Rozsvícení vánočního stromu v Kojetíně

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ V KOJETÍNĚ - PÁTEK 24. LISTOPADU 2017
(BĚHEM AKCE NA CELÉM NÁMĚSTÍ = DOPRAVNÍ UZAVÍRKA!!!)
Program - časy jsou orientační:
* Masarykovo náměstí:
od 10.00 hodin - JARMARK
od 16.00 hodin - koncert DALE Dale Williams
od 17.00 hodin - koncert ZUŠ KOJETÍN
od 17.30 hodin - divadelní pohádka OBUŠKU Z PYTLE VEN!
od 18.00 hodin - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU, OHŇOSTROJ
* Vzdělávací a informační centrum, Masarykovo náměstí 8:
od 16.00 hodin - OTEVŘENÍ VÝSTAVY BETLÉMY S PĚVECKÝM SBOREM CANTAS KOJETÍN
od 16.00 hodin - PRODEJ VÁNOČNÍCH HVĚZD NA POMOC NEMOCNÝM DĚTEM Z HEMATOONKOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ DĚTSKÉ KLINIKY V OLOMOUCI
od 16.30 hodin - VÝTVARNÉ DÍLNIČKY DDM Kojetín