Rok 2017


Prosinec 2017


24. listopadu - 20. prosince 2017 - Výstava Betlémů

V předvánočních dnech mohli návštěvníci galerie VIC zhlédnout výstavu betlémů na počest její zakladatelky Marie Kalovské.
Expozice byla zahájena slavnostní vernisáží v pátek 24. listopadu 2017 za účasti pěveckého sboru Cantas, který obšťastnil příchozí několikero procítěně zpívanými koledami. Mezi letošní novinky patřily unikátní betlémy, které vytvořili žáci ZŠ nám. Míru a Gymnázia Kojetín z iniciativy DDM Kojetín. Návštěvníci tak mohli mimo jiné spatřit „Petlém“ vyrobený z pet lahví, nebo originální paletové jesličky.
Poděkování patří také kojetínským občanům, kteří své betlémy zapůjčili pro tuto příležitost a nejen jim. Svou troškou do mlýna přispěli i mimokojetínští – Jaroslav Tesař z Olomouce,  Dana Zlámalová ze Skaštic a studenti Střední školy řezbářské z Tovačova. Expozici dokreslily také svaté obrázky a vánoční pohlednice ze sbírek Františka Riegla. Jako milý doplněk působila i výstavka vánočních ozdob lidové umělkyně Jiřiny Rottenbergové.


5. prosince 2017 - Mikuláš

V úterý 5. prosince 2017, v předvečer svátku Mikuláše, se v Kojetíně vydal nadělovat hodným dětem onen svatý muž se svojí andělskou družinou. Samozřejmě nesměli chybět ani čerti, kteří se po cestě k nebešťanům přidali. Ve všech příbytcích kojetínských zazněly krásné písně a básně z úst dětí, jež byly odměněny vzápětí. Rozzářené oči těchto nejmenších potvrdily, že tato tradice má u nás pořád své místo, které nevytěsní ani obézní Santa se stádem sobů.


8. prosince 2017 - Závěrečná taneční kolona

V pátek 8. prosince 2017 zazněly na úvod závěrečné kolony tanečních slavnostní tóny polonézy. Sál se proměnil takřka v pohádkovou přehlídku slečen v okázalých róbách a jejich partnerů. Mladé páry vtančily do sálu a padly na ně zraky všech příbuzných a přátel, kteří se přišli přesvědčit, jak letošní studenti zvládli kurzy tanečních. V průběhu celého večera předvedli absolventi přihlížejícím klasické i moderní tance. Pěknou podívanou, a zároveň milým zpestřením byly ukázky tanečních kreací profesionálů z klubu Henzély-Swing Kroměříž. Ti se záhy také ujali soudcování v soutěži o nejlepší tanečníky z řad účastníků kurzů.
K tanci a poslechu hrála napříč všemi žánry hudební skupina Benny-Q z Brna. Poděkování za tuto vydařenou a důstojnou akci patří především lektoru Igorovi Henzélymu, který taneční hodiny vedl, a otevřel tak svým žákům pomyslné dveře od společenského světa, kde získané dovednosti mohou plně využít.

Foto: http://h-svaca.rajce.idnes.cz/Zaverecna_kolona_tanecnich_8.12.2017


15. prosince 2017 - Vánoční koncert pěveckého souboru Cantas

V pátek 15. prosince 2017 v podvečerních hodinách naplnila prostory sokolovny vůně punče a především zpěv koled i vánočních písní v podání pěveckého sboru Cantas, který doprovodila kapela Countrio z Hodonína. Jako předzvěst nadcházejících svátků se čas na chvíli zastavil a po hektickém dnu si mohli návštěvníci poslechnout krásné hlasy a zpříjemnit si tak páteční večer. Letos byl koncert s názvem Vy, pastuškové, stávéte opravdu pestrý, mimo tradičních českých a moravských koled zazněly i spirituály, tradicionály či písně z různých koutů celého světa. V průběhu celého koncertu panovala sváteční atmosféra, kterou podtrhoval doprovod a dirigování vedoucí celého sboru Zuzany Zifčákové, stejně tak jako moderování principála kapely Countrio Lubomíra Krobota. Na závěr si návštěvníci s chutí zazpívali již tradičně vánoční píseň Happy Christmas interpreta a skladatele Johna Lennona a kultovní koledu Pásli ovce Valaši. Věříme, že klidná a pokojná nálada, kterou navodil tento koncert, provázela všechny zúčastněné po celou dobu vánočních svátků.

Foto: http://cantas-kojetin.rajce.idnes.cz/Koncert_Vy,_pastuskove,_stavete_15.12.2017


Listopad 2017


3. listopadu 2017 - Divadlo žije! Rebelové ze Stodoly

V pátek 3. listopadu 2017 se v sále Sokolovny Kojetín představilo publiku divadlo Stodola Jiříkovice s muzikálem Rebelové ze Stodoly, který znají diváci z pláten kin a televizních obrazovek. Hra o dospívání, zkoušce z dospělosti a lidských osudech nadchla diváky svým originálním zpracováním, vtipem, choreografickou stránkou i výbornými pěveckými výkony všech protagonistů. V jedné z hlavních rolí exceloval i kojetínský herecký talent Honza Raclavský. Příběh zběhlých vojáků, tří maturantek a poklidného maloměsta, pamětníkům bezesporu nastínil krátké uvolněné období před rokem 1968 a posléze tvrdou odplatu za chvíle naděje v srpnu téhož roku. Silně emoční závěrečná scéna působila mrazivě i na diváky, kteří posrpnové události roku 1968 nezažili, a připomněla nám všem, že svoboda a touha po ní patří k základním potřebám lidského žití. Rebelové ze stodoly se zařadili k těm zdařilým a působivým inscenacím, které jsme měli možnost na prknech Sokolovny zhlédnout, o čemž svědčili závěrečný aplaus diváků ve stoje.

Foto: http://h-svaca.rajce.idnes.cz/Divadlo_Stodola_Jirikovice_-_Rebelove_ze_Stodoly_3.11.2017/


7. listopadu 2017 - Pohodáři v Sokolovně

V úterý 7. listopadu 2017 zavítali na Sokolovnu populární Pohodáři. Pro žáky 2. stupně základních škol a studenty gymnázia si připravili přednášku Polsko – země kříže, podzemí, divočiny a srdce. V dvouhodinovém bloku žáky seznámili s katolickou podstatou Polska, osobností papeže Jana Pavla II. nebo Hitlerovými podzemními komplexy, které byly vybudovány v průběhu II. světové války. Pohodáři ve své přednášce neopomněli ani tradiční zvyky dobrosrdečných Poláků nebo divokou přírodu Bělověžského pralesa se zajímavým osudem tamějších zubrů.


11. listopadu 2017 - S písničkou se mládne

V Sokolovně v Kojetíně se mládlo s písničkou už po osmé. V sobotu 11. listopadu 2017 všechny přítomné pěvecké sbory a návštěvníky přivítala v 16 hodin ředitelka MěKS Kojetín Hana Svačinová. Po celou dobu přehlídky panovala příjemná přátelská atmosféra, o kterou se postarali především zaměstnanci MěKS Kojetín a domácí pěvecký sbor Cantas. Na začátku programu vystoupil ženský pěvecký sbor Vlastimila Prostějov, po nich mužský pěvecký sbor Orlice Prostějov, vzápětí mohli diváci vyslechnout trochu folkloru v podání národopisného souboru Týnečáků z Velkého Týnce, na který plynule navázal smíšený pěvecký sbor Rosénka z Rožnova. V závěrečné části přehlídky nám zanotoval pěvecký sbor Vokál Přerov a samozřejmě domácí ženský pěvecký sbor Cantas, jehož zdatná sbormistryně Zuzana Zifčáková vyzvala poté všechna pěvecká tělesa ke zpěvu společné písně, kterou byl známý gospel Pochod svatých. Věříme, že jak účinkující, tak příznivci sborového zpěvu plně prožili krásné sobotní odpoledne plné písniček a věříme, že se k nám do Kojetína budou stále vracet.

Foto: http://cantas-kojetin.rajce.idnes.cz/S_pisnickou_se_mladne_2017_-_8._rocnik_11.11.2017


14. listopadu 2017 - Bazárek


24. listopadu 2017 - Rozsvícení vánočního stromu

V pátek 24. listopadu 2017 se už před polednem zaplnilo Masarykovo náměstí stánkovými prodejci, kteří nabídli veřejnosti jak výborný punč, tak i pochutiny, řemeslné výrobky a ostatní zboží různého charakteru. Hlavní program ovšem začal od 16 hodin, kdy se na pódiu objevila známá kojetínská celebrita Dale Williams. Souběžně v galerii VIC probíhalo otevření výstavy betlémů. Příchozí přivítala děvčata z pěveckého sboru Cantas koledami a vánočními písněmi. Po úvodní řeči kurátora výstavy – Milana Zahradníka, pak mohli obdivovat návštěvníci betlémy různorodých stylů. Mezi letošní valnou část expozice patří betlémy vyrobené žáky ZŠ náměstí Míru a Gymnázia Kojetín, podnícené aktivitou pracovníků DDM Kojetín. V prostorách budovy si mohli také zájemci zakoupit vánoční hvězdu na podporu hemato-onkologicky nemocných dětí, kterou každoročně pořádá obecně prospěšná společnost Šance při hemato-onkologickém oddělení dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Další atrakcí v prostorách galerie byly dílničky DDM Kojetín, ve kterých se mohli nejmenší i jejich doprovod výtvarně vyřádit. To už byl ale program na náměstí v plném proudu. Divákům se v několika vstupech představili žáci Základní umělecké školy Kojetín. Poté následovala pohádka Obušku z pytle ven v podání pracovníků a příznivců MěKS Kojetín a dětské skupiny Mimoni, při které se přítomné děti přesvědčily, že krást se nevyplácí a někdy je potřeba i obušek. Následoval zlatý hřeb večera, při kterém uvítal přítomné starosta Kojetína Jiří Šírek spolu s místostarostou Miloslavem Oulehlou. Ti odpočítali spolu s dětmi poslední vteřiny před rozsvícením vánočního stromu a ohňostrojem, jenž posléze rozzářil náměstí.

Foto: http://h-svaca.rajce.idnes.cz/Rozsviceni_vanocniho_stromu_-_24.11.2017/


Říjen 2017


9. října 2017 - Křemílek a Vochomůrka

V pondělí 9. října 2017 se na Sokolovně v Kojetíně rozhostila pohádková atmosféra, kterou nám přinesli dva známí filutové z mechu a kapradí, Křemílek s Vochomůrkou. Nejmenší diváci měli možnost prožít s těmito pohádkovými postavičkami jejich nevšední příběhy, které znají i ze stejnojmenného populárního večerníčku Václava Čtvrtka.  Asi v hodinovém představení si děti mohly spolu s Křemílkem a Vochomůrkou zazpívat řadu písniček a pomoci jim například vzbudit semínko fialy, které vlastně ani fialou nebylo, nebo s nimi pozorovat co se vykuklí ze záhadné larvy. Všechna tato dobrodružství prožili přítomní spolu s herci divadla Scéna Zlín, kterým tímto děkujeme za to, že vykouzlili úsměv na tváři malých diváků a udrželi je v pozornosti po celou dobu představení.

 


11. října 2017 - Divadlo žije! - Maria III. aneb Godmother ve stínu své krve

Ve středu 11. října 2017 k nám zavítaly hned dva divadelní soubory Divadlo Šumperk a D 123, které představily divákům sicilskou gangsterku o několika málo dějstvích Maria III. aneb Godmother ve stínu své krve. Hra Leontýny T. zavedla publikum do období 30. let, kdy se ovdovělá Maria Ciccotela snaží obchodovat s vínem, které po smrti Giovanniho, jejího manžela, bohužel postrádá onu pověstnou jiskru na základě čehož ztrácí rodinný obchod své zákazníky. Jediným východiskem je převzetí rodinného podniku některým ze tří synů, kteří vstupují do děje a rozehrávají rodinné drama.   Aby toho nebylo málo, do děje ještě vstoupily dvě dívky, každá s jiným posláním. Převzal rodinný podnik hloubavý a jemný Sonny, prudký a ohnivý Johny nebo Bonnie, který vynikal tancem a zálibou v ženských šatech? Jak to nakonec vlastně dopadlo se dozvěděli diváci, kteří se přišli pobavit a zavítali do prostorů Sokolovny, kde bylo víno s jiskrou minimálně v prostorách vestibulu.

Foto:
http://h-svaca.rajce.idnes.cz/Divadlo_Sumperk_a_D_123_MARIA_III._aneb_Godmother_ve_stinu_sve_krve_11.10.2017

 


14. října 2017 - Bethrayer Meatfly Fest

V sobotu 14. října 2017 proběhl v kojetínské Sokolovně Bethrayer Meatfly Fest 2017. Tento hudební festival zaměřený na tvrdou muziku pořádaný kojetínskou kapelou Bethrayer se každoročně těší velké oblibě. Stejně tak tomu bylo i letos, kdy se prostory zase zaplnily a na akci si našlo cestu okolo 400 lidí. Atmosféra byla perfektní a vše mělo hladký průběh bez komplikací a všichni si akci náramně užili.

   


25. října 2017 - Prodloužená tanečních

Ve středu 25. října 2017 se především v sále Sokolovny konala prodloužená lekce tanečních. Rodiče i známí účastníků kurzu se mohli přesvědčit, jak si mladí tanečníci počínají pod vedením zkušeného tanečního mistra Igora Henzélyho z Kroměříže. V sále vládla uvolněná atmosféra a v průběhu příjemného podvečera se účastníci kurzů předvedli v několika tanečních disciplínách. Přihlížející tak mohli ocenit dosavadní získaný um žáků při tancích jako je polka, tango nebo čača i styl výuky samotného tanečního mistra. Součástí lekcí je i seznámení s etiketou, tu měli někteří mladí pánové zvládnutou na jedničku, což bylo patrné z drobných dárků, kterými obdarovávali své taneční partnerky.

 


Září 2017


9. září 2017 - Cyklovýlet se starostou Kojetína do Křenovic v rámci ETM

V rámci Evropského týdne mobility pořádá každoročně Městské kulturní středisko Kojetín cyklovýlet za krásami okolí Kojetína. Letos, v sobotu 9. září 2017, jsme se vydali do sousedních Křenovic. Ráno přivítal na Masarykově náměstí  všechny kolaře starosta Jiří Šírek kalíškem dobrého moku. Celou dobu byli všichni zúčastnění pod dozorem zkušené městské policie, takže tento drobný doping byl dovolen. Po organizačních záležitostech všichni nasedli na své bicykly a vyrazili směrem na Bezměrov, kde se posléze napojili na zpevněnou polní cestu vedoucí do Zlobic. Další terénně náročný úsek vedl přes Bojanovice do nedalekých Kovalovic, kde se všichni výletníci mohli pokochat krásným výhledem na hanáckou krajinu i díky tomu, že počasí bylo v daný den jako ze žurnálu. Po zdolání kovalovských vršků se vydali cyklisté na obslužnou cestu lemující dálnici na Brno, po které plynule dorazili až do vytouženého cíle v Křenovicích. Tím bylo místní pohostinské zařízení Snack bar, kde všechny dorazivší vřele přivítal hostinský Vladimír Vymětal slovy: „Tož vás tady vítám, oheň máte rozdělané, špekáčky donesu a možete si dat sodovku nebo pivo!“ Záhy už si někteří opékali špekáčky u praskajícího ohně, jiní si zazpívali pěkně od plic s harmonikou a ti ostatní si sdělovali své zážitky z podařeného a pěkně prožitého podzimního dne.

Foto: http://h-svaca.rajce.idnes.cz/ETM_Kojetin_2017_-_Cyklovylet_pres_Bezmerov%2C_Bojanovice%2C_Kovalovice_do_Krenovic_9.9.2017/

   


20. září 2017 - Divadlo žije! - Inferno aneb Konec legrace

Ve středu 20. září 2017 jsme zažili na Sokolovně „peklo“ v podání Divadla Dostavník Přerov. Zajímavě pojatý námět Dante Alighieriho bezesporu zapůsobil na přítomné diváky. Scénář k této hudební performanci vytvořil Zdeněk Hilbert, který se ujal také hudební složky, režie a ztvárnil hlavní roli ega i alter ega. V náročné inscenaci vystoupilo mimo známých členů Dostavníku i Divadlo Stodola Jiříkovice a také kojetínský herec Jan Raclavský. Diváci v hledišti ocenili progresivní ztvárnění tohoto klasického díla. Podmanivá hudba i náročné choreografické variace podtrhovaly náladu celého představení od začátku až do konce. Divák si spolu s herci mohl projít hierarchií neřestí, zažít strach ze smrti a přesvědčit se o tom, že peklem si můžeme procházet i v reálném životě. Produkce vybízela k zamyšlení, že mimo smrtelných hříchů je největší  ten, který pácháme sami na sobě, kdy jenom my sami si můžeme poskytnout rozhřešení a odpuštění.

Foto: http://h-svaca.rajce.idnes.cz/Divadla_Dostavnik_Prerov_a_Stodola_Jirikovice_-_Inferno_aneb_Konec_legrace_20.9.2017/


23. září 2017 - Dobré duše vol. 2

V sobotu 23. září 2017 se uskutečnila již podruhé naše dobročinná akce Dobré duše, která se letos konala na podporu léčby Samuela Pavlíčka. Sešlo se velké množství lidí, které neodradilo ani nepříznivé počasí. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli nejen formou darů do tomboly, ale také finančním darem. Velké díky patří všem kapelám, které předvedly pořádnou show bez nároku na honorář.
Děkujeme, že se vás sešlo tolik se srdíčkem na pravém místě.

       


PRÁZDNINY 2017


11. - 13. srpna 2017 - Kojetínské hody 2017

http://mekskojetin.cz/kojetinske-hody/kojetinske-hody-2017


1. července - 6. září 2017 - Kojetínké kulturní léto - hudební i filmové

 

Období prázdnin je určeno pro odpočinek, relaxaci a různorodé vyžití. V oblasti kultury je to však doba kulminační, kdy je pořádáno nespočet akcí.

Přes léto mohli kojetínští navštívit mimo hodů i hudební dýchánky na Masarykově náměstí v rámci Kojetínského hudebního léta. V červenci (18. července 2017) se nám představila, v Kojetíně známá, hudební skupina Kanci paní nadlesní z Brna, která hrála jak české, tak i zahraniční populární hity. O týden později ve středu 26. července 2017 vystoupila v Kojetíně dechová hudba Morkovčanka. Letos naštěstí nepršelo, takže si diváci mohli v suchu na náměstí vychutnat lidové písně v podání těchto mladých muzikantů. S hudebním létem jsme se rozloučili v pátek 25. srpna 2017, kdy si přišli na své i vyznavači především tvrdší rockové muziky. V rámci rockového pátku se nám představily kapely Sounder z Luhačovic, Critical Acclaim z Přerova, Born z Oder a Our Atlantic z Valašského Meziříčí.

Produkce letního kina také nezahálela. Diváci mohli po celé léto navštěvovat nádvoří VIC, kde se promítaly nejen české komedie, romantické filmy, dramata, ale i animované filmy pro nejmenší. Pomyslným zazimováním letního kina bude film Millerovi na tripu ve středu 6. září 2017, který bude nabízen v rámci Evropského týdne mobility. Určitě si nenechte ujít tuto bláznivě-komediální  road movie a přijďte se rozloučit s letní filmovou produkcí.

       


ČERVEN 2017


2. června - 30. června 2017 - Kojetínské kulturní léto – hudební i filmové

V pátek 2. června 2017 bylo v kojetínském letním kině připraveno pro nejmenší promítání animovaného filmu Tajný život mazlíčků, který se těšil hojné účasti jak dětských, tak dospělých diváků. O pár dní později, ve středu 7. června 2017 se divákům představil herec Jiří Bartoška v českém filmu Teorie tygra. Kdo hledal trochu odlehčení a únik před všedními starosti, navštívil bezesporu komedii Dítě Bridget Jonesové, která úspěšně navazovala na známý Deník Bridget Jonesové. Náročnější diváky zaujalo zajisté drama Klub poslední naděje, který se věnoval problematice nakaženým virem HIV a marným bojem s farmaceutickým průmyslem. Posledním počinem letního kina v měsíci červnu byla výborná česká komedie s Ondřejem Vetchým a Petrou Hřebíčkovou Bezva ženská na krku. Tímto ovšem samozřejmě filmové léto v Kojetíně nekončí. V měsíci červenci a srpnu se můžou diváci těšit na další výborné české i zahraniční filmy, například Instalatér z Tuchlovic, Everest, Kobry a užovky, Edith Piaf, Špunti na vodě,  Spojenci, Muzzikanti, Masaryk i animované filmy pro děti Trollové a Zpívej. Filmové léto zakončíme až v září promítáním filmu Millerovi na tripu v rámci akce Evropského týdne mobilty.
V rámci Kojetínského hudebního léta se ve středu 21. června 2017 představila rocková kapela Alband z Brna, která je složena převážně z  členů legendární skupiny Kern. V jejich podání si posluchači mohli zazpívat i oblíbené hity jako například "Blízko nás". Blízko nás jsou i další hudební produkce. V červenci kojetínské náměstí ožije hudební skupinou Kanci paní nadlesní a dechovou hudbou Morkovčanka. Hudební léto pak zakončí v měsíci srpnu rockový pátek s kapelami  Sounder (hard-rock/stoner-rock, Luhačovice), Critical Acclaim (rock-crossover, Přerov), Born (rock, Odry) a Our Atlantic (pop-punk, Valašské Meziříčí). Krásné kulturní letní zážitky!


12. června 2017 - 16. listopadu 2017 - Výstava Dřevořezby Josefa Sigmunda

Pro letní návštěvníky naší galerie jsme připravili výstavu s názvem Dřevořezby Josefa Sigmunda.  Jak už sám název expozice napovídá, jedná se o umělecká díla zhotovená ze dřeva. Josef Sigmund se narodil v malebné vesničce Kostelany, na úpatí Chřibů v roce 1944. Už od mládi vyrůstal v rodině, která měla vztah k přírodě a především ke dřevu. Po ukončení základní školní docházky se vyučil strojním zámečníkem, pracoval v továrně TOS Hulín a dlouhodobě ve Stavbytu Kroměříž. Práce se dřevem se stala, kromě manželky a rodiny, jeho celoživotní láskou. Na výstavě můžete vidět pestrou škálu a průřez celým dílem autora výstavy. Dětství příchozím připomenou plastiky inspirované obrázky Josefa Lady, figurky skřítka Medovníčka a čerti zhotovených podle ilustrátora Karla Franty. Zajímavé jsou i variace na umělecká díla například Hieronyma Bosche nebo Vincenta Van Gogha. Svou idylickou krásou vás ohromí i lidové valašské motivy, zátiší s květinami  a v neposlední řadě plastiky zobrazující malebná zákoutí Kroměříže. Příjemným doplňkem expozice jsou řezbované šperkovnice a podnosy s pohárky. Určitě si tuto výstavu nenechte ujít! Pro návštěvníky VIC bude otevřena až do listopadu 2017.


KVĚTEN 2017


5. května 2017 - Posezení s cimbálovou muzikou Ječmínek

V pátek  5. května 2017 rekonstruovaným sálem v budově VIC zazněly malebné tóny houslí a cimbálu. Tentokrát k nám zavítala cimbálová muzika z Malé Hané Ječmínek. Ta bavila bezmála půl sta návštěvníků, kteří si u dobrého vínka zanotovali známé lidovky, jako Na tu svatů Katarinu, Vínečko bílé a další klasické songy podobného ražení. Samozřejmě nechybělo ani vynikající občerstvení s usměvavavou obsluhou.

Foto: http://h-svaca.rajce.idnes.cz/Cimbalova_muzika_Jecminek_5._5._2017/


8. května 2017 - Country tance s Američany v Kojetíně

V pondělí 8. května 2017 se v odpoledních hodinách konalo mezinárodní taneční setkání příznivců country se světově známým lektorem, americkým callerem Davidem Millstonem. David Millstone je již několik let prezidentem Country Dance and Song Society of America. Českou republiku navštěvuje pravidelně od roku 2005, kdy se s ním poprvé setkali i tanečníci Lucky While Kojetín. Davidovy lekce jsou zaměřeny na tance v různých formacích – kruhové tance, tance pro tři páry, čtverylky, dlouhé řady, sicilské kroužky a mescolanzy. Tyto tance calleruje, to znamená, že do hudby v rytmu a v krátkém předstihu napovídá tanečníkům jednotlivé figury, jejichž názvy a provedení jsou všem dopředu známy. Často do svých programů D. Millstone také zařazuje anglické contra tance z období 16.–19. století.
Taneční odpoledne se podařilo zorganizovat taneční skupině Lucky While s velkou podporou MěKS Kojetín. Do sálu kojetínské Sokolovny se sjeli tanečníci z Ameriky, Holandska, Brna, Vyškova a Prostějovska. To vše bylo možné také díky taneční agentuře Dvorana z Prahy, která pořádá festivaly tanců a také poznávací zájezdy zahraničních hostů a turistů po České a Slovenské republice. Kojetín se tak stal na jedno odpoledne příjemnou zastávkou poznávacího zájezdu.
Na tanečním parketu se setkali lidé ve věku 6 až 80 let, které spojovalo nadšení, dobrá nálada a chuť naučit se něco nového. S jazykovou bariérou nebyl problém, jelikož se o překlad postaral Jan Pumpr, vynikající tanečník a lektor zmíněné taneční agentury. Společný čas strávený ve víru tance utekl velmi rychle, pověděli jsme si pár slov
a zahraniční hosté museli pokračovat ve svém dalším programu. Tímto akce neskončila, neboť mikrofonu se ujal Martin Budiš z Mysločovic, který velmi zdařile pokračoval ve výuce country tanců. A jak už to na takových akcích bývá, rozloučili jsme se společným valčíkem. Podle ohlasů zúčastněných byli všichni spokojeni a nadšeni z vydařeného odpoledne.

       


30. května 2017 - Kojetínské kulturní léto 2017

Jaro nám pomalu dalo sbohem a nyní nás čekají teplé letní měsíce prosycené vůní posečené trávy, chvílemi strávenými u vody a na zasloužených dovolených. I když astronomické léto začíná až 21. června, v Kojetíně to naše hudební jsme přivítali už 30. května 2017, kdy se v rámci celostátního happeningu základních uměleckých škol představili místní žáci s pestrým programem, který nás provedl různými žánry hudebního světa. V následujících letních měsících nás čekají další hudební skupiny a kapely, jež osloví určitě širokou veřejnost. Na své si přijdou jak milovníci pop music, tak dechovky, ale i klasického rocku.
O pár dní později, v pátek 2. června 2017 se můžou nejen Kojetínští těšit na zahájení tzv. filmového léta. Při této příležitosti promítneme animovaný film Tajný život mazlíčků, který je věnovaný našim nejmenším. Letní kino nabídne divákům české filmy, díla zahraniční provenience, komedie, ale i příběhy s vážnou tematikou. Filmové dýchánky se budou odehrávat až do září v prostorách nádvoří Vzdělávacího a informačního centra na Masarykově náměstí 8.
Pomyslnou třešničkou na dortu letní sezóny budou Kojetínské hody, které připadají na víkend 11. až 13. srpna 2017. V tuto dobu, od pátku až do neděle, ožije město nespočetnými sportovními a kulturními akcemi. V hlavní hodovou neděli se můžou návštěvníci těšit nejen na tradiční krojovaný průvod s jízdou králů, ale i na populární hudební skupiny, jako jsou King Bee, Mňága a Žďorp nebo Imodium.
Věříme, že si každý Koječák, znaven celodenním opalováním a koupáním v bazénu, najde chvilku i na návštěvu některé akce z této bohaté nabídky.


DUBEN 2017


6. dubna - 31. května 2017 Výstava Kambodža

Výstava fotografií: S.O.S. Děti Kambodži, Sirotčinec v Phnom Penh, Musím být trpělivá (NaZemi), Textilní továrny JV Asie, Rudí Khmerové, Jídlo JV Asie

     


BŘEZEN 2017


4. března 2017 - Hanácké bál

V sobotu 4. března 2017 se na Sokolovně měli možnost sejít všichni příznivci folklóru a dobré zábavy na již několikátém ročníku tradičního Hanáckého bálu. V okázalé záplavě hanáckých krojů vynikli i krojovaní návštěvníci ze Slovácka. Zahájení proběhlo v klasickém duchu, kdy se všichni krojovaní předvedli při slavnostním nástupu a následně zazpívali neoficiální moravskou hymnu Moravo, Moravo, při níž všichni přítomní v sále povstali a ke zpěvu se připojili. Poté nastoupili nejmladší Hanáčci s pásmem Když jsem já byl malé chlapec a ukázali divákům, jak by se chrabře bránili, kdyby nás napadl Turek. V průběhu večera vystoupila také domácí Hanácká beseda se stejnojmennou taneční vsuvkou. O půlnoci pak zatančili všichni krojovaní neodmyslitelnou Moravskou besedu. K tanci hrála celý večer osvědčená dechová hudba Hanačka z Břestu a pro příznivce pop music kapela Hallo Band. Pro ty, jež si chtěli odpočinout a zazpívat si při dobrém vínku, hudla v pekle cimbálová muzika Dubina s primášem Luďkem Koutným. V improvizovaném Hanáckém šenku tekly lahodné moky proudem a Hanáci opět dokázali, že "me sme me, a že se nedáme".

Foto: http://h-svaca.rajce.idnes.cz/Hanacke_bal_2017_4._3._2017/


7. března - 26. května 2017 - Výstava T. G. Masaryk ve fotografii

V pondělí 7. března 2017 byla slavnostně otevřena výstava autorů Františka Riegla a Milana Zaorala s názvem T. G. Masaryk ve fotografii Jak už název napovídá, jedná se o expozici věnovanou našemu prvnímu prezidentu Osvoboditeli. Datum vernisáže bylo vybráno úmyslně, jelikož na tento den připadá výročí narození této osobnosti. V úvodu všechny přítomné přivítala ředitelka MěKS Hana Svačinová, která následně předala slovo Františku Rieglovi, který krátce pohovořil o významu tohoto počinu. Poděkování za připomenutí osobnosti T. G. M. i mladým generacím vyjádřil i starosta Jiří Šírek.
V rámci otevření výstavy zazněla i oblíbená „Tatíčkova“ píseň Teče voda, teče. Expozice je významným počinem, kde se může široká veřejnost, včetně školní mládeže, seznámit s reáliemi, fotografiemi a textiliemi vážícími se k osobě T. G. Masaryka, který zastává přední místo v historii našeho národa.
Výstavu můžete navštívit do 26. května 2017 v galerii VIC.


15. - 19. března 2017 - Divadelní Kojetín 2017

http://mekskojetin.cz/25-rocnik-rok-2017


26. března 2017 - Dětský karneval

V neděli 26. března 2017 se sál Sokolovny v Kojetíně proměnil v karnevalové rejdiště. Pro nejmenší návštěvníky byl připraven pestrý program. Ten po celou dobu zajišťovali slečna Eva a Radim Koráb. Vše začalo slavnostním defilé, kdy se na tanečním parketě, při Radeckého marši, předvedlo na dvě stě masek. Po krátkém seznámení a představení následovaly veselé a nápadité soutěže, za které byly děti náležitě odměněny. Pestrost masek, které řádily na parketě, byla opravdu nepřeberná. Návštěvníci mohli vidět víly, piráty, princezny, akční hrdiny, ba dokonce i postavy z Hvězdných válek. Kdo si chtěl odnést z dětského karnevalu památku, mohl se vyfotografovat v připraveném fotokoutku. Pro ty, co si chtěli svůj kostým vylepšit, byla k dispozici paní, ta malovala všemožné ornamenty a masky na obličej. Hojně navštěvovaný byl také bufet a Rákosníček s včelkou Májou, kteří nabízeli startovací průkazy o ceny. Po celou dobu karnevalu vládla rozverná a přátelská atmosféra a my doufáme, že karnevalové veselí si užili děti i  jejich rodiče.

Foto: http://h-svaca.rajce.idnes.cz/Detsky_karneval_Kojetin_2017_26.3.2017/


ÚNOR 2017


15. února 2017 - Rádobydivadlo Klapý "U Kočičí bažiny"

Ve středu 15. února 2017 se konalo poslední představení v rámci divadelního předplatného 2016-2017. Hra u Kočičí bažiny v podání Rádobydivadla Klapý se tak stala řečenou třešničkou na dortu všech předcházejících inscenací. Diváci se mohli ponořit do tragického příběhu hlavní hrdinky Hester Swanové (Vlaďka Zborníková), která se cítí zrazená, podvedená, opuštěná a nenávratně raněná na duši. Kočičí bažina je personifikací života, kde se lidé brodí v pomyslném bahně a i přes veškerou snahu do něj zapadají pořád hlouběji. Drama bylo protkáno neobyčejnými emocionálními výkony herců. Zároveň zde byla i zřetelná dějová linie korespondující s antickou tragédií Médea. Tu autor Marian Carr využil jako předlohu a volnou inspiraci podtrhující fenomén ženy, která bojuje zarputile se svým osudem s rozehráním sil, které přesahují vůli a moc jedince. Zdařilé a znatelné bylo i režijní vedení nestora amatérské scény Ladislav Valeše, který vtiskl do této inscenace svůj potencionál. Jsme rádi, že do Kojetína přijíždějí amatérské soubory, které divákům nabízejí kvalitní představení různorodých žánrů. Předplatným však divadlo v  Kojetíně pro tento rok nekončí. Od 15. do 19. března 2017 můžete navštívit přehlídku amatérských divadelních
souborů Divadelní Kojetín, kde bude bohatý výběr představení pro návštěvníky všech věkových kategorií.

Foto: http://h-svaca.rajce.idnes.cz/Radobydivadlo_Klapy_-_U_Kocici_baziny_15.2.2017/


25. února 2017 - Vodění medvěda

I letos se v ulicích Kojetína objevil nezkrotný medvěd zimující v okolních luzích a hájích. Ze zimního spánku jej probudilo veselé vyhrávání žáků ZUŠ Kojetín, rány z kanónu i vůně koblihů a slivovice. Naštěstí byl odchycen četníkem Fanóšem a vláčen ulicemi Kojetína, kde zkrotl v náručích paní a panen. Dokonce si tento apolitický tvor rád zatančil i se starostou města Jiřím Šírkem před radnicí, kde bylo rozverné chase předáno ostatkové právo. Masopustní průvod prošel celým městem a všude byl vítán, hospodyně nešetřily pohoštěním a hospodáři nalívali, až se hory zelenaly. Utrmácený medvěd se pak ztratil někde v suterénu Sokolovny, kde se za chvíli linula vůně lahodného guláše, na kterém si pochutnali všichni účastníci průvodu.

Foto: http://h-svaca.rajce.idnes.cz/Vodeni_medveda_2017_Kojetin%2C_25.2.2017/


Leden 2017


13. ledna - 24. února 2017 - Výstava Snímky z hor

V současné době probíhá v Galerii VIC výstava Františka Ryšavého s názvem Snímky hor. František Ryšavý, otec zdejšího faráře, žije již řadu let v Šumperku, kde dlouhá léta působil v tamějším fotoklubu. Mezi jeho velké úspěchy patří prvenství na soutěži Diafon v Opavě, kde prezentoval svůj snímek Oko. Na svých fotografiích se snaží František Ryšavý zachytit krásy přírody. Výstava Snímky z hor nabízí návštěvníkům krásnou podívanou na místa, kde se dostane pouze pár odvážných a vyvolených jedinců. Zprostředkovaně se můžeme podívat do Alp, Dolomitů, Vysokých Tater a dalších těžko dostupných destinací, které František Ryšavý mistrně zachytil svým fotoaparátem. Výstava bude probíhat v galerii VIC do 24. února 2017. Přijďte se všichni určitě podívat.


18. ledna 2017 - Veroničin pokoj

Ve středu 18. ledna 2017 kojetínskou Sokolovnu navštívili herci z Divadelního spolku Kroměříž s adaptací hry Veroničin pokoj. Tuto inscenaci mohli diváci vidět v rámci divadelní přehlídky v březnu 2016. Protože kapacita míst tohoto představení byla omezena, díky arénové úpravě scény, rozhodli se pořadatelé zařadit Veroničin pokoj i do divadelního předplatného. Autorem této hry je Ira Levin, tvůrce bestselerů Rosemary má děťátko a Stepfordské paničky. Děj hry Veroničin pokoj, jehož režijního vedení se ujal Láry Kolář, se odehrává v tajemné atmosféře. Starší manželský pár Maureen (Jana Štěpánová) a Johny (Jiří Kašík) se v restauraci jakoby náhodou seznámí s mladou půvabnou dívkou Susan (Michaela Vachová) a jejím přítelem Larrym (Jan Raclavský). Manželé pozvou mladý pár k sobě domů pod záminkou, že Susan je neskutečně podobná dívce Veronice, kterou kdysi znali. Susan přijme pozvání a po krátkém přemlouvání manželů se z ní stává Veronika.
V dalších chvílích se rozehrává příběh plný emočního vypětí, nejistoty, zda to, co se děje, je nevhodný žert, zkouška, kdo vydrží víc, nebo špatný sen. Herci udržují po celou dobu diváky v emočním napětí, které dokresluje skvělá autorská hudba. Neméně zdařilá je i scéna, jenž svou stylovostí koresponduje s úzkostlivou a ponurou atmosférou děje. Všichni aktéři zvládli dokonale charakteristiku postav, poutavé byly především výkony Jany Štěpánové a Jiřího Kašíka, ti ztvárnili s grácií jak stárnoucí milý pár, tak despotické rodiče Veroniky. Ve Veroničině pokoji také opět exceloval i mladý talentovaný herec Jan Raclavský z Kojetína. Kroměřížští znovu nabídli vynikající podívanou na úrovni profesionálního divadla, což potvrdily i kladné odezvy diváků po představení.