Hurá do knihovny!

...soutěže, kvízy, rukodělné dílničky, společné čtení...