Týden čtení dětem

V rámci tohoto týdne navštívíme prvňáčky v jejich třídách a budeme jim předčítat z knihy spisovatele Miroslava Tvrze
a ilustrátorky Aleny Schulz – Kde se nosí krky, ty potom zůstanou dětem ve škole k dalšímu společnému čtení.
Knihy jsme získali v rámci projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ jejímž cílem je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny.