Lekce informační výchovy

Práce s on-line katalogem, praktická cvičení.