Velká cena města Kojetína 2020 v standardních a latinskoamerických tancích