Kam dojedeš aneb Tajemstvím opředená místa Kojetína 5

V rámci „Evropského týdne mobility“ připravujeme 5. cyklistický výlet pro starší děti po okolí se zaměřením na historii našeho města a spojeným s přespáním v knihovně.
Letos navštívíme židovskou synagogu, hřbitov a další zajímavá a tajemná místa opředená kojetínskými pověstmi.
Zájemci o tuto akci hlaste se v oddělení pro dětské čtenáře.