Výroční zpráva MěKS Kojetín za rok 2017

Zastupitelstvo Města Kojetín na svém 23. zasedání konaném dne 27. března 2018 vzalo na vědomí výroční zprávu Městského kulturního střediska Kojetín, příspěvkové organizace, za rok 2017:

http://mekskojetin.cz/dokumenty (Rok 2017)