Rozsvícení vánočního stromu v Kojetíně - poděkování

Velké poděkování a poklona všem skvělým lidem, kteří účinkovali nebo se podíleli na rozsvěcení vánočního stromu v Kojetíně:

- žáci a učitelé ZUŠ Kojetín, PC Music - Lenka a František Nikodýmovi, Stanislava Dluhošová a Hynek Dostál, příležitostní herci a herečky divadelní skupiny Vedle jak ten smrk...
- všem návštěvníkům za skvělou atmosféru,
- starostovi Leoši Ptáčkovi a místostarostovi Miloslavu Oulehlovi za rozsvícení stromu,
- zpěvačkám z Cantasu Kojetín za koncertování na výstavě,
- DDM Kojetín za dílničky pro děti,
- stánkařům, že přijeli a nabízeli skvělý punč,
- zvukařovi Liborovi Neoralovi za ozvučení a osvětlení akce,
- všem hasičům z Kojetína a Městské policii Kojetín za pomoc,
- sponzorům - Skupina ČEZ, Ptáček - pozemní stavby a Technis Kojetín,
- Městu Kojetín za uzavření náměstí a vánoční stánek,
- Božence Medunové za čaj pro děti,
- Sdružení Šance za vánoční hvězdy na podporu nemocných dětí, a všem těm, kdo si hvězdy zakoupili,
- Firmě Novák z Přerova za nádherný ohňostroj,
- pracovníkům MěKS Kojetín a jejim přátelům za celkovou organizaci...

Všem velké díky!!!

Foto: https://h-svaca.rajce.idnes.cz/Rozsviceni_vanocniho_stromu_-_30.11.2018/