Cyklovýlet: Se starostou Kojetína na kole za vodou v naší krajině

9.30 hodin –  sraz účastníků z Kojetínska na Masarykově náměstí v Kojetíně
10 hodin - odjezd
Trasa: Kojetín - Mlýn Kojetín - Vantroky a Sifon v Uhřičicích - Národní přírodní rezervace Zástudánčí - Soutok Bečvy
a Moravy - Troubecké jezero - Elektrárna Lobodice
Trasa vede polními a lesními cestami, vhodné i pro děti
Závěrečné občerstvení: U Orlů v Lobodicích s harmonikou a zpěvem...
(Město Kojetín a MěKS Kojetín)