Výstava - Malířka Hané Marie Gardavská

Marie Gardavská, malířka Hané, od jejíhož skonu letos uplynulo 80 let. Pro Kojetín má nemalý význam, protože v době, kdy kvapem mizely kroje se zasloužila o jejich uchování aspoň ve svých dílech.

Marie Gardavská vzešla ze starého selského rodu, který hospodařil v Kojetíně už od nepaměti. Jako jediná dcera, která odmala projevovala výtvarné sklony, to neměla jednoduché. Rodiče si představovali, že mladá Marie přivede na grunt muže, s nímž bude hospodařit na statcích svých předků. Nic jiného v té době, na konci 19. století, ani nepřipadalo v úvahu.

I přes veškeré strasti a útrapy si šla mladá Marie Gardavská za svým snem stát se malířkou. V devatenácti letech opustila rodný dům a vydala se studovat na Umělecko-průmyslovou školu do Prahy. Po úspěšném absolvování odešla na školu do Mnichova, kde se dál zdokonalovala v kumštu. Nakonec se vrátila zpět do rodného Kojetína, kterému zůstala věrna po zbytek svého života.

Odkaz malířky Marie Gardavské spočívá především v tom, že dovedla mistrně zachytit mizející krásu krojů, které byly odkládány a nahrazovány, především na Hané, novým konfekčním zbožím. Její způsob znázornění postav je dokonalý tím, že je autorka dokázala doslova oživit a vnést do nich poetičnost všedního dne. Zvládla bravurně zachytit laškování mladých párů, bodrost Hanáků i moudrost a pracovitost staříčků.

Výstava nese název Marie Gardavská – Malířka Hané. K tomuto názvu ještě nutno dodat, že Gardavská zajížděla i do vzdálenějších lokalit, než je Haná. S oblibou malovala výjevy ze Slovácka, Valašska ba i Čech. Neméně přínosná je i její výtvarná činnost v oblasti portrétů, které zdobily domy významných, nejen kojetínských občanů.

Expozice mapuje počátky Marie Gardavské na výtvarné škole, dobu kdy se stala uznávanou malířkou i sklonek jejího života v rodném Kojetíně, kde 6. června 1937 dokonala svou životní cestu. Tehdy se s ní rozloučily davy nejen koječáků, ale i její příznivci z širokého okolí.

Výstava bude otevřena do konce roku 2017 a zveme vás k její návštěvě.