Lekce informační výchovy

Základní rozdělení literatury, popis knihy, představení nejznámějších spisovatelů a ilustrátorů dětských knih, praktická cvičení.