Upozornění na uzavření knihovny!!!

Městská knihovna MěKS Kojetín upozorňuje všechny čtenáře:

Vážení čtenáři a příznivci knihovny, z důvodu provedení revize a aktualizace knihovního fondu (dle Knihovního zákona č. 257/2001 a vyhlášky č. 88/2002 Sb.) bude knihovna ve dnech 8. - 22. dubna 2019 uzavřena.
Děkujeme za pochopení!
Těšit se na vás budeme po Velikonocích 23. dubna 2019.