Pohlednice Kojetína - první část

Pohlednice ze soukromé sbírky Josefa Bibra a depozitáře Městského muzea MěKS Kojetín...

(Uveřejněno se souhlasem majitele... Popisky budou doplněny.)


Část pohlednic byla otištěna v knize - Jiří Šírek, Josef Bibr: Kojetín na starých pohlednicích


POHLEDNICE KOJETÍNA

Pohlednice Popis Pohlednice Popis
   
  Nakl. Florian Ježek, Kojetín. Prošlá poštou v roce 1913. Část tehdejšího Hlavního náměstí s měšťanskými domy, v popředí původní pumpa.
   
  Nakl. Bohumír Veselý, knihkupectví, Kojetín. Prošlá poštou v roce 1919. Jihovýchodní část dnešního Masarykova náměstí, vlevo budova Obecního domu s úřadovnou starosty, dnes mateřská škola.
Nakl. F. Ježek, Kojetín - Zákonem chráněno. Prošlá poštou v roce 1909. Dnešní Masarykovo náměstí z věže kostela, v pozadí Vyškovská ulice.  
   
Nakl. Bohumír Veselý, knihkupectví, Kojetín. Prošlá poštou v roce 1914. pohled z věže kostela na část ulic Podvalí a Zahradní, v pozadí bývalý panský pivovar, později hospodářský dvůr, dnes Na statku.  
   
   
   
  E.J.M.P. Prošlá poštou v roce 1944. Pohled z bývalé sladovny na východní část města, v popředí část Palackého ulice, vpravo ZŠ nám. Míru.
   
   
  Nakladatel Florian Ježek, kojetín. Neprošlá poštou - kolem roku 1916. Rozkládací panoramatická pohlednice Kojetína.
Bohumír Veselý, knihkupec v Kojetíně. Prošlá poštou v roce 1917. Školní budova, postavená roku 1888 (ZŠ Sv. Čecha) a farní kostel s klášterem, v roce 1903 zvýšeným o jedno poschodí. Bohumír Veselý, knihkupectví 1911. Neprošlá poštou, rok 1911. pohlednice s dominantou dívčí školy (ZŠ nám. Mítru), v popředí vjezd a část areálu sladovny (dnes bytový dům), z níž byl snímek pořízen.
  Nakl. Bohumír Veselý, knihkupectví v Kojetíně. Prošlá poštou v roce 1914. Růžová ulice na snímku z kostelní věže, vpravo budova tehdejší dívčí školy.
  ORBIS. Prošlá poštou v roce 1955. Pohled ze mlýna, vlevo ulice Podvalí, v popředí část Tržního náměstí.
  GRAFO ČUDA HOLICE. Prošlá poštou v roce 1946. Celkový pohled na Kojetín ze mlýna.
  Vydavatel neuveden. Prošlá poštou v roce 1925. Pohled ze mlýna do ulice Mlýnské.
ORBIS. Prošlá poštou v roce 1951. Nynější Masarykovo náměstí v původní podobě před vydlážděním, pohled z radniční věže.  
  A. Vlačilík, Kojetín 1908 323e. Prošlá poštou v roce 1909. Dnešní Komenského náměstí, pohled z Kroměřížské ulice. Vlevo ZŠ Sv. Čecha.
Grafo Čuda Holice v Č. Neprošlá poštou, kolem roku 1930. Budova bývalé chlapecké školy (ZŠ Sv. Čecha) a farní kostel s přilehlým klášterem.  
Nákladem Engeberta Schrubaře - nádražní restauratér v Kojetíně. Prošlá poštou v roce 1902. Secesně zdobená pohlednice, ve výseči kojetínský cukrovar.  
  Nákladem Ferd. Navrátila v Ivančicích (fotografoval F. Pelíšek v Kojetíně). Prošlá poštou v roce 1909. Secesní pohlednice se záběry náměstí, kostela a Zimní hospodářské školy, postavené v roce 1900 (gymnázium).
  Vydavatel neuveden. Prošlá poštou v roce 1908. Kolorovaná pohlednice Kojetína.
   
Nakl. Florian Ježek, papírnictví, Kojetín. Prošlá poštou v roce 1911. Rudolfovy sady s budovou dívčí školy a původní sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1729.  
   
   
Vydavatel neuveden. Prošlá poštou v roce 1918. Bývalá chlapecká škola, postavená v roce 1888 stavitelem Josefem Ryšavým, vpravo farní budova. Ed. Dudík v Kojetíně. Prošlá poštou v roce 1910. Pohlednice připomínající dřívější pěstování papriky - pepřku v Kojetíně.
Verlag Engelbert Schrubarz Bahnhof Restaurateur, Kojetein. Prošlá poštou v roce 1902. Německá varianta pohlednice na kovoé fólii s motivem původního kojetínského náměstí.  
   
  Umělecký ústav Carlo Tomasi, Olomouc a Myšně. prošlá poštou v roce 1902. Mikulíkův sklad stavebního dříví, dnes park před nádražím na náměstí Republiky.
   
Nákl. Bohumír Veselý, knihkupectví 1911. Prošlá poštou v roce 1911. Část Olomoucké ulice, domy vlevo dnes nahradila prodejna Albert.  
  E.J.M.P. Prošlá poštou v roce 1940. Prostranství před nádražím se sochou T. G. Masaryka postavenou v roce 1939, dnešní náměstí Republiky.
  A. Vlačilík, Kojetín 1905. prošlá poštou v roce 1905. Okénková pohlednice se školními budovami a ukázkou hanáckých krojů. V mužském kroji pan Rudolf Kalovský.
  Jindřich Slovák, Kroměříž. Prošlá poštou v roce 1906. Farní kostel postavený v letech 1687–1692 s přilehlou budovou kláštera z roku 1899.
Vydavatel neuveden. Neprošlá poštou, kolem roku 1940. Barokní kaple sv. Anny u silnice do Měrovic, postavená v roce 1700.  
   
   
   
A. Vlačilík, Kojetín - Zákonem chráněno. Prošlá poštou v roce 1906. Kolážová pohlednice s pivní tématikou.