Halloween v knihovně

pro čtenáře dětského oddělení, ŠD a Klub mladých čtenářů z Polkovic.