Březen - měsíc čtenářů 2019

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje 10. ročník celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti.

K akci BMČ se se svými aktivitami každoročně hlásí více než 400 aktivních veřejných knihoven z celého Česka a naše knihovna je každoročně mezi nimi!

* Vyhlášení nejlepších dětských čtenářů v oddělení pro děti a mládež

* Hledáme čtenáře – muže roku 2019!
V roce 2011 se v knihovnách založila nová tradice – oceňování nejlepších čtenářů. Základním kritériem pro výběr Čtenáře roku bývá počet výpůjček konkrétního čtenáře za uplynulý rok.
Podle loňského průzkumu čtenářství se opět prokázalo, že ženy čtou daleko více než muži a knihovny chtějí muže ve čtenářství podpořit! V průběhu března 2019 budeme vybírat čtenáře muže se zajímavým “čtenářským příběhem”. Statistika odhalila i rozdíly mezi mužským a ženským čtením. U žen má výraznější podíl beletrie, zatímco muži čtou více literaturu faktu. Výsledky budou zveřejněny v měsíci dubnu v oddělení pro dospělé čtenáře.

* Ten, kdo radost dává, ten ji také dostává - Interaktivní beseda s knihami Zuzany Pospíšilové, při které si děti poslechnou ukázky pohádek a příběhů, zapojí se do hádání hádanek, her se slovíčky a plnění úkolů. Děti se také seznámí s procesem vzniku knihy a cílem celé prezentace je ukázat, že knihy jsou různorodé a poskytují poučnou zábavu i zábavné poučení. (6. března 2019 v 8 a 10 hodin, sál VIC, pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ)

* Holky s voctem - S humorem o životě, jaký je… - Literární hodinka pro seniory s představením současné české spisovatelky Kláry Mandausové. (12. března 2019 v 10 hodin, Dům sv. Josefa Kojetín; 14. března 2019 ve 14 hodin,
Centrum sociálních služeb Kojetín)

* Noc s Andersenem 2019 - Vyvrcholením letošního března bude Noc s Andersenem. Témata pro letošní rok jsou dvě: Andersen známý – neznámý, připomene autorovy u nás zcela neznámé pohádky (např. kniha „Při nejzazším moři“) a 70. výročí nakladatelství Albatros, které nás přímo vybízí k tomu, abychom je dětem připomněli, a s ním také některé jeho kmenové autory např. E. Petišku, F. Nepila, P. Síse, O. Sekoru a další. (29.–30. března 2019,
budova VIC)