Den pro prvňáčka

Den otevřených dveří v knihovně pro letošní prvňáčky.

Návštěva knihovny s programem pro začínající čtenáře. Seznámení s knihovním fondem, pravidly půjčování, společné čtení a tvořivá dílnička.