlednice ze soukromé sbírky Josefa Bibra a depozitáře Městského muzea MěKS Kojetín...

(Uveřejněno se souhlasem majitele... Popisky budou doplněny.)


Část pohlednic byla otištěna v knize - Jiří Šírek, Josef Bibr: Kojetín na starých pohlednicích


POHLEDNICE KOJETÍNA

Pohlednice Popis Pohlednice Popis
Grafo Čuda Holice v Č. Neprošlá poštou, kolem roku 1940. Bývalá chlapecká škola (ZŠ Sv. Čecha), postavená kojetínským stavitelem Josefem Ryšavým v roce 1888. Nákl. Bohumír Veselý, knihkupectví v Kojetíně. Neprošlá poštou, kolem roku 1920. Budova tehdejší chlapecké obecné a měšťasnké školy s přístavbou, dokončenou v roce 1913. (ZŠ Sv. Čecha)
     
  Bohumír Veselý, Kojetín. Prošlá poštou v roce 1914. Park před dívčí školou (ZŠ nám. Míru), v pozadí Zimní hospodářská škola (gymnázium), vpravo panský dvůr (bývalý školní statek)m zbourán v 80. letech 20. století.
   
   
   
Nákl. Rud. Filipová, papírnictví Kojetín. Prošlá poštou v roce 1934. Dívčí škola (ZŠ nám. Míru) postavena v roce 1903, již s přístavbou dokončenou v roce 1932. Vpravo Chmelův hostinec.  
  A. Vlačilík, Kojetín 1908. Prošlá poštou v roce 1911. Školní budova před dostavbou, vpravo dům č. 84 Marie Hrňové.
  Nákl. Bohumír Veselý, knihkupectví, Kojetín. prošlá poštou v roce 1934. Parková výzdoba v okolí sokolovny na nynějším náměstí Republiky.
  Vydavatel neuveden. prošlá poštou v roce 1948. Budova sokolovny, postavená v roce 1928 podle návrhu Aloise Pilce.
   
Verlag Karl Kühne, Wien 62 VII. Prošlá poštou v roce 1947. Náměstí Republiky z období protektorátu s vyretušovanou sochou T. G. Masaryka.  
   
  Grafo Čuda Holice v Č. Praošlá poštou v roce 1945. Pomník T. G. Masaryka, odhalený v roce 1939, před budovou sokolovny.
  Julius Dostál, Kojetín. Neprošlá poštou, 30. léta 20. století. Jeden z návrhů na budovu sokolovny od architekta Krásného, dřevoryt O. Schicka.
   
Nákladem Flor. Ježka, papírnictví v Kojetíně. Prošlá poštou v roce 1923. Kojetínký mlýn manželů Svozilových, od roku 1915 již zděný s novými turbínami. A. Vlačilík, Kojetín 1905. Prošlá poštou v roce 1905. Původní dřevěný mlýn s parní strojovnou, v roce 1915 nahrazena dřevěná část za zděnou.
  Nákl. Bohumír Veselý. prošlá poštou v roce 1910. Část Masarykova náměstí s měšťanskými domy, v pozadí hotel Pivovar, vpravo hotel Bradna.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Nakladatelství ORBIS - Praha. Prošlá poštou v roce 1972. Zemědělská škola v Kojetíně, původně Zimní hospodářská škola, postavená v roce 1900. (gymnázium)  
   
  Nakladatelství ORBIS - Praha. Neprošlá poštou, kolem roku 1970. Bytové domy v Nádražní ulici postavené v 30. letech 20. století.
   
Nakladatelství ORBIS - Praha. Neprošlá poštou, kolem roku 1970. Podoba rybníka Na Hrázi, zrušeného v 50. letech 20. století, v pozadí budova mlýna.  
Nakladatelství ORBIS - Praha. Neprošlá poštou, kolem roku 1970. Celkový pohled na Kojetín z budovy mlýna.