Poděkování za Divadelní Kojetín 2018

DŮLEŽITÁ SLOVA DÍKŮ:

Poděkování za Divadelní Kojetín 2018

- Poděkování patří všem divadelníkům, bez kterých by naše přehlídka nebyla přehlídkou, festival festivalem a Kojetín by nebyl Kojetínem divadelním:

- Hanácká scéna MěKS Kojetín, Dramkrou Opava, DS Osvětové besedy Velká Bystřice, Divadlo 6. května Holešov, Divadelní spolek Máňa při Střední vinařské škole Valtice (SViŠ), Divadlo Václav Václavov, Divadelní spolek Kroměříž, Dobrovolné divadlo Tovačovské Tovačov, Divadlo Blic Ostrožská Nová Ves, DS ASpol SVČ Lužánky Brno, Divadlo Brod Uherský Brod, Divadlo Pohádka Praha, ArtWay Theatre Praha, Dětská divadelní skupina Mimoni MěKS Kojetín...

- děkujeme všem divákům, kteří vytvořili v Kojetíně pravou festivalovou atmosféru,

- děkujeme odborné porotě – Petře Richter Kohutové, Vladimíru Fekarovi a Vladimíru "Altánovi" Mátlovi za přátelské debaty s divadelníky po představení a za nelehký úkol vybrat ty nejlepší,

- velký dík si zaslouží redaktoři a reportéři Divadelního Koječáka s šéfredaktorkou Hadičkou Hásovou (Vladimír Fekar/Kateřina Halenková/Hana Hásová/Petra Richter Kohutová/Vladimír "Altán" Mátl/Tomáš Stav/Hana Svačinová/Milan Zahradník/Jan Žmolík/Jakub Šírek) za všechna čísla společensko - kulturně - satiricko - kritického deníku přehlídky,

- děkujeme Městu Kojetín, Olomouckému kraji a Ministerstvu kultury ČR za finanční podporu,

- děkujeme všem sponzorům přehlídky (Barták Zdeněk s.r.o., Bowling City Kojetín, Dobrůtky od Verunky Kojetín, Dolabuž Kojetín, Elektromontáže - Arnošt Petružela, Golden Egg Resort s.r.o. Kojetín, Hospůdka u Jordánu Kojetín, Hospůdka U Pedyho Kojetín, Pekárna Kojetín s.r.o., Instalace 206 - Roman Kusák s.r.o., Lékárna „U Zlatého lva“ Kojetín, Multi–S s.r.o., Ptáček pozemní stavby s.r.o., Restaurace Maďarská bašta Kojetín, Restaurace Na Hrázi U Tondy Kojetín, Snack bar Křenovice - Vladimír Vymětal, Technis Kojetín s.r.o., Zahrádkářské potřeby Kojetín,

- děkujeme všem krojovaným Hanákům a Hanačkám za přivítání všech divadelníků v Divadelním Kojetíně,

- děkujeme dětem ze Sluníčka za zahajovací taneček,

- děkujeme Martinu Přichystalovi za hudební večírek,

- děkujeme fotografce Janě Večeřové za celofestivalovou fotodokumentaci,

- děkujeme Kati Geffertová – Kathalaluně za výstavu Výjavy z města Melmoth,

- děkujeme hasičům za požární asistenci během představení,

- díky všem nejmenovaným, kteří se jakkoliv, kdykoliv, kdekoliv, v čemkoliv, s kýmkoliv podíleli na zdárném chodu kojetínského festivalu a dělali to hlavně a především z lásky k divadlu.

- Obrovské poděkování celému realizačnímu týmu, který se pět dní nevyspal a staral se o snad bezproblémový (o ten zákulisní) děj přehlídky – Milanovi Zahradníkovi, Kubovi Šírkovi, Janči Novákové, Alči Židlíkové, Kačce Krčmařové, Kačce Lýskové, Maržáně Baculákové, Míši Píši Večerkové a velké díky také technikovi a zároveň herci Honzovi Raclavskému – jste lidé na správném místě a díky vám je Kojetín městem divadla!

Ze srdce všem děkuje Hana Svača Svačinová, ředitelka přehlídky