Upozornění na uzavření knihovny 8. – 22. dubna 2019

Vážení čtenáři a příznivci knihovny, z důvodu provedení revize a aktualizace knihovního fondu (dle Knihovního zákona č. 257/2001 a vyhlášky č. 88/2002 Sb.) bude knihovna ve dnech 8. - 22. 4. 2019 uzavřena.

Přijďte se „předzásobit“ dobrou četbou!