Výroční zpráva MěKS Kojetín za rok 2016

Zastupitelstvo Města Kojetín na svém 17. zasedání konaném dne 28. března 2017 vzalo na vědomí výroční zprávu Městského kulturního střediska Kojetín, příspěvkové organizace, za rok 2016:

http://mekskojetin.cz/dokumenty (Rok 2016)