Lekce informační výchovy

Naučná literatura – orientace a vyhledávání v encyklopediích a na internetu – srovnání, praktická cvičení...