Poděkování - Cantas Kojetín Jde slunce k nám...

Velké poděkování za nedělní koncert Jde slunce k nám...

- Zuzce Zifčákové a všem holkám z Cantasu za to, že pěvecký sbor v Kojetíně stále žije a zpívá a zve slunce k nám,
- klukům z Countria – Lubošovi Krobotovi a Kosťovi Charalambidisovi za hudební doprovod, ozvučení  a morální podporu...
- všem divákům za skvělou atmosféru...

Foto: