Lekce informační výchovy

Naučná literatura – třídění, stavění podle MDT, praktická cvičení.
Cílem lekcí informační výchovy je seznámit žáky s knihovnou a s jejími službami, pomoci jim zorientovat se
v knihovním fondu a naučit je pracovat s informacemi. Pokusit se vzbudit  v dětech zájem o knihy a potřebu číst.