Pohlednice Kojetína - čtvrtá část

Pohlednice ze soukromé sbírky Josefa Bibra a depozitáře Městského muzea MěKS Kojetín...

(Uveřejněno se souhlasem majitele... Popisky budou doplněny.)


Část pohlednic byla otištěna v knize - Jiří Šírek, Josef Bibr: Kojetín na starých pohlednicích


POHLEDNICE KOJETÍNA

Pohlednice Popis Pohlednice Popis
Vydavatel neuveden. Prošlá poštou v roce 1898. Nádražní budova s parní lokomotivou. Vydavatel neuveden. Prošlá poštou v roce 1930. Fotopohlednice dvorní části lázní Na Hrázi, v pozadí fotbalový stadion S. K. Kojetín.
Vydavatel neuveden. Prošlá poštou v roce 1904. Celkový pohled na kojetínskié nádraží.  
Vydavatel neuveden. Neprošlá poštou, kolem roku 1900. Zaměstnanci c. k. státní dráhy před nádražní budovou s parní lokomotivou Fulnek. Na pohlednici mj. přednosta stanice Bohdan Matuschek, dopravní úředník Alois Janalík, staniční dozorce Klement Dolák a hostinský Šrubař.  
Vydavatel neuveden. Prošlá poštou v roce 1909. Kolážová pohlednice Kojetína. (cukrovar, ZŠ nám. Míru)  
   
Vydavatel neuveden. Prošlá poštou v roce 1909. Kolážová pohlednice Kojetína. (Masarykovo náměstí) Vydavatel neuveden. Neprošlá poštou, kolem roku 1906. Kojetínské panorama z 18. století.
  Vydavatel neuveden. Prošlá poštou, kolem roku 1930. Zubní atelier Maxe Heinricha, navržený architektem Aloisem Pilcem. (náměstí Republiky)
Vydavatel neuveden. Prošlá poštou v roce 1908. Kolážová pohlednice Kojetína. (ZŠ nám. Míru) Vydavatel neuveden. Neprošlá poštou, kolem roku 1925. Fotopohlednice. Panorama Kojetína od židovského hřbitova (úplně vlevo bývalá secesní obřadní síň), vpravo rybník Jordán.
Vydavatel neuveden. Prošlá poštou v roce 1907. Kolážová pohlednice Kojetína. (Masarykovo náměstí)  
Vydavatel neuveden. Prošlá poštou v roce 1905. Nově postavený silniční most přes řeku Moravu.  
K. Plíhal. Neprošlá poštou, 40. léta 20. století. Ondrákova letní restaurace u řeky Moravy. (poblíž dnešní loděnice)  
  Vydavatel neuveden. Neprošlá poštou, kolem roku 1910. Fotopohlednice dolní části Blanské ulice ke Kroměřížské ulici. Na snímku rybníček, vysušený na začátku 20. století.
  Foto Blahák Kojetín. Neprošlá poštou, rok 1929. Fotopohlednice z návštěvy prezidenta T. G. Masaryka v Kojetíně v roce 1929. (Masarykovo náměstí, vlevo pošta)
Vydavatel neuveden. Prošlá poštou v roce 1934. Kojetínské náměstí v době jarmarku v roce 1932. Pohled z věže kostela. Foto Plíhal - Kojetín. Neprošlá poštou, rok 1927. Fotopohlednice ze žní v hospodářském dvoře v roce 1927.
   
  Vydavatel neuveden. prošlá poštou kolem roku 1920. Fotopohlednice nově otevřené výdejny družstva Budoucnost č. 102 v ulici Padlých hrdinů. (obchod smíšeného zboží)
  Vydavatel neuveden. prošlá poštou v roce 1908. Fotopohlednice domu č. 594 notáře Jana Pšenčíka v Havlíčkově ulici.
   
Vydavatel neuveden. Neprošlá poštou, rok 1932. Fotopohlednice ze slavnostního odhalení sochy Sokolky od sochaře Julia Pelikána u kojetínské sokolovny v roce 1932. Slavnostní řeč má starosta Sokola Ferdinand Venclík. Vydavatel neuveden. Neprošlá poštou, kolem roku 1940. Fotopohlednice Palackého ulice s lipovou alejí.
   
   
  Vydavatel neuveden. Neprošlá poštou, kolem roku 1940. Fotopohlednice části Masarykova náměstí s budovami městského úřadu a spořitelny, postavené v roce 1931.
  Vydavatel neuveden. Neprošlá poštou, kolem roku 1940. Fotopohlednice obchodu Bedřicha Bíbra s textilem a galanteriíí na dnešním náměstí Míru. (dnes zde stojí budova finančního úřadu)
   
  Vydavatel neuveden. Neprošlá poštou, rok 1926. Fotopohlednice z výlovu rybníka Jordán. Uprostřed (ve světlé čepici) jeho dlouholetý nájemce, pan Josef Jančík.
   
   
   
Vydavatel neuveden. Neprošlá poštou, rok 1928. Fotopohlednice Orlovny v Kroměřížské ulici před dokončením v roce 1928, později přestavena na kino. (Bowling City) Vydavatel neuveden - Bromografie. Púrošlá poštou v roce 1930. Kroměřížská ulice s dominantou kostela.
Vydavatel nečitelný. Neprošlá poštou, rok 1906. Požár stájí v kojetínském c  
   
Vydavatel neuveden. Neprošlá poštou, kolem roku 1930. Fotopohlednice původní Sadové ulice k radnici z tehdejší Žebračky, vlevo bouda, tzv. sladký krám. (křižovatka Tyršova - Sv. Čecha)