Rok 2018

Říjen 2018


5. a 6. října 2018 - Brána do staréch časů

V pátek a v sobotu 5. a 6. října 2018 jsme otevřeli bránu do starých časů v prostorách nádvoří VIC. Už od rána proudily na pomyslný selský dvorek davy dětí i dospělých. Ti všichni se chtěli podívat, jak naši předkové uměli zpracovávat přírodní produkty, a co všechno se z nich dalo udělat. Zajímavým lákadlem byl i výběh se zvířaty, která
z venkovských dvorků dnes už pomalu vymizela. Pro děti už takřka exotická zvířata, jako krocani, perličky, husy, kachny, slepice a kozy, dokreslovala líbivou atmosféru zašlých časů.
Při příchodu do časů našich stařenek a staříčků přivítal návštěvníky vařič povidel stréc Milan, která míchal tzv. trdlem. To bylo uchyceno do trámu jako neodmyslitelná součást kotle, ve kterém se vařily trnky. Každý s příchozích si mohl vyzkoušet ono míchání, které mnohdy trvalo víc jak osm hodin a míchat se opravdu muselo poctivě, jinak by se připálená povidla mohla vyhodit. Když si malí účastníci nabrali na vařečku povidla, mohli ochutnat „lézačku“. Vedle vaření trnek jsme škvařili také sádlo, aby nejmladší viděli, jak vzniká tradiční hanácká pomazánka. Kdo se ušpinil od „lézačky“, nebo zamastil od sádla, ten si mohl vzápětí vyzkoušet praní na valše v neckách mýdlem s jelenem. Vzhledem k tomu, že nastal čas sklizně zelí, připravili jsme pro návštěvníky lavor, v němž si mohli zašlapat. Pokud byli vysíleni tímto úkonem, měli možnost si zajít do pekárny U Tří tetin. Tam pekly chleba a výborné buchty tetiny Jituna Poláková, Maruška Gardavská a Hana Svačinová. Někdo mohl oponovat, že ač je čerstvě upečený chleba výborný, chtěl by něčím namazat. Tento problém jsme odstranili na dalším stanovišti, kde se v máselnici od pana Soldána stloukalo lahodné máslo. Ve vnitřních prostorách našeho muzea byla umístěná improvizovaná selská jizba, kde zručné přadleny Janča Nováková a Kačka Pastyříková předváděly zpracování lnu, spřádání různých materiálů a tkaní na destičkovém stávku. Pro zájemce, bez alergie na peří, čekala ve svojí komůrce děvčica Kačka, které mohli příchozí pomoct při draní prachového chmýří. V neposlední řadě poděkování patří také tetinám Ivě, Jarce, Marcele, Radaně, pacholkům a děvečkám z Mimoňů za pomoc při této akci.
Celou akci provázela vynikající nálada a vzpomínky pamětníků, kteří mnohé z těchto tradičních činností ještě běžně pamatovali a nadšeně o nich vyprávěli svým vnoučatům. O dobrém nápadu a vydařené akci svědčí i počet návštěvníků, kterých bylo kolem jednoho tisíce. Věříme, že tato interaktivní a naučná akce otevřela nejen bránu do starých časů, ale i bránu do srdcí příchozích, kteří si připomenuli práci našich předků.

Foto: https://h-svaca.rajce.idnes.cz/Brana_do_starech_casu_na_Hane


14. října 2018 - Mimoni v Holešově

V neděli 14. října 2018 přijal dětský soubor Mimoni MěKS Kojetín pozvání od holešovských ochotníků a zahrál v tamním kině Svět svou Skópó Barku. Představení naši Mimoni zahráli v rámci III. ročníku soutěžní přehlídky amatérských souborů. Skópó Barku odehráli Mimoni jako nesoutěžní představení a zároveň touto chytrou pohádkou ukončili samotnou přehlídku.
O tom, že se Mimoňům v Holešově hrálo výborně, svědčily ohlasy diváků, jejich hlasité reakce na gagy a závěrečný bouřlivý potlesk. Odměnou po představení, pro nás i děti ze souboru, bylo pozvání na další angažmá v Lukovečku. Další odměna přišla od pořadatelů, kteří Mimoně zahltili kopou sladkostí, chlebem s řízkem a figurkou Kašpárka. Jsme rádi, že tato moudrá pohádka pana Wericha zaujala diváky i mimo Kojetín, a do konce tohoto roku ji budeme mít možnost ještě zahrát například na divadelní přehlídce v Zábřehu–Václavově.

Foto:


 

25. října 2018 - Kojetínem napříč dějinami

Ve čtvrtek 25. října 2018, ve dnech, kdy vrcholily přípravy oslav ke stu letům od vyhlášení Československa, se rozhodlo Městské kulturní středisko Kojetín ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Kojetín uspořádat naučnou stezku určenou pro rodiny s dětmi. Účelem akce bylo populárně naučnou formou připomenout mládeži některé důležité okamžiky, které náš národ ovlivnily právě v průběhu sta let. Na sedmi stanovištích mohli návštěvníci vidět zrod naší republiky 28. října 1918, návštěvu prezidenta T. G. Masaryka v Kojetíně v roce 1929, pohnuté dny v roce 1938, osvobození v květnu 1945, únorový převrat roku 1948, napadení naší vlasti vojáky Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968 a konečně sametovou revoluci v listopadu 1989. Na všech stanovištích účinkovaly historické postavy v dobových kostýmech, které měly za úkol seznámit příchozí s kontextem a událostmi daného údobí, a co vše posléze následovalo. Připomenuty byly okamžiky příjemné a osvobozující, i ty, které náš národ ponížily a utlačily na několik let, či desetiletí. Aktéři se úkolu ujali opravdu zodpovědně a nejen, že si práci v dobových kostýmech užívali, ale připravili si i řadu her a soutěží pro historie chtivé účastníky. Bohužel byl o tuto akci ze strany veřejnosti malý zájem, zřejmě proto, že se nenabízelo nic zadarmo, snad až na pár laskomin za správně vyplněný kvíz a vědomosti. Každopádně jak protagonisté, tak na padesát absolventů procházky, si akci náležitě užili a všem, kteří se do této akce zapojili, patří velký dík za to, že jim není lhostejná historie našeho národa.

Foto: https://h-svaca.rajce.idnes.cz/Kojetinem_napric_dejinami_25._rijna_2018/


 

26. října 2018 - Výročí sta let od vzniku Československa

V pátek 26. října 2018 jsme si připomněli sto let od událostí, kterými vyvrcholila snaha o samostatný československý národ. Výročí vzniku Republiky československé si účastníci připomenuli prvně u pomníku T. G. Masaryka na náměstí Republiky. K této sváteční atmosféře přispěla i účast místních uniformovaných složek městské policie a hasičů. Čestnou stráž před pomníkem drželi také kojetínští Hanáci a skauti. Pietní akce započala Československou hymnou, po které následoval milý a vlastenecký projev starosty města Kojetína Jiřího Šírka. Ten vzápětí vyzval svoji kolegyni Evu Pěchovou, aby s ním položila věnec k pomníku T. G. Masaryka a vzdali tak hold myšlenkám a činům této ikony první republiky. Mezitím kojetínští skauti vysadili u této příležitosti dvě lípy svobody. První část této pietní akce byla završena písní T. G. Masaryka Ach synku, synku. Poté se průvod odebral na místní hřbitov, kde si přítomní připomenuli padlé vojáky a oběti první světové války, kteří se svobodné republiky nedožili, nebo ji zažili jen krátce. V rámci vzpomínky byla do symbolického hrobu obětem první světové války uložena dělostřelecká nábojnice z první světové války. Ta obsahovala seznamy obětí této hrozné války a tím, jak poznamenal starosta Jiří Šírek, byl aspoň částečně splacen dluh Kojetínských vůči našim předkům. Po krátkém projevu a písni Ktož jsú boží bojovníci následovalo pokládání věnce, kterého se tentokrát ujala Eva Pěchová spolu s místostarostou Miloslavem Oulehlou. Děkujeme všem, kteří si přišli připomenout vznik Republiky československé, dobu, kdy se v našem národě formovala demokracie a uctili zároveň i památku obětí hrůzné první světové války.

Foto: https://h-svaca.rajce.idnes.cz/Vzpominka_na_100._vyroci_vzniku_Ceskoslovenska_26._rijna_2018/


Září 2018


22. září 2018 - Se starostou na kole za vodou v naší krajině

V sobotu 22. září 2018 jsme se i přes nepříznivou předpověď počasí vydali na tradiční cyklovýlet, tentokrát za životodárnou vodou v naší krajině. Po deváté hodině ranní se Masarykovo náměstí začalo pomalu zaplňovat cyklisty. Ty záhy uvítal starosta Jiří Šírek naplněnými štamprlemi, ve kterých tentokrát nebyly trnkové kapky, ale vzhledem k tématu letošního výjezdu obyčejná voda z pítka. Po organizačních záležitostech se kolona cyklistů vydala k avizovanému Mlýnu Kojetín. Zde nám podal jednatel společnosti Jan Kantorek zajímavý výklad o vodou poháněné kaplanové turbíně, kterou návštěvníci mohli posléze i na vlastní oči vidět.
O funkčnosti této turbíny nebylo sporu a někteří účastníci si po výkladu povzdechli, že by si tuto historku rádi poslechli klidně znovu. Po zajímavé prohlídce a neméně zajímavé přednášce jsme se vydali směrem k Uhřičicím, kde jsme navštívili Vantroky Mlýnského náhonu a unikátní vodní památku Sifon, díky němuž podtéká onen Mlýnský náhon řeku Valovou. Toto vodní dílo slaví letos 110. narozeniny, dodnes je funkční, a navíc nenese známky více jak stoletého provozu. Další cesta směřovala k Národní přírodní rezervaci Zástudánčí u Lobodic, známé též jako Břehule, kde byl pohled na toto panenské místo doplněn o zajímavý výklad starosty Kojetína Jiřího Šírka. Neméně poutavá byla následující zastávka v lobodické Elektrárně města Kojetína, která už Kojetínu bohužel nepatří. Zde se role komentátora ujal starosta Lobodic Petr Hlavinka a provedl cyklisty jak venkovními, tak i vnitřními prostorami této impozantní budovy, kde byla k vidění taktéž kaplanova turbína, jenž je do dnešních dnů funkční. Bohužel pro nedostatek vody a zanešený náhon nemá v současné době tak intenzivní výkon jako v minulosti. Po památkách technického a vodohospodářského charakteru se výletníci vydali kolem romantických tovačovských jezer k soutoku Bečvy a Moravy. Ten mohli cyklisté vidět pouze poté, co opustili své stroje a pěšmo vystoupali podél pásového dopravníku štěrku, z něhož byla krásná podívaná na tento výjev. Další kroky zájemců směřovaly k přilehlému Troubeckému jezeru, kde se seznámili s první ornitologickou rozhlednou České společnosti ornitologické v ČR. Po návratu ke svým kolům se všichni odebrali na zasloužené občerstvení do malebné lobocké hospůdky U Orlů. Tam je čekal připravený táborák, na kterém si mohli všichni účastníci opéct špekáček a vychutnat si lahodné pivo, či sodovku od usměvavé paní hospodské. Kdo si chtěl ještě posedět a pobavit se, mohl do pozdního odpoledne prozpěvovat při harmonice, či se zapojit do improvizované chvilky poezie.
Voda patří neodmyslitelně k našemu životu. Tuto skutečnost nám připomněl při letošním cyklovýletu starosta Jiří Šírek, kterému děkujeme za to, že jsme s ním mohli navštívit zákoutí a díla, která máme za humny, ale pomalu o nich ani nevíme.

Foto: https://h-svaca.rajce.idnes.cz/Cyklovylet_se_starostou_Kojetina_za_vodou_v_nasi_krajine/


17. srpna - 26. října 2018 - Výstava Když byla technika ještě v plenkách

S velkým zájmem u škol se setkaly komentované prohlídky výstavy Když byla technika ještě v plenkách. Od poloviny září tuto expozici navštívilo na dvě desítky tříd především ze základních škol nám. Míru a Svatopluka Čecha.
Žáci se tak mohli přenést o několik desítek let zpět a zjistit co všechno předcházelo dnešní moderní technice. Zjistili, jak bylo v minulosti například těžké pořídit fotografii a hlavně ji přenést na papír nebo že jedny z prvních zvukových záznamů na voskových válečcích měly maximálně dvě minuty.
S velkým zájmem u žáků se setkala část expozice věnovaná rádiům, gramofonům a hracím skříním, kde mohli porovnat na fungujících exponátech kvalitu nahrávek v dané době. Neméně zajímavé bylo pro mladou generaci zákoutí s různými promítačkami a kamerami, jak fungovaly tyto přístroje z konce padesátých let se žáci mohli seznámit posléze v improvizovaném kině s originálními dobovými sedačkami.
Největším zážitkem a atrakcí pro mladé návštěvníky byl ale bezesporu indukční přístroj známý z filmu Pelíšky „Vyderžaj pijonier“, který si ti odvážnější mohli vyzkoušet na vlastní kůži. Jelikož je výstava z části interaktivní žáci využili možnost si vyzkoušet také psaní na stroji, rádio bez elektřiny Kristalku, Meoskop na promítání 3D obrázků, polní telefony na kliku, nebo se vyfotit v dobových kostýmech v atelíéru Hugo Lóbala z Kojetína.
Výstava Když byla technika ještě v plenkách potrvá až do 26. října 2018 a budeme rádi, když i další třídy a školy využijí možnost navštívit tuto expozici s komentovanou prohlídkou. Žáci a studenti tak mají možnost se zábavnou formou seznámit z exponáty, které předcházely dnešní technice. O tom, že se výstava setkává se zájmem nejen u studentů, svědčí i zápisy v naší návštěvní knize:
- Výstava je moc pěkná, jen ten čas tak rychle letí, hodně věcí si ještě pamatujeme, děkujeme.
- Krásná výstava. Zavzpomínali jsme při filmu.
- Tož konečně pořádná véstava, kde se možem vyblbnót.
- Chválím, konečně interaktivní výstava, vždy mi to tu chybělo.
- Den jsme si s holkama moc užily.
- Krásná výstava, s holkama jsme se pobavily.
- Přehlídku jsem si moc užil, ale nevěděl jsem, jak doplnit ingoust do psacího stroje.
- Je to nejlepší muzeum. Je to super! – 6. B
- Výstava je super! – 6. C
- Krása! Děkujeme. – 9.B


Prázdniny 2018


17. -19. srpna 2018 - Dvacáté Kojetínské hody

http://mekskojetin.cz/kojetinske-hody/kojetinske-hody-2018


17. srpna - 26. října 2018 - Výstava Když ještě technika byla v plenkách

V hodový pátek 17. srpna 2018 po páté hodině odpolední se libě rozezněly klavírní tóny v prostorách galerie VIC, ty v podání Miluše Venclíkové lákaly návštěvníky na vernisáž výstavy Když ještě technika byla v plenkách. Po úvodní skladbě si vzala řeč ředitelka MěKS, Hana Svačinová, a srdečně přivítala všechny příchozí. Záhy se galerií nesla druhá klavírní melodie v koketním rytmu swingu, po níž se ujal výkladu autor výstavy Milan Zahradník. Návštěvníky krátce provedl jednotlivými částmi expozice, kde si připomněli mnohdy přístroje a aparáty, se kterými se v minulosti setkávali v běžném životě. V první části expozice tak mohli vidět historické fotoaparáty s příslušenstvím na zvětšování a sušení fotografií. Další zákoutí této výstavy jsou převážně věnována psacím strojům, šlapacím šicí strojům, historickým rádiím, gramofonům, fonografům, hracím strojům a promítacím přístrojům. Pro příchozí si autor připravil i soutěžní kvíz, kdy měli návštěvníci poznat melodie z flašinetu, hracího obrázku, gramofonu a polyfonu. Kupodivu žádný ze soutěžících nepoznal známý populární šlágr z flašinetu „Za tou naší garáží, Anča na mě doráží…“ Jako doplňky jsou vystaveny i různorodé zajímavé předměty jako je například masážní strojek Omega z počátku první republiky nebo doposud funkční žárovka Elektrárny města Kojetín z počátku 20. let minulého století. Tu na závěr vernisáže symbolicky rozsvítil starosta města Kojetína Jiří Šírek, s přáním, aby do budoucna pomyslně svítila v srdcích kojetínských občanů. Výstavu doprovází i exponáty, jenž si mohou návštěvníci vlastnoručně vyzkoušet. Patří mezi ně Meoskop – předchůdce 3D obrázků, psací stroj, indukční přístroj tzv. Pioňer vyděržaj, rádio bez elektriky – krystalka, či funkční telefony na kliku. Zajímavým zážitkem může být i posezení v improvizovaném kině, kde se můžete seznámit s krátkými dokumentárními filmy Jaroslava Kačírka staršího, na nichž je zachycen život v Kojetíně a okolí v 50. a 60. letech minulého století. Kdo by si chtěl odnést památku, má možnost se zvěčnit v improvizovaném ateliéru Hugo Lóbala z Kojetína, kde má možnost si vypůjčit dobové kostýmy i rekvizity. Expozice je výjimečná i tím, že mimo sbírky Muzea Kojetín a autora výstavy, řadu předmětů zapůjčili ochotní občané města Kojetína i blízkého okolí, za což jim patři velký dík. Výstava bude otevřena do 26. října 2018.  Během této doby v případě zájmu, po domluvě s autorem, jsou možné komentované prohlídky jak pro školy, tak i pro skupinky a jednotlivé zájemce o tuto expozici.

Foto: http://mekskojetin.cz/galerie-vic/353/vystavy-v-roce-2018


Kojetínské kulturní léto (hudební i filmové)

Ani v letních měsících se na kultuře nezahálelo, pro vyprahlé návštěvníky byl připraven žánrově různorodý program. V rámci Kojetínského hudebního léta koncertovali ve středu 11. července 2018 na kojetínském náměstí Ondra a Kačka. V jejich podání zazněly známé folkové i pop-rockové melodie. Posluchači ocenili jak kytarový přednes Ondřeje Morkuse, tak bravurní hru na housle a vynikající zpěv Kateřiny Skřebské, se kterou si zanotovali známé písně od skupiny Čechomor, či bratří Nedvědů. Pro Kojetínské a nejen pro ně, bylo určitě milým překvapením vystoupení bývalých zpěváků a zpěvaček orchestru Diskant ve středu 25. července 2018, kdy na připraveném pódiu zazněly hitovky, hrávané na zábavách a plesech v druhé polovině dvacátého století. Sami účastníci byli překvapeni, kolik evergreenů z té doby znají. Písně Yvety Simonové, Milana Chladila, Karla Hály a dalších zpěváků této éry přilákalo na náměstí rekordní počet návštěvníků. Na počátku srpnového měsíce nás příjemně osvěžily holky z Cantasu, které opanovaly pódium kojetínského náměstí ve středu 8. srpna 2018, na pomoc si přizvaly známé hudebníky z Countria; ti nejenom že doprovodili domácí dámy při jejich koncertu, ale v samostatném country bloku hudební odpoledne zahájili. Završením kojetínského hudebního léta se stal koncert již mnohokrát osvědčeného hudebního tělesa Arrhythmia. I přes nepřízeň počasí se náměstí  zaplnilo posluchači, jenž duchaplně vybaveni deštníky obsadili všechny připravené lavičky. Arrhythmii a deštivé počasí vystřídala záhy rock´n´rollová hulínská kapela Hanz´s Fuckers.

Foto Ondra a Kačka:
https://h-svaca.rajce.idnes.cz/Kojetinske_hudebni_leto_-_Ondra_a_Kacka_11.7.2018/

Foto Hudba pro pamětníky:
https://h-svaca.rajce.idnes.cz/Kojetinske_hudebni_leto_-_Hudba_pro_pametniky_25.7.2018/

Foto Cantas a Countrio:
https://h-svaca.rajce.idnes.cz/Kojetinske_hudebni_leto_-_Cantas_a_Countrio_8.8.2018/

Foto Arrhythmia Hanz´s Fuckers:
https://h-svaca.rajce.idnes.cz/Kojetinske_hudebni_leto_-_ARRHYTHMIA_a_HANZ_S_FUCKERS_24.8.2018/

Souběžně s hudebním létem probíhalo i léto filmové. V prostorách nádvoří VIC se mohli bavit naši nejmenší, dospívající, dospělí ba i senioři. Po Hastrmanovi (22. června)si mohly děti vyzkoušet Čertoviny (29. června), maminky a především tatínkové se posléze dozvěděli jak správně Vrtěti ženou (4. července).  Já, padouch 3 (13. červnece) nebyl, jak by se podle názvu dalo předpokládat, o naší politické scéně, ale přesvědčil nejmenší návštěvníky o tom, že není bratr jako bratr. Vzhledem k tomu, že už bylo po žních, mohl si nejeden divák zaběhat jako v mládí, se Zdeňkem a Janem Svěrákovými, Po strništi bos (18. července). Toho, kdo viděl Tři billboardy kousek za Ebbingem (20. července), pak dokázala zchladit jedině Sněhová královna (27. července). Aby toho nebylo málo, na nádvoří VIC se objevily Dvě nevěsty a jedna svatba (1. srpna) a za nimi mladý býček Ferdinand (15. srpna). Ještě k tomu všemu Ztratili jsme Stalina (22. srpna), naštěstí nám pomohla Tátova volha (29. srpna), jejíž zásluhou byla finální Cesta za králem Trollů (31. srpna) absolvována bez úhony. Děkujeme všem, kteří naše akce navštívili a doufáme, že i v příští letní sezóně uspokojíme široké spektrum diváků a posluchačů.


Červen 2018


3. června 2018 - Pohádkový rybník

V neděli 3. června 2018 jsme pokračovali ve slavení Dne dětí na Střelnici v Kojetíně, kde se konala akce s názvem Pohádkový rybník. Tuto akci se organizátorům MěKS  Kojetín a DDM Kojetín podařilo uskutečnit po tříleté pauze, kdy počasí nám nebylo příliš nakloněno. Ani letos tomu nebylo sice jinak, ke startu slavnostně hřmělo a k radosti hastrmana lilo jako z konve. I přes tuto krátkou přeháňku neztráceli přítomní optimismus a za výběru písní DJ Honzy Krejzy Prší krásně a Duhová víla tančili  mezi kapkami osvěžujícího deště. Po této krátké spršce nic nebránilo pohádkovým postavám, aby se rozeběhly na svá stanoviště, kde si připravily pro příchozí návštěvníky rozmanité soutěže a disciplíny.
V okolí rybníku Na Hrázi jste mohli vidět například Křemílka a Vochomůrku, Šmouly, Sněhurku se svými  sedmi trpaslíky, Šreka s Fionou a další tvory z říše pohádek. Po zábavné obchůzce kolem rybníka čekalo děti zasloužené občerstvení v podobě špekáčku. Kdo chtěl, mohl navštívit zajímavé atrakce a stánky s laskominami nebo využít tanečního parketu a pořádně si zatančit. Na závěr zahráli Mimoni svým kamarádům Skópó Barku, která se i pod širým nebem setkala s velkým úspěchem.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do této akce pro naše nejmenší a přispěli svou troškou do mlýna, ať už jako organizátoři, sponzoři nebo jako pohádkové postavičky, jež přinášely radost nejmenším.

Foto: https://h-svaca.rajce.idnes.cz/Pohadkovy_rybnik_Na_Hrazi_3.6.2018/


6. června 2018 - Mimoni hráli Barku seniorům

Ve středu 6. června 2018 se děti ze souboru Mimoni předvedly našim seniorům. V prostorách sálu VIC odehrály své poslední vystoupeni v letošním školním roce. Dědečkové a babičky byli potěšeni hrou, kde slyšeli hanácké nářečí
a veselé písničky a odměnili mladé herce bouřlivým potleskem na závěr. V pátek  22. června 2018 jsme s našimi umělci slavnostně zakončili hereckou sezónu na nádvoří VIC, kde jsme si opekli špekáčky a zahráli improvizované scénky. Děkujeme Mimoňům za všechna odehraná představení, která se setkala všude s úspěchem, přejeme jim krásné prázdniny a po nich se budeme těšit na jejich další divadelní počiny.

Foto: http://mimoni-kojetin.rajce.idnes.cz/Skopa_Barka_-_CSS_Kojetin_6.6.2018


19. května a 16. června 2018 - Sluníčko Kojetín

Od začátku kalendářního roku 2018 funguje pod Městským kulturním střediskem Kojetín dětský národopisný soubor Sluníčko pod vedením Kateřiny Pastyříkové a Hany Dvouleté s hudebním doprovodem Milana Zahradníka. Sluníčko se především orientuje na zachování našich hanáckých tradic v podobě písní, říkadel a tanců. V letošním roce naši nejmenší Hanáčci nacvičili pásmo s názvem Řemesla. Z něho se můžeme dozvědět, jak v minulosti vystupovali vápeníci, dráteníci, kováři, tesaři nebo řezníci. Premiéra tohoto pásma se uskutečnila v Bezměrově 19. května 2018 v rámci tradičních bezměrovských hodů na místním hřišti. Celé pásmo tak mělo možnost zhlédnout kolem pěti set diváků. Dětem ze Sluníčka se vystoupení opravdu povedlo a spojily tak příjemné s užitečným, když byly posléze odměněny jízdou na kolotoči. Další vystoupení následovalo o měsíc později v Tovačově, kde vystupovaly s pásmem Řemesla na akci Tovačovské fěrtóšek. Děti tak mohly porovnat svůj taneční projev s ostatními zúčastněnými dětskými soubory a prohlédnout si například prostory tovačovského zámku. Všem nejmenším Hanáčkům patří velké poděkování za to, že i nadále udržují hanácké tradice a zvyky, jež prezentují i mimo Kojetín. Další díky patři samozřejmě rodičům, které děti k této bohulibé činnosti vedou a v neposlední řadě vedoucím souboru Kateřině Pastyříkové a Haně Dvouleté.

Foto zde: https://photos.google.com/share/AF1QipPMRiguAXxIdCoLVn2Wm3417K2T2e30hOsb9_nTRcU7Yr94QMvxN3gtGXeNW6wlNw?key=UTJQRTdvQUNRMnNNd19EY2R1czNRWkpkaWdKVVdR


17. června 2018 - Pěvecký soubor Cantas – Jde slunce k nám

O zpříjemnění nedělního odpoledne 17. června 2018 se postaraly holky z pěveckého souboru Cantas. Na nádvoří Vzdělávacího a informačního centra se představily v téměř dvouhodinovém koncertu s názvem Jde slunce k nám. Na pomoc si sborové zpěvačky přizvaly Luboše Krobota a Kosťu Charalambidise z country kapely Countrio, bez nichž jsou dnes koncerty Cantasu takřka nemyslitelné. O klávesový doprovod se postarala vedoucí souboru Zuzka Zifčáková. Návštěvníci koncertu si tak mohli vychutnat písně naší i zahraniční provenience.

Foto: https://cantas-kojetin.rajce.idnes.cz/Koncert_Jde_slunce_k_nam..._17.6.2018/


Kojetínské kulturní léto (hudební i filmové) je v plném proudu

Mnoha institucím a organizacím začíná doba prázdnin a dovolených. Na kultuře naopak nastává doba pořádání různých venkovních akcí.
S úspěchem se setkává letní kino, které funguje oficiálně již třetí sezónu na nádvoří Vzdělávacího a informačního centra. I letošní nabídka filmů je pestrá a žánrově vyrovnaná. V pátek 1. června 2018 dostaly děti ke svému svátku muzikálovou pohádku Kráska a zvíře. O pět dní později ve středu 6. června 2018 k nám dorazila česká komedie Bajkeři, která teenagerům ukázala, že vedle virtuálního světa může být opravdový svět krásnější. Přesně za týden herečka Taťána Pauhofová přesvědčila návštěvníky letního kina, že lepši je mít Všechno nebo nic. V pátek 22. června 2018 měl v letním kině premiéru režijní debut Ondřeje Havelky Hastrman, kde v hlavních rolích zazářili Karel Dobrý a Simona Zmrzlá, jež v závěru filmu opravdu dostála svému jménu.
Souběžně s filmovým létem probíhá také léto hudební. Ve středu 13. června 2018 si mohli návštěvníci na nádvoří Vzdělávacího a informačního centra vychutnat koncert dechového orchestru ZUŠ Kojetín a také orchestr soukromé ZUŠ D-Music Two Three Four z Chropyně. Pro vyznavače lidové cimbálové muziky bylo připraveno ve středu 27. června 2018 vystoupení cimbálové muziky Primáš z Přerova.
Věříme, že návštěvnost těchto akcí bude mít i do budoucna stoupající tendenci, jak tomu bylo doposud, a že každý divák, či posluchač si najde to své, po čem jeho srdce prahne.

Foto KHL 13.6.2018: https://h-svaca.rajce.idnes.cz/Kojetinske_hudebni_leto_-_ZUS_Kojetin_a_Chropyne_13.6.2018/

Foto KHL 27.6.2018: https://h-svaca.rajce.idnes.cz/Kojetinske_hudebni_leto_-_Primas_27.6.2018/


Květen 2018


16. května 2018 - Mimoni v Bezměrově

Po prezentaci našeho dětského divadelního souboru Mimoni na Poděsu v Olomouci nás záhy čekalo vystoupení s Lakomou Barkou v Bezměrově. Někomu se mohlo zdát, že vystupujeme s úplně novou hrou, jelikož jsme "lakomou" přejmenovali na "skópó", ale nebylo tomu tak. Předhodové představení v Bezměrově bylo nachystáno na středu
16. května 2018. V pozdních odpoledních hodinách se sešli Mimoňové před kojetínským nádražím, kde na ně už čekala zodpovědná vedoucí osoba teta Svača. Po příjezdu vlakem do Bezměrova se tato klidná a tichá skupinka dětí vydala směrem ke kulturnímu domu. Lidé pracující na zahrádkách, když viděli a slyšeli tuto skupinku, se udiveně ptali jestli se organizátoři nespletli a nejde už obcí hodový průvod. Po příchodu ke kulturnímu domu jsme je uvítali spolu s osvětlovačem Honzou, který až v Bezměrově zjistil, že veškerá světla, která jsme naložili pracně v Křenovicích, jsou nám úplně k ničemu. Ne, že by kulturní dům nebyl doposud elektrifikován, ale přímo na jeviště svítilo nezataženými okny zapadající slunce. Navzdory všem peripetiím se nám podařilo zprovoznit scénu a odehrát Skópó Barku bez větších obtíží. O úspěchu našeho představení svědčí i velká návštěvnost bezměrovských a jejich kladné odezvy. Mimoni vedle zaslouženého aplausu obdrželi po výkonu sladkou odměnu v podobě dortu od tety Anežky, a zlatým hřebem pro ně byla jízda obecním hasičským autem zpět do Kojetína.

Foto zde: http://mimoni-kojetin.rajce.idnes.cz/Skopa_Barka_-_Bezmerov_16.5.2018/


23. května 2018 - Královny z Křenovic v Kovalovicích

Křenovčačky se rozhodly šířit osvětu i na venkově. Se svou hrou Královny zavítaly ve středu 23. května 2018 do Kovalovic. V prostorách zámečku se herečky Smotané hadice rychle aklimatizovaly a scéna byla nachystána  během chvilky. Příchozí „Koválovčáci“ obdarovali umělkyně již před představením výborným koláčem. Z hereckých výkonů a reakcí diváků bylo vidět, že jak herečky, tak i diváci si představení vyloženě užívají. Překvapivá byla i návštěvnost, která byla vskutku rekordní. Do kovalovického zámečku zavítalo přes šest desítek diváků. Je úctyhodné, že v dnešní době žije tradice divadelních ochotníků, kteří tak jako kdysi zajíždějí i do malých obcí zpříjemnit a obohatit jejich kulturní život.

Foto zde: http://smotana-hadice.rajce.idnes.cz/Kralovny_-_KD_Kovalovice_23.5.2018/


24. května 2018 - ZUŠ open

Čtvrtek 24. května 2018 se nesl ve znamení hudby. Už od ranních hodin probíhaly na nádvoří Vzdělávacího a informačního centra koncerty žáků ZUŠ Kojetín pro školy. Odpoledne vyrazili mladí muzikanti do centra města, kde na připraveném pódiu koncertovali pro veřejnost. O doprovodný program se postarala Ludmila Daňková, která se svými žáky uspořádala na kojetínském nádraží bubenické zastaveníčko. Bubeníci se posléze vydali na Masarykovo náměstí, kde se připojili ke svým spolužákům. Celá akce byla pořádána v rámci celostátního happeningu základních uměleckých škol a setkala se u veřejnosti s velkým ohlasem.
Tímto koncertem Základní umělecká škola Kojetín zahájila sérii koncertů na Masarykově náměstí v rámci Kojetínského hudebního léta, které v měsících červen až srpen organizuje Městské kulturní středisko Kojetín a tímto jste srdečně zváni...


25. května 2018 - Výstava Fauna a flóra na kartách

V pátek 25. května 2018 proběhla v prostorách galerie VIC vernisáž výstavy s názvem Fauna a flóra na kartách autorů Jiřího Novotného a Milana Bednáře organizovaných v Clubu sběratelů hracích karet. Přicházející návštěvníci se mohli při příchodu zahloubat do klavírního přednesu Miluše Venclíkové, jež celou vernisáž hudebně doprovázela. Poté uvítal přítomné muzejní pracovník Milan Zahradník a záhy předal slovo zasvěceným personám Jiřímu Novotnému a Milanu Bednářovi. Ti se zájmem promluvili o této výstavě, která již proběhla v minulém roce například v Prácheňském muzeu v Písku.
Překvapením páteční vernisáže byla návštěva kouzelníka Romana Vejmoly, jež dokázal nadchnout svými triky i nejmenší návštěvníky akce. Na této výstavě můžete vidět různé druhy karet v mnoha provedeních, exponáty soudobé i více než sto let staré z rozmanitých koutů světa. Navíc jsou tyto přírodní výjevy na kartách doplněny zajímavými předměty, které k nim neodmyslitelně patří, ať už jsou to lisy na karty, pivní půllitry, popelníky s karetní tematikou, či jiné další zajímavé doplňky. Výstava je určena jak pro dospělé, tak i pro děti, které zaujme především úvodní část, ale věříme, že i expozice jako celek. Bez vší nadsázky, může tento počin sloužit jako didaktická pomůcka, kde nejmenší mohou za pomoci rodičů rozpoznávat dinosaury, určovat názvy květin, či jednotlivých druhů zvířat. Výstava potrvá v galerii VIC do 22. července 2018. Přijďte se podívat, poučit se a zároveň si užít jedinečnou expozici!


Duben 2018


27. dubna 2018 - Královny Smotané hadice z Křenovic

V pátek 27. dubna 2018 zavítal do Kojetína soubor Smotaná hadice z nedalekých Křenovic. Diváci se nemohli dočkat, s čím přijdou tentokrát, protože jejich takřka kultovní hry jako Rozpalme to, má panenko, Křenovické mlýny a Nízkotučný život byly vždy zárukou kvalitní zábavy. Ani tentokrát herečky z tohoto souboru nezklamaly a pobavily nás tragikomedií Královny.
Co se může stát, když se potkají zdánlivě odlišné povahy žen v jednom lázeňském pokoji, se nejen kojetínští přesvědčili záhy. Johana Geršlová v podání výborné Martiny Večerkové se léčí s poraněnou nohou po autonehodě, kterou způsobil ne vlastní vinou její manžel. Její klid naruší paní Zita Hermanová, jenž ztvárnila bravurně Emilie Vránová. Ta se po sebevraždě manžela, který se nedovedl smířit s její spoluprací s STB, rozhodne prodat svůj domek a nastěhovat se k dětem, ale ty o ni jeví pramalý zájem. Trojici žen pak dotváří Eliška Svobodová v osobitém provedení Aleny Navrátilové. Ta po nezdařené operaci očí nadobro oslepla a propadla depresím.
Na pokoji se tak začaly rozkrývat jednotlivé příběhy žen, kterým zasadil osud do vínku nelehký životní úděl. I přes jejich zdánlivě tragické osudy byla celá inscenace prosycena výborným situačním humorem a nadějí, že všechno nakonec dopadne dobře. Výborné herecké výkony všech protagonistek byly podtrženy zajímavou scénou a vkusnou hudební složkou. Na inscenaci Královny bylo znát dobré režijní vedení herce Honzy Raclavského, jenž tímto kouskem režijně debutoval.
I přes ne ideální prostory sálu VIC opět „Křenovčačky“ diváky přesvědčily, že i na malé vesnici může vznikat velké divadlo.

Foto zde: http://h-svaca.rajce.idnes.cz/Smotana_hadice_Krenovice_Kralovny_VIC%2C_27.4.2018/


14. - 15. dubna 2018 - Mimoni na PODĚSu v Olomouci

Brzy ráno v sobotu 14. dubna 2018 se na Masarykově náměstí srotili členové souboru Mimoni. Důvodem byla účast na dvoudenní regionální přehlídce dětského divadla PODĚS v Olomouci.
Po příjezdu autobusu natěšené děti i rodiče pomohli nanosit do zavazadlového prostoru všechny potřebné rekvizity a kostýmy, za které by se nemuselo stydět ani Národní divadlo. Pak už se děti v krátkosti rozloučily s rodiči a vybaveny pečenými šneky, bábovkami a jinými pochutinami usedly v očekávání dobrodružství do autobusu, který se vydal ku Olomouci. Po cestě jsme se od dětí dozvěděli plno poučných informací, třebaže v Polkovicích bydlí Elinčin děda a v Dubu řádil kdysi svého času sekyrář. Také nám byly dětmi sděleny jejich představy o budoucích povoláních, mezi nimiž se objevily profese střihačů psů, módních stylistů a zpěvaček v Praze. Tímto jsme s kolegyněmi Hanou a Kateřinou zjistili, že éra popelářů, hasičů a sestřiček je už dávno z kurzu.
Po příjezdu do Olomouce nás čekalo nemilé překvapení. Jelikož auta blokovala křižovatku, kterou jsme se měli dostat do budovy, kde se měla celá přehlídka odehrávat, šofér autobusu nás vyložil i s kulisami na přilehlém parkovišti, odkud jsme všechny propriety museli odnosit asi ještě tři sta metrů do cíle určení. Tehdy jsme tiše záviděli ZŠ náměstí Míru, která se svezla s námi a jako rekvizity si do své hry zvolila pouze tašku s kostýmem žáby a pletený košík. Nakonec jsme vše zdárně zvládli a po přidělení šatny jsme odbarikádovali, na přání pořadatelů, vchod do budovy, kde byly naše rekvizity provizorně složeny. Pak už nebránilo nic tomu, abychom se vrhli do divadelního víru a navštívili první tři představení Matylda, Čuníkův super tajný deník a Zavřené dveře. Nejvíc naše Mimoně zaujal čuníkův deník, ve kterém se dozvěděli, jak prasata žijí v mylném přesvědčení, že je sedlák miluje a přitom je chová pouze na maso. Po zjištění tohoto faktu čuník ve spolupráci s kačerem odpálí kurník, který přebudoval na raketu i s celou rodinou sedláka a přestěhuje se na farmu k vegetariánům. Když jsme absolvovali toto představení a dílnu her, odebrali jsme se na oběd, kde se podával vepřový řízek s bramborem. Sladkou tečkou za odpolední siestou byla zastávka v cukrárně a příslib návštěvy Šantovky.
Z odpoledních představení se nám všem líbilo 14-14 Přátelství napříč staletími, jež pojednávalo o tom, že minulost může ovlivnit budoucnost a naopak. Samozřejmě nás také pobavily dvě pohádky dramaťáku ZŠ nám. Míru, v nichž zaskočili i členové našich Mimoňů Marťa Ligač a Kika Ligačová. Naše dobrá nálada byla završena nalezením Honzíčkova telefonu, po kterém bylo vyhlášeno celopřehlídkové pátrání, ten se objevil překvapivě u něj v batohu. Následně jsme si šli tedy odpočinout do avizované Šantovky. Při odchodu z tohoto nákupního centra nás čekalo sdělení, že Marťa nemá tašku s peněženkou a mobilem. Po pěti minutách, co kluci odešli hledat peněženku do KFC, jsem se rozhodl jít za nimi. Při mém příchodu namísto domnělé ztráty baťůžek visel na opěradle židle, ale chlapci tu zjevně ještě nebyli. Ti přiběhli vzápětí s tím, že se byli ještě podívat v obchodě na trička. Díky tomuto zdržení jsme dorazili pozdě na představení profesionálů Krvavé koleno. Na to se celý den těšila především Elinka, která ale po pěti minutách usoudila, že by se jí zdály ošklivé sny, a proto jsme s ní strávili zbytek představení venku. Ostatním Mimoňům se hororová komedie líbila. Největší hororový okamžik dne následoval po příchodu na ubytovnu. Pavouky v rozích stěn a jednu společnou sprchu na patře by ještě naši svěřenci přežili, horší než tyto úskalí byla však absence wifiny. Den byl u konce a Mimoni tvrdě usnuli, jelikož byl před nimi jejich velký den, kdy měli ze sebe vydat vše a ukázat PODĚSu, co v nich vězí.
Brzy ráno se vydala teta Haňa do nejbližšího obchodňáku všem pro snídani. Když se vrátila schvácená s bednou jogurtů, sýrů a rohlíků, tak jí Kika oznámila, že se všichni nasnídali z její bábovky a Májiny bezedné tašky. To už jsme se pomalu rozloučili s ubytovnou a spěchali jsme do ZUŠ, abychom se mohli převléct a připravit vše potřebné na naše vystoupení Lakomé Barky. Samotné vystoupení se i přes panující parno v sále vyvedlo na výbornou, i když si Pavča zapomněla v šatně koště, a tak musela místo zametání umývat okna. Že bylo představení úspěšné, jsme se dozvěděli posléze od vedoucích jiných souborů, a především podle zpěvu písně Zabili jsme čuníka…, kterou si pobrukovali návštěvníci opouštějící sál. Po zhlédnutí konkurenčních představení Gertruda a Divadelního Artomatu jsme se odebrali všichni na oběd, kde pro nás byla připravena osvědčená výborná čočková polévka z předchozího dne, obohacena o kousky zeleniny. Naplněna dojmy a obědem se ubírala naše skupina zpět do budovy ZUŠ, kde se měli vedoucí souboru i mladí herci dozvědět názory poroty a diváků na jejich inscenaci Lakomá Barka. Celkově se porotě líbilo zpracování, herecké nasazení a naše hanáčtina, kterou postavy mluvily. Už méně se jim líbilo nehumánní uspání pašíka hřebem a populární píseň Zabili jsme čuníka...
Při vyhodnocování jsme byli všichni napjatí. Na další přehlídky byly doporučeny tři soubory. My, jako jedni ze dvou souborů, jsme získali ocenění za energii vloženou do představení. Pak nezbývalo, než se rozloučit, sbalit rekvizity do autobusu, který tentokrát naštěstí dojel přímo před budovu a po cestě domů si sdělit své dojmy. Shodli jsme se svorně na tom, že byl tento víkend opravdu plnohodnotně prožitý, měli jsme možnost vidět jiné dětské soubory, navázat nové známosti, zjistili jsme, jak dělat některé věci jinak, i když víme, že je jinak dělat nebudeme. Každopádně to stálo určitě za to a mimo ocenění jsme si přivezli i skvělé zážitky.

A jak se přehlídka líbila samotným Mimoňům?!
Ela: Nejlepší pohádka byla ta naše a jako druhý Zavřené dveře.
Pája: Líbil se mi Divadelní artomat, 14-14 přátelství napříč staletími. Na jídlo u mě vyhrál řízek. Nejde říct, co se mi nelíbilo na divadlech – líbilo se mi všechno!
Marťa N.: Za prvé Šantovka :-) až teda na zapomenutou tašku. Za druhé setkání divadelních souborů :-D
Zuza: Mně se líbilo Krvavé koleno, Divadelní artomat a Zavřené dveře.
Kika: Ve dnech 14. – 15. dubna jsme se zúčastnili divadelní soutěže. Líbila se mi divadelní představení a jedna ze dvou dílniček. Cesta na oběd byla dlouhá, to se mi nelíbilo. Jinak KFC, zmrzlina atd. to bylo super! Myslím, že jsme si to všichni užili a nemuselo dojít ani k tomu, aby si Milan dával ibalgin:-)))
Marťa L.: Sice se to jmenuje PODĚS, ale poděs to nebyl! Bylo úžasný vidět, jak hrají divadlo jinde, prostě skvěle strávený víkend! Líbilo se mi vše, kromě Čuníkův supertajný deník. Úžasná zkušenost…
Leňa známá jako „Kus Kus nebo Háčková“: PODĚS to znamená největší zážitek s naším dramaťákem! Bylo to tam strašně fajn!!! Jen bychom mohli být víc venku… ta skákadla byla fakt boží. Jinak se mi líbilo, jak byla divadla originální. Každé bylo jiné. A taky loutkové divadlo od profesionálních herců, kteří nám taky napsali do zhodnocovacích deníčků:-D Taky jsme absolvovali dvě dílničky – jedna byla plná her a improvizací (ale hlavně her)
a druhá byla rozborová. Ta rozborová byla lepší. Z divadel se mi líbily asi Zavřené dveře, 14-14 přátelství napříč staletími a taky byla fajn pohádka O vznešené ježibabě. Ale stejně nejlepší byla Lakomá Barka:-)))
Mája: V Olomouci se mi líbilo. Ubytování bylo ale strašný – spaly jsme totiž čtyři na dvou sražených postelích (pozn. nemusely, samy si to zvolily). Záchody byly celkem fajn. Sprchy byly super. Divadla byla super, nejvíc se mi líbil Divadelní artomat a 14-14 přátelství napříč staletími. Ale nejlepší byla večerní procházka do Šantovky!
Majda: PODĚS to je synonymum ke slovům NEJLEPŠÍ FESTIVAL NA SVĚTĚ! Líbila se mi spousta vystoupení. Nejvíce se mi líbilo divadlo s názvem 14-14 přátelství napříč staletími a Divadelní Artomat. Na jídlo u mě vyhrává KFC neboli Kuře Fláknutý Cihlou. Na pití vyhrává bezinková limonáda. Nej písnička se jmenuje KUMBÁLEK! PODĚS je prostě top!!!
Janča: Na PODĚSu si mi líbila spousta divadel a jedno dokonce tak, že si budu kupovat knížku, podle které to divadlo bylo zpracováno. Také se mi líbil výlet do Šantovky, kde jsme byli na večeři v KFC. Na PODĚSu jsme si to určitě všichni užili!
Áňule: Mně se líbilo Krvavé koleno a nelíbil se mi Čuníkův supertajný deník.
Kuba: Nejlepší věci na PODĚSu – divadla kromě jednoho, hopsátko a chůdy. Nejhorší věci na PODĚSu – ubytování, Čuníkův supertajný deník, čas na procvičování.
Eliška: Turnaj v České Třebové se mi moc líbil, ale mrzí mě, že jsem nejela na PODĚS!!!

Foto zde: http://mimoni-kojetin.rajce.idnes.cz/Mimoni_na_PODESu_2018_14.-15.4.2018%2C_Olomouc/


Březen 2018


2. března 2018 - Premiéra Hanácké scény

V pátek 2. března 2018 prožili návštěvníci kojetínské sokolovny lásku mezi nebem a zemí. Nejednalo se o žádnou spiritistickou, či happeningovou akci, ale o premiéru nově nazkoušené konverzační komedie v podání domácí Hanácké scény. Tato hra Pam Valentine o lidském duchovnu naplnila divadelní sál naší instituce takřka k prasknutí. Diváci se seznámili s manželským párem Jackem a Susie Cameronovými (Radek Baštince a Marie Němečková), který musí po smrtelné nehodě na jachtě trávit drahnou dobu na svém sídle bez tělesných požitků. Svůj čas si krátí pronásledováním nájemníků. Ti se v domě střídají jako figurky na orloji, až do chvíle, kdy do sídla přijde spisovatel Simon Willis se svou ženou Flic (Jan Nedbal a Lucie Němečková). V tu chvíli se rozvíjí příběh plný nečekaných zvratů a situačního humoru. Vedle stálých členů Hanácké scény se v této komedii představil i hostující Bedřich Mokrý v roli Marka Webstera. Novými tvářemi, které překvapily svými hereckými výkony, byly Markéta Krchňáková v roli strážného anděla a Pavlína Lukášová, jež si zahrála matku Flic. S Láskou mezi nebem a zemí se naše Hanácká scéna zúčastnila i Divadelního Kojetína, na kterém sklidila náležitá ocenění.

Foto: http://h-svaca.rajce.idnes.cz/DS_Hanacka_scena_MeKS_Kojetin_Laska_mezi_nebem_a_zemi_-_premiera_2.3.2018/


3. března 2018 - Hanácké bál

V sobotu 3. března 2018 se sokolovna rozzářila hanáckými kroji. Vedle nich mohli účastníci Hanáckého bálu spatřit i kroje slovácké, jelikož k nám přijel folklórní soubor z Ořechova u Uherského Hradiště. Ti se připojili k úvodnímu defilé, které prošlo sálem za doprovodu dechové hudby Hanačka z Břestu. Byla to opravdu pestrá podívaná, tu na závěr umocnila neoficiální moravská hymna „Moravo, Moravo“, kterou si hrdě zazpívali nejen krojovaní, ale i návštěvníci této akce. V prvním vstupu se divákům předvedli naši nejmenší Hanáčci ze Sluníčka s pásmem tanců. Mezi tím už zvesela v pekle vyhrávala při dobrém vínečku cimbálová muzika Dubina a parket v sále sokolovny se začal plnit také. Není divu, muzikanti z Hanačky se umí totiž řádně odvázat. Pro ty, kteří jsou vyznavači modernější hudby hrála v několika vstupech pop-rocková pokroková kapela Hallo Band. Naši Hanáci z Kojetína také nelenili a v jednom ze vstupů vtáhli dokola všechny tancechtivé na známou „Dódlebskó“. Milým překvapením byl i výstup Chasy z Ořechova, kteří se účastní bálu už několik let, ale tentokrát poprvé vystoupili za doprovodu své cimbálové muziky. Nálada pozvolna stoupala a blížilo se tradiční vyvrcholení v podobě Moravské besedy. Tu si s chutí zatancovali Ořechováci, Hanáci z Hrušky, Kosíř z Kostelce a samozřejmě i domácí Hanácká beseda. Dobrá zábavy, kdy si každý přišel na své, trvala do časných ranních hodin. O tom, že tato akce byla vyvedená svědčí především rekordní účast návštěvníků všech generací a jejich ohlasy. Jsme rádi, že tento desítky let trvající zvyk se stále daří udržovat a je pro město Kojetín reprezentativní a neodmyslitelnou záležitostí.

Foto: http://h-svaca.rajce.idnes.cz/Hanacke_bal_2018_3.3.2018/


6. března 2018 - Premiéra Mimoni

V úterý 6. března 2018 pobavil jak dětské, tak i dospělé diváky, mladý a talentovaný spolek Mimoni MěKS Kojetín. V režii Milana Zahradníka  a Hany Svačinové odehráli moudrou pohádku Jana Wericha Lakomá Barka. Hned na začátku představení se diváci mohli přesvědčit, že předností této skupiny není jen herecký talent, ale i pěvecký a taneční projev. Samotná hra je zasazena do prostředí naší Hané a seznamuje tak mladé herce i diváky s naším nářečím, zvyky i mentalitou. Do děje příběhu uvedla diváky rozená vypravěčka, coby krajánek, Máňa Medunová. V hlavní roli Barky excelovala Lenka Kusáková, která zcela vystihla charakteristiku dané postavy. Neméně zdařile vykreslili postavy pana učitele a paní učitelové sourozenci Martin a Kristýna Ligačovi. Jejich roztomilé děti (Elinka Nosková, Zuzka Medunová, Anička Hovorková, Honza Polách a Marťa Nosek) vždy vše uvedly na pravou míru. Samozřejmě nesmíme opomenout ani další postavy, jako byl starý Dřímal v podání Máji Šušlíkové, starosta s paní starostovou, které ztvárnili Kuba Ovísek s Eliškou Gambovou a pan farář v provedení Dana Šóše. Bouřlivé ovace sklízely také „sósedky“ zosobněné Pavlínou Košťálkovou a Janou Dostálíkovou, od nichž se obecenstvo dozvědělo aktuality z Kojetína i širokého okolí. Představení nebylo tak jen zábavné, nýbrž i poučné.
O stylové dobové kostýmy a výrobu masek se postarala tvořivá Jana Nováková z MěKS Kojetín. Jsme rádi, že i v dnešní době fejsbuků, instagramů, zkrátka virtuální reality, mají děti zájem o divadlo a dovedou nacvičit kvalitní představení, jenž pobaví diváky všech věkových kategorií. Samozřejmě velký dík patří i rodičům, kteří jsou tomuto nakloněni, své děti podporují a vedou k této bohulibé aktivitě. Mimoni jsou záblesk naděje pro město Kojetín. To se může pyšnit dloholetou tradicí amatérského divadla, a díky tomuto divadelnímu kroužku doufat, že tato tradice bude pokračovat i v budoucnu. A jestli jste si mysleli, že Barka přestala lakotit, učitele tlačilo ve svědomí ukradené prase, důstojný pán našel důstojnost, tak to jste si měli přečíst radši nějakou pohádku, a né sledovat  tento pravdivý příběh.

Foto: http://mimoni-kojetin.rajce.idnes.cz/Lakoma_Barka_-_premiera_6.3.2018/


14. - 18. března 2018 - Divadelní Kojetín 2018

http://mekskojetin.cz/26-rocnik-rok-2018


20. března - 13. dubna 2018 - Sokolovna před rekonstrukcí - stěhování

Vyhlášením Československé republiky 28. října 1918 byly vytvořeny předpoklady pro další a intenzivnější činnost Sokola v celé zemi. Jednota v Kojetíně zaznamenala v tomto roce příliv nových členů a zvýšenou aktivitu všech, jak nových, tak i stávajících členů.
V zimních měsících se cvičilo stále v tělocvičně chlapecké školy, v létě na letním cvičišti v „sokolské zahradě“ ve Ztracené ulici. I přesto, že bylo po celý rok kde cvičit, kapacita ani zázemí nepostačovaly rozsahu cvičení ani počtu cvičenců. Řešením situace mohla být jedině stavba vlastního objektu. V roce 1925 se přípravy na stavbu sokolovny zintenzivnily, neboť vlastní objekt, základna pro stávající činnost a rozvoj činností nových, jednotě citelně chyběl. Bylo ustanoveno družstvo pro stavbu sokolovny, které vyzvalo všechny členy a příznivce k pomoci při stavbě budovy. Starostou jednoty byl v roce 1925 Ferdinand Venclík. A i jeho zásluhou se v průběhu dalších tří let jednota kromě cvičitelské činnosti zaměřovala na organizační práce spojené s výstavbou sokolovny. Návrh budovy zpracoval architekt A. Pilc. Jednalo se o moderně pojatou stavbu, která dodnes neztratila svůj půvab a funkci.
Otevření sokolovny 5. srpna 1928 bylo zároveň součástí oslav 40. výročí založení Tělovýchovné jednoty Sokol
v Kojetíně. V nové tělocvičně se mohla plně rozvinout veškerá činnost jednoty v oblasti cvičitelské, divadelní
i vzdělávací. Prubířským kamenem nové sokolovny byla zdařilá slavnostní tělovýchovná akademie.
V letošním roce, devadesátého výročí od otevření této budovy, se vedení Města Kojetín rozhodlo, že si celá budova zaslouží generální rekonstrukci s moderními technologiemi a vybavením. Architektonický ráz budovy ze třicátých let minulého století bude zachován. Rekonstrukce by měla začít v dubnu 2018 a zhruba za rok by měla být dokončena.

Čerpáno z publikace Kojetín v proměnách času


Únor 2018


2. února - 18. března 2018 - Výstava Sto let vzniku Československa

Letošní „osmičkový“ rok je významný pro naši republiku a český národ, protože si připomínáme sté výročí od vzniku samostatného československého státu v roce 1918. Při této příležitosti připravili František Riegl a Milan Zaoral výstavu s názvem Sto let vzniku Československa. Tato expozice mapuje naší historii od konce Rakousko-Uherské monarchie až po současnost. V galerii VIC můžete vidět zajímavé dokumenty a předměty, které provázely náš národ po celé století s přihlédnutím historii Kojetína. Nedílnou součástí budou i komentované prohlídky, které si můžou vyjednat jak školská zařízení, tak i soukromí zájemci po domluvě s autorem výstavy Františkem Rieglem.

http://mekskojetin.cz/galerie-vic/353/vystavy-v-roce-2018


4. února 2018 - Dětský karneval

V neděli 4. února 2018 se radovaly především děti, které navštívily karneval v prostorách sokolovny. Mezi pohádkovými bytostmi se prezentovali princezny, Šmoulové, skřítci, víly i akční hrdinové. Pro zúčastněné byl připraven pestrý program v podání agentury Radima Korába, který v převleku tyranosaura rexe bouřlivě přivítal nejmenší účastníky a jejich doprovod. V průběhu celého odpoledne si mohly děti vyzkoušet různé tanečky, soutěže
a zábavné hry, které byly po zásluze odměněny bonbóny. Samozřejmě nesměla chybět ani bohatá tombola plná všemožných hraček a věcí. Kdo chtěl dopilovat svoji masku, mohl navíc navštívit paní, která v prostorách vestibulu malovala roztodivné obrázky na obličej. Nejen děti se vyřádily na výbornou, ale i na tvářích rodičů a prarodičů bylo znát, že se při nedělním odpoledni dobře bavili.

Foto: http://h-svaca.rajce.idnes.cz/Detsky_karneval_Kojetin_2018_4.2.2018/


10. února 2018 - Vodění Medvěda

V sobotu 10. února 2018 se proháněl opět po roce v kojetínských ulicích medvěd. Sraz všech účastníků se letos pro změnu odehrával v prostorách VIC, které se pro tuto příležitost změnilo v provizorní kostymérnu, pro případ, že by někdo ze zájemců o medvěda neměl svoji masku. Většinou ale měli příchozí své originální převleky, kterými oslňovali okolí. Tak například kolegyně Háčková neváhala obětovat svoji pověst, a pro dokreslení postavy vodníka si půjčila od své známé těhotenský plovací kruh. Po úvodním tanečku před „Íčkem“ a odzkoušením děla, se masopustní průvod vydal před radnici, kde nás přivítali starosta a místostarosta douškem lahodného moku a jednohubkami. Když skončily slavnostní ceremonie, starosta předal rozvernému průvodu „ostatkovy právo“. Když vytočil medvěda, popřál všem pevné nervy a silná játra, vydali se medvědáři do náruče Kojetína, kde je čekalo lahodné pohoštění. U Pedyho si všichni pochutnali na specialitách božské Božky, Hruškovi nabídli tradiční koblížky s jemnou hruškovicí a u Řezáčů se podávala řezaná slivoce. Chuťovým buňkám maškar neunikly ani výborné oválné karbanátky Helči Kočičkové, po jejichž ochutnání někteří přítomní radili, ať si je nechá patentovat pod názvem Kočičkovy koule. Neplánovanou zastávkou byla návštěva v bývalém domě Jana Jakuba Vražiny, kde žíznivým otevřel nový pan domácí Jožka Plesník. Průvod nezapomněl navštívit ani „Pečovatelák“, před kterým tetina Vaculová nabídla výbornou buchtu se svařákem. Tam také přispěchala pohotová Jitka Juračková s plným košem pochutin a tekutin. Záhy se především děti těšily na koblížky s pěnou, které se podávaly u Vranů v Polní ulici, tam ovlažená hrdla zapěla nejstarší obyvatelce domu píseň Pod tou naší starou lípou, i když Vranovi mají na dvoře od pradávna ořech. Další štace, na kterou se všichni těšili, byla u Gardavských v Olomoucké ulici, kde se znavený medvěd odskočil vyvenčit na hnojiště. Tetina se strécem nabídli nejen chlazenou slivovici, ale i teplé kafe, které přišlo všem k duhu. Dechovka vesele hrála, masky se roztančily a vedle u Krčmařů už se také pomalu chystali domácí s pohoštěním. Posléze znavené kroky ostatkářů směřovaly do Restaurace Na Hrázi U Tondy, tam si slamáka, který rozverně ohlašoval masopust, spletl jeden host se skotem. Hned naproti restauračního zařízení nás přivítali jedni i druzí Drbalovi, od kterých jsme neodešli také s prázdnou. Závěrem celého průvodu byla zastávka u Gračků, to už ale medvěd pozvolna propadal zimnímu spánku a vodníkovi vysychal šos. Po celodenním maratonu se masky uchýlily zpět na „Íčko“, kde se znaveny občerstvily výbornou gulášovkou, jež vzpružila i piráty sužované mořskou nemocí. Ještě do pozdních večerních hodin se tančilo a zpívalo, není divu, vždyť konec masopustu se podle tradic musí náležitě oslavit. Což se nám letos opravdu povedlo.

Foto: http://h-svaca.rajce.idnes.cz/Vodeni_medveda_2018_Kojetin%2C_10.2.2018/


17. února - Country bál

V sobotu 17. února 2018 se sokolovna proměnila v divoký západ. Parket zaplnili kovbojové a kovbojky v rázovitých oděvech. K tanci a poslechu hrála kapela Holokrci s členem kapely Divokej Bill Honzou "Jackem" Bártlem. Návštěvníci si mohli zatančit nejen na klasické country hity, ale i na tvrdší rockové pecky. Od bufetu se linula lahodná vůně mexického guláše a španělských tortill. K mání byly i různé ohnivé vody, které s ochotou nabízel hombré Laďa se signoritou Marčelou. Ke zpestření celého večera přispěla kojetínská skupina Lucky While, která vystoupila v několika tanečních pásmech. Další neméně zajímavou atrakcí bylo vystoupení bratrů Honzy a Libora Krčmařových. Ti ve dvou vstupech, spolu s Josefem Zahradníkem, předvedli práci s lasem a biči. Tuto dovednost si vyzkoušela záhy i ředitelka MěKS, Hana Svačinová, zřejmě jako průpravu pro práci se svými zaměstnanci. Ten, kdo chtěl podráždit vrtkavou štěstěnu, mohl navštívit naše sličné Mučačity u Tomboly. Celý