Pohádkový rybník Na Hrázi v Kojetíně

Kojetínský rybník Na Hrázi bude plný pohádkových bytostí v neděli 3. června 2018 od 15 hodin...

Všechny rodiče a děti zveme na procházku okolo kojetínského pohádkového rybníku, kde si zasoutěží a budou plnit různé úkoly a nástrahy, které připraví pohádkové postavičky... Nebude chybět táborák a opékání špekáčků, diskotéka, divadlo, sladké odměny a spousta další zábavy...

Akci pořádá: MěKS Kojetín a DDM Kojetín

Start i cíl: Střelnice Kojetín
Registrace soutěžících: 15 - 16 hodin, startovné: 20 Kč / osoba (pro děti špekáček na opékání v ceně)

Přijďte prožít pohádkové odpoledne, nebudete litovat!