Lekce informační výchovy

kniha a její části, základní žánrové a tématické rozdělení literatury, uspořádání beletrie a naučné literatury